คาสิโนออนไลน์ แจกเครดิตฟรี _การพนันฟุตบอลถูกกฎหมาย _ทดลองเล่นคาสิโนออนไลน์ https://www.google.com//ded PEF home page and weblog Sat, 09 Jun 2018 17:34:23 +0000 en-US hourly 1 Carey Doberstein’s book on homelessness governance https://www.google.com//ded/2018/06/07/carey-dobersteins-book-on-homelessness-governance/ /ded/2018/06/07/carey-dobersteins-book-on-homelessness-governance/#comments Thu, 07 Jun 2018 10:53:23 +0000 /ded/?p=19863 I’ve just reviewed Professor Carey Doberstein’s book on homelessness governance (UBC Press). The book looks at the way decisions were made pertaining to funding for homelessness programs in Vancouver, Calgary and Toronto during the 1995-2015 period.

Points raised in my review include the following:

-Homelessness trends look quite different across the three cities. For example, it can be growing in one city, but declining in another.

-One of the book’s main arguments is that better decisions pertaining to homelessness programming are made when multiple stakeholders are engaged in decision-making early and often.

-The book argues that Vancouver and Calgary have done a relatively good job of such engagement¡ªmore so than Toronto.

My full review can be read here.

(A modified version of this review will appear in an upcoming edition of the Canadian Journal of Political Science.)

]]>
/ded/2018/06/07/carey-dobersteins-book-on-homelessness-governance/feed/ 1
Ontario Electricity Sector V – What they knew, and when they knew it… https://www.google.com//ded/2018/06/06/ontario_electricity_v/ /ded/2018/06/06/ontario_electricity_v/#comments Wed, 06 Jun 2018 08:21:47 +0000 /ded/?p=19851 Last month I published a full-length article in the “The Monitor” magazine providing a “how we got here” analysis of the Ontario electricity sector and some options for the next Government.? Since then, two things have changed: first on May 31 two investigative journalists, Carolyn Jarvis and Brian Hill, wrote an excellent story for Global News about how successive Liberal Ministers of Energy ignored expert agency advice, which resulted in Ontario households having to pay billions of dollars more for electricity (see 3:51 Global News video here); and second, on June 2 the current Liberal Premier conceded that the Liberal party will not win the election to be held tomorrow (June 7).

My article brings together and updates the four electricity-related blogs that I’ve prepared at the PEF (first, second, third and fourth), focusing on the gradual, stealth privatization of electricity generation and showing how criticism of this process by progressive groups was muted by the promise of energy democratization and renewables (wind and solar) generation that would help reduce emissions and pollution. The electricity sector in Ontario became a prime case study of some of the inequality-creating trends buffeting our societies. Corporations (and their investors) who secured lucrative contracts and high-income households and speculators that could afford solar panels made out like bandits, while low-income households in Ontario faced growing electricity poverty. When prices became a political liability, the government responded not by going after the power producers, but rather by borrowing on behalf of ratepayers. I argued that objectives matter, and that the experience in Ontario shows that governance, policy and implementation matter even more.

The Liberal Premier’s concession confirms that a new government will indeed be able to review and implement new electricity policy in Ontario. Jarvis and Hill’s reporting shows how much work awaits the new Minister of Energy. Their story is based on over 4,000 pages of internal emails, ministerial briefings and other documents created by OPA in the 18 months staring January 2009 during which the Green Energy Act (“GEA”) was being discussed and the feed-in-tariff (“FIT”) program was being designed and implemented. These are the most relevant findings and how they fit into the themes I develop in my article:

1) The Ministry ignored Ontario Power Authority (OPA) and other expert advice on the design, pricing, and scope of the FIT program

In past blogs I’ve sometimes critiqued the professionalism of the relevant bureaucracy because it was hard to believe that they would have proposed/signed off on some key design aspects of the FIT and other programs. Based on the Global News story, it appears I may have been too harsh. The story highlights the fate of the key bureaucrat in charge of the FIT program, presumably now retired and feeling comfortable enough to talk about his experience almost a decade after the fact. The story is one of the Ministry apparently going “full steam ahead” on the FIT program regardless of expert opinion that would have saved billions of dollars. I have covered in detail the policy lunacy of front-end loading high-priced long-term contracts without any price-adjustment mechanism. According to the OPA documents and the person in charge of the FIT program, the Liberals knew this and still went forward with it. Ontario rate-payers and tax-payers will continue to pay the price.

2) In addition to having widespread support from environmental organizations to move forward with the FIT program, the Ministry was being pressed by the private sector

The Ministry was selling the GEA generally and the FIT program specifically as the “green” alternative that would kick-start the “democratization” of the “distributed” grid. Environmental groups were on board, along with most progressives. So were the capitalists. As policy, the Liberals specifically excluded the provincially-owned generating company, OPG, from renewable generation programs. So green energy would be provided exclusively by the private sector. Energy cooperatives got the smallest pieces of the pie. The process favored corporations and other independent entrepreneurs, who made out like bandits. The Global News article notes that in stakeholder meetings, industry groups?and individuals pressed the government to increase FIT prices, which were ultimately established by the Ministry, often above the prices and/or for longer periods than recommended by the experts.

3) The Ministry did not appear to have evidence-based rationale behind its claim that the FIT program would only “add 1% per year for 15 years” to electricity prices

According to the FIT expert and OPA record, it appears that the Liberal Minister of Energy’s 2009 claim that the cost impact of the FIT program would be minimal was not based on OPA advice. At the time, the Ministry did not provide the OPA its rationale for the 1% figure. That figure was ludicrous then and has now been proven to be false. In the absence of such rationale, it seems that the 1% was a politically-driven “alternative fact” designed to sell a policy that would not have been implemented, or would have been implemented very differently, had the public, progressives and environmentalists known its true ultimate economic and social cost.

And political cost… it appears that high electricity prices have been an important factor in this election and is one of the reasons voters appear in the mood to punish the current government. The electricity file will be a priority for the new government. However, the new Minister of Energy will unfortunately have limited scope to deal with the problems of the future, as s/he will be burdened from having to deal with these legacy issues from this sorry past.

]]>
/ded/2018/06/06/ontario_electricity_v/feed/ 1
Ford Plan for Ontario ¨C Potential Employment Impacts https://www.google.com//ded/2018/06/04/ford-plan-for-ontario-potential-employment-impacts/ /ded/2018/06/04/ford-plan-for-ontario-potential-employment-impacts/#comments Mon, 04 Jun 2018 18:44:26 +0000 /ded/?p=19832 Ontario Conservative leader Doug Ford finally released a partially costed version of his election promises in his Plan for Ontario in the last week before the election. This includes approximately $7.6 billion in tax cuts and revenue reductions and a net $500 million reduction in annual spending.[I]

At the same time, Ford has also promised that ¡°we will balance (the budget) maybe the third or fourth year¡± e.g. by 2021/22. While Ford has claimed he wouldn¡¯t lay off public sector workers¡ªunlike his predecessor Tim Hudak who promised he¡¯d lay off 100,000¡ªwith his additional billions in tax cuts, it will be impossible to balance Ontario¡¯s budget in three or four years without job losses.

This analysis provides best guess estimates of the employment impact of Ford¡¯s promises using economic multipliers publicly available from Statistics Canada and Finance Canada.? A previous post by Edgardo Sepulveda?includes an analysis of?the impacts on inequality of the different parties’ fiscal plans, finding that the Ford plan would increase inequality the most, while the NDP plan would reduce it, while a recent post by Jim Stanford includes a prescient guestimate that Ford’s plan would lead to a net loss of about 75,000 jobs.?? The analysis provides a more detailed summary estimates of the likely impact of Ford’s plan on jobs using these multiplier tools.

Ford has said he would balance the budget by achieving ¡°efficiencies¡± through spending cuts of about 4%, but he hasn¡¯t provided any details of those. Given his promises of over $7.6 billion in annual tax cuts, a 4% cut to the Ontario government¡¯s overall spending still wouldn¡¯t be enough to balance the budget by 2021. He¡¯d need to cut Ontario¡¯s program spending by 4.9% from its projected levels in 2021/22 to eliminate the deficit[v]. In the absence of any further information from Ford and the Conservative party of what degree and how he would cut spending, this analysis considers three scenarios:

 1. A proportional cut to Ontario¡¯s program spending[ii] of 4% or $6.2 billion effective in 2021. This would still leave a deficit estimated at $1.3 billion for that year using the Liberal government¡¯s accounting.
 2. A proportional cut to Ontario¡¯s program spending of $7.6 billion or 4.9% of program spending that would be required to balance the budget by 2021 given Ford¡¯s additional tax cut promises.
 3. A cut to public spending of $13.6 billion or by 8.8% of program spending, in 2021. This is the amount that would be required to balance Ontario¡¯s budget in 2021 using the Auditor General¡¯s recommended accounting treatment for the Liberals Fair Hydro Plan and net pension assets, which adds $6 billion to the deficit.

The job losses from these spending cuts would be?counter-balanced to some degree?by indirect and induced job gains resulting from increased private sector spending resulting from Ford¡¯s promised tax cuts. However in all these scenarios, the public and private sector job losses associated with spending cuts would significantly exceed job gains from tax cuts. In fact, even with the more modest spending cut scenario, the largely private sector job losses resulting from cuts to public spending would exceed the jobs generated from tax cuts.

Ford¡¯s plan includes by far the least detail of all the major political party¡¯s election platforms, and some of the costs he¡¯s included for his promises are clearly far below any reasonable estimates for these promises.[iii]? Nevertheless, rather than second guessing their estimated costs we¡¯ve accepted them and used the tabulation Western economics professor Mike Moffatt has helpfully provided and posted on-line.[iv]

The Conservative party plan also doesn¡¯t include a fiscal or deficit forecast, and has been widely criticized for not doing so.? However, Mike Moffatt has also helpfully overlaid these costs onto different fiscal and deficit projections, including Ontario¡¯s Fall Fiscal Forecast, deficit forecasts including the Auditor General¡¯s recommendations regarding hydro plan and pension assets, and using Budget 2018 as a base.?? For this analysis, we¡¯ve used Moffatt¡¯s ¡°most likely¡± estimates using the Fall Fiscal Forecast, with and without the Auditor General recommendations. Ford wouldn’t be expected to adopt many if any of the Liberals proposals in the 2018 budget, so there¡¯s?little point in using those higher deficit figures as a base.

Ford¡¯s plan would lead to the highest deficits, as Moffat has observed, reaching $6.99 billion in year three (2020/21) and $7.63 billion in year four, 2021/22, compared to $6.5 billion and $5.6 billion for these years for the Liberals. Of the three major parties, the NDP¡¯s plan would result in the lowest deficits, of $6.47 billion in 2020/21 and $5.04 billion in 2021/22. With the accounting rules proposed by the Auditor General and Ontario¡¯s Financial Accountability Office, these deficits would be $6 billion higher per year.

To calculate how this degree of spending cuts would affect the economy and jobs, I assumed these cuts would be proportional to existing shares of program spending, which are 42% for health, 28% for education and training, 12.3% children¡¯s and social services, and 17.7% in justice and other programs. I then applied Statistics Canada¡¯s economic multipliers, derived from provincial input-output tables for Ontario, to calculate the direct, indirect and induced employment impact of these reductions for these provincial government and non-profit industry sectors, adjusted for projected inflation to 2021.

In summary, these employment multipliers for Ontario calculate that

 • $6.2 billion in spending cuts in 2021 proportional to current program spending would lead to a loss of 74,340 jobs in Ontario, including 44,445 direct public sector jobs and an additional 29,895 indirect and induced jobs, mostly in the private sector (all figures rounded to closest unit of 5).
 • $7.6 billion in spending cuts in 2021 proportional to current program spending would lead to a loss of 91,020 jobs in Ontario, including 54,430 direct public sector jobs and an additional 36,590 indirect and induced jobs, mostly in the private sector.
 • $13.6 billion in public spending cuts in 2021 proportional to current program spending would lead to an estimated 163,010 job losses, including 97,490 direct public sector jobs and another 65,520 indirect and induced jobs, mostly in the private sector.

Against these job losses from spending cuts should be added the jobs that would be generated from Ford¡¯s promised tax cuts. Statistics Canada doesn¡¯t provide these economic and job multipliers for tax cuts, but various private proprietary econometric models do.?? I don¡¯t have access to these, but Finance Canada published multipliers in their 2009 budget for various types of tax cuts, including for corporate, personal income, payroll taxes and ¡°measures for low income households.¡± I¡¯ve allocated Ford¡¯s proposed $7.6 billion in tax cuts by these areas ($1.36 billion in corporate tax cuts, $2.26 billion in personal income tax cuts, $950 million in measures for low incomes and applied $3 billion to payroll tax impacts) and adjusted these figures to adjust for projected GDP and job growth to 2021.? Calculations using these multipliers suggest that $7.6 billion in tax cuts would generate 3,680 jobs in the first year, rising to 28,040 jobs after two years¡ªas it generally takes about two years for these measures to achieve their full impact.

Overall in net terms, the combined impact of $7.6 billion of Ford¡¯s tax cuts and the $7.6 billion in public spending cuts that would then be required to balance the budget by the end of his mandate would lead to a net loss of 62,980 to 87,340 jobs. This includes 54,430 direct public sector jobs and an additional 8,550 to 32,910 indirect and induced job losses in the private sector, even after accounting for the stimulative effect of tax cuts.

If Ford cuts spending deeper¡ªby $13.6 billion¡ªto balance the budget consistent with the auditor general¡¯s accounting recommendations, then the net job losses associated with these spending and tax cuts could reach over 135,000, including 97,500 direct public sector jobs and another 37,500 to 61,900 net indirect and induced job losses in the private sector.

Even the more moderate spending cuts also suggested by Ford of 4% of program spending in 2021 (which would still lead a deficit) would still lead to significant job losses, after accounting for stimulative effects of tax cuts. Overall net job losses for this scenario would amount to 46,300 to 70,660, including 44,440 direct public sector job cuts and between 1,860 and 26,215 job losses in the private sector, depending on the timing of these impacts.

These estimates are of course just that: estimates. Different econometric models and different assumptions could of course yield different results. The job impacts of spending cuts could be quite different depending on where cuts are made, but in the absence of any further information about where they would be, the most reasonable assumption is to assume that spending cuts would be proportional to current program spending levels.? I may have made some errors and if so, please send me a message and I’ll endeavour to correct asap with an update.

While this analysis uses multipliers published by Statistics Canada and by Finance Canada, this use of course doesn¡¯t imply their endorsement, nor should they be considered accountable for any use of these statistics or tools.??


[i] This net change in spending reflects $2.17 billion in specified annual spending cuts and $1.64 billion in specific spending increases for a net decline of approximately $500 million annually.

[ii] Program spending is total spending less debt interest payments.

[iii] For instance, Ford has promised to ¡°Conduct a value-for-money audit of every government program¡± and ¡°Launch an independent commission of inquiry¡­ to get to the bottom of the deficit scandal and to propose timely solutions to solving the deficit problem¡±¡ªand said this would cost a total of $1 million, which of course is ridiculously low.

[iv] Moffat¡¯s figures don¡¯t include the costs associated with Ford¡¯s promise to provide an additional 15,000 long-term care spaces over five years as the total estimated costs for these aren¡¯t included in Ford¡¯s plan, but they are likely to add at least $1 billion annually for 15,000 spaces and at least $2 billion annually for 30,000 spaces (at $62,000 for annual operating costs plus capital for each space).

[v] Using the Fall 2017 Fiscal Update projections, e.g., not including budget measures announced or revisions since then.

]]>
/ded/2018/06/04/ford-plan-for-ontario-potential-employment-impacts/feed/ 1
The Bank of Canada should target full employment: 61 economists https://www.google.com//ded/2018/06/04/the-bank-of-canada-should-target-full-employment-and-inflation/ /ded/2018/06/04/the-bank-of-canada-should-target-full-employment-and-inflation/#comments Mon, 04 Jun 2018 14:55:16 +0000 /ded/?p=19810 On May 28th, 61 Canadian economists (myself included) signed the following letter urging the federal government to instruct the Bank of Canada to consider full employment and not only inflation when conducting interest rate decisions.? It was through the great organization of Mario?Seccareccia that this was made possible and has received reviews by several media commentators, notably Barrie McKenna?and Neil Macdonald.? Follow the links for the PDFs of the English letter, French letter.? This is the text of the English letter:

Letter Addressed to Honourable Bill Morneau, Federal Minister of Finance of the

Government of Canada, by Canadian Economists in Support of a Multi-Goal Mandate for the Bank of Canada

We wish to encourage the Canadian Government and, more specifically, the federal Minister of Finance, the honourable Bill Morneau, to instruct the Bank of Canada to pursue policies more consistent with its official broad mandate as stipulated in the preamble to the Bank of Canada Act:

¡° ¡­ to regulate credit and currency in the best interests of the economic life of the nation, to control and protect the external value of the national monetary unit and to mitigate by its influence fluctuations in the general level of production, trade, prices and employment, so far as may be possible within the scope of monetary action, and generally to promote the economic and financial welfare of Canada.¡± http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/B2/page1.html

The current official mandate of a 2 per cent inflation target is the outcome of a specific monetary policy framework put in place since 1991 when the Bank of Canada and the federal Minister of Finance of the then Progressive Conservative Government of former Prime Minister Brian Mulroney agreed on an inflation-targeting regime to conduct Canadian monetary policy. Through a decision of the Cabinet, the Canadian Government renews every five years this specific inflation target agreement with the Bank, with the most recent being in 2016 for the 2016-2021 period. Because this inflation-targeting regime has been in place for over a quarter century, we believe it is time to assess the current framework and open the discussion to the possibility of a broader mandate, which is more consistent with the spirit and intent of the original Bank of Canada Act.

In its current narrow policy framework, the Bank monitors and is supposed to act exclusively on the performance of the actual monthly inflation rate when the latter deviates from its annual target of 2 per cent inflation rate. Admittedly, the Bank takes decisions on the appropriate target overnight interest rate also by monitoring the evolution of the unemployment rate (or the ¡°output gap¡±, as defined by the Bank of Canada), but this is only for preemptive purposes, as a tool for controlling future inflation, on the basis of some hybrid Phillips Curve relation. There is strong indication, however, that the Phillips Curve is a relatively flat trade-off relation when observing evidence over the last decade or more. For instance, we have witnessed some very wide fluctuations in the unemployment rate since the global financial crisis of 2008, despite relatively small changes in the inflation rate.? This suggests that, in addition to demand-side factors, there are other important determinants of the inflation rate over which the central bank has little control. In addition, there is a growing amount of empirical research that indicates that deflationary pressures on the economy triggered by actions of central banks to restrain inflation can be detrimental to the economy, not only in the short term, but also in the long term: output and employment on average never recover the trend levels that were previously forecasted. A side effect of this research is to question the validity of the output gap measures used by central banks to justify their pre-emptive strikes against inflation.

Recognizing the sharp decline in the Bank¡¯s target overnight interest rate despite the small changes in the inflation rate over the last decade, it would appear that both former Governor Mark Carney and current Governor Stephen Poloz have actually shown a high degree of pragmatism since the global financial crisis of 2008. This would suggest that, in practice, the Bank has pursued a policy that has shown great concern also with the level of employment and output, not as a predictor of future inflation, but primarily because high unemployment is detrimental to the welfare of Canadians who find themselves in such a socially unacceptable labour-market state. The same applies for the concern of the Bank with the high household debt ratios of Canadians, which may well be another reason why Governor Poloz has been reluctant to raise interest rates more quickly in recent years, despite the nearly continuous fall in the unemployment rate. Such decisions taken by the Bank have not directly been a response to changes in the inflation rate. They go beyond the Bank¡¯s official single-goal commitment of solely achieving its 2 percent inflation target. The Bank¡¯s behaviour seems, in fact, to be much more consistent with a broader multi-goal mandate that should be entrenched officially in any future government decision guiding monetary policy.

Also, strong, shared and sustainable growth and full and productive employment are among the goals of the United Nations that were adopted in 2015 in its 2030 Agenda to promote sustainable development, and full employment remains a goal for the US Federal Reserve under the Humphry-Hawkins Full Employment Act. We believe that such goals should be part of a broader vision of the Bank of Canada’s strategy to improve the well-being of all Canadians.

That is why we are proposing that the Bank of Canada Act be amended to move the preamble text into the Act itself and thus become section 1 of the Act. We also propose to add the notion of full and productive employment as defined in Goal 8 of the United Nations 2030 Agenda. This article could read as follows: Article 1: The mandate of the Bank of Canada is to regulate credit and currency in the best interests of the economic life of the nation, to control and protect the external value of the national monetary unit and to mitigate by its influence fluctuations in the general level of production, trade, prices and employment, so far as may be possible within the scope of monetary action, and generally to promote the economic and financial welfare of Canada as well as full and productive employment.

We also propose to add a new article to the Act pertaining to the framework of monetary policy. It could read as follows: Article 2: In the name of the principle of transparency and to ensure the conformity of the framework of monetary policy with the mandate of the Bank of Canada set out in Article 1 of the Act, twelve months before the renewal of its (five-year) framework for the conduct of monetary policy, the government and the Bank of Canada table for the consideration of the Parliament of Canada (the House of Commons and the Senate) an evaluation of the monetary policy framework for previous years, including the effects of this policy on economic growth, inflation, employment and income distribution at the national and regional levels. This report also includes a presentation of the proposed new five-year framework for the conduct of monetary policy.

We believe that this expanded mandate would be more consistent with the spirit of the original Act. It would also make monetary policy more transparent and understandable to all Canadians who know very well that such a policy can have an impact not only on the rate of inflation but also on economic growth, the level of employment and unemployment rate, as well as on the distribution of income and wealth of Canadians.

Signed by:

Mario Seccareccia (Professor Emeritus of Economics, University of Ottawa)

Marc Lavoie (Senior Chair of Excellence, University of Sorbonne Paris Cit¨¦, and Professor Emeritus of Economics, University of Ottawa)

Hassan Bougrine (Full Professor of Economics, Laurentian University)

Louis-Philippe Rochon (Full Professor of Economics, Laurentian University)

John Smithin (Professor Emeritus of Economics and Senior Scholar, York University)

Mathieu Perron-Dufour (Associate Professor of Economics, Universit¨¦ du Qu¨¦bec en Outaouais)

Lars Osberg (McCulloch Professor of Economics, Dalhousie University)

Pierre Fortin (Professor Emeritus, Department of Economics, Universit¨¦ du Qu¨¦bec ¨¤ Montr¨¦al)

Kari Polanyi Levitt, CM (Professor Emerita of Economics, McGill University)

Mel Watkins (Professor Emeritus of Economics and Political Science, University of Toronto and Adjunct Research Professor, Institute of Political Economy, Carleton University)

Jim Stanford (Harold Innis Industry Professor of Economics, McMaster University, and Director, Centre for Future

Work, Australia)

Brian MacLean (Full Professor of Economics, Laurentian University)

Ian Hudson (Professor of Economics, University of Manitoba)

Robert Dimand (Professor of Economics, Brock University)

Sheila Dow (Professor Emerita of Economics, University of Stirling, UK, and Adjunct Professor of Economics, University of Victoria)

Jordan Brennan (Economist, Research Department at Unifor, Toronto, and Visiting Scholar, Harvard Law School)

Lynne Fernandez (Errol Black Chair in Labour Issues, Canadian Centre for Policy Alternatives, Manitoba)

Simon Black (Assistant Professor, Department of Labour Studies, Brock University)

Marjorie Griffin Cohen (Professor Emeritus, Simon Fraser University, and Chair, BC Fair Wages Commission)

Michel Chossudovsky (Professor Emeritus of Economics, University of Ottawa)

Ellen Russell (Associate Professor, Digital Medial and Journalism and Social and Environmental Justice, Wilfrid Laurier

University)

Anupam Das (Associate Professor, Faculty of Arts, Economics, Justice and Policy Studies, Mount Royal University, Calgary)

Andrew Jackson (Adjunct Research Professor, Institute of Political Economy, Carleton University)

Lynne Pajot (Research Specialist, Canadian Union of Postal Workers, Ottawa)

Larry Kazdan (Retired Instructor of Accounting, British Columbia Institute of Technology)

Anna Klimina (Associate Professor of Economics, St. Thomas More College, University of Saskatchewan)

Kim Jarvi (Senior Economist, Registered Nurses¡¯ Association of Ontario, Toronto)

Robert Chernomas (Professor of Economics, University of Manitoba)

David Macdonald (Senior Economist, Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa)

Isabella Bakker (Distinguished Research Professor, York University)

Pierre-Antoine Harvey (Economist, Centrale des syndicats du Qu¨¦bec (CSQ), Montreal)

Brenda Spotton Visano (Full Professor, Department of Economics and School of Public Policy & Administration, York University)

Paul Makdissi (Professor of Economics, University of Ottawa)

Myra Yazbeck (Assistant Professor of Economics, University of Ottawa)

Joan McFarland (Professor of Economics, St. Thomas University)

Toby Sanger (Senior Economist, Canadian Union of Public Employees, Ottawa)

Harold Chorney (Professor, Political Economy, Concordia University)

Michael Bradfield (Retired Professor of Economics, Dalhousie University)

Shehrnaz Choksi (Lecturer (Retired) Economics Department, Vanier College, Montreal)

Eric Kam (Associate Professor of Economics, and Director, Learning and Teaching, Ryerson University)

Roy Culpeper (Senior Fellow, School of International Development and Global Studies, University of Ottawa, and Adjunct Research Professor, Norman Paterson School of International Affairs, Carleton University)

Marguerite Mendell, CM (Professor, School of Community and Public Affairs, Concordia University, and Director, Karl Polanyi Institute of Political Economy)

Paul Bowles (Professor of Economics, University of Northern British Columbia)

Myron Frankman (Retired Professor of Economics, McGill University, and Senior Research Fellow, Centre for International Sustainable Development Law)

Fiona MacPhail (Professor and Chair, Department of Economics, University of Northern British Columbia)

Ricardo Grinspun (Associate Professor of Economics, York University)

Paul Tulloch (Director of Research, LivingWork Analytics)

Mark Peacock (Full Professor of Economics, Department of Social Science, York University)

Anthony Myatt (Professor of Economics, University of New Brunswick, Fredericton)

Mustapha Ibn Boamah (Associate Professor of Economics, University of New Brunswick, Saint John)

Rob Moir (Associate Professor of Economics, University of New Brunswick, Saint John)

Najib Khan (Assistant Professor of Finance, John Molson School of Business, Concordia University)

Rapha?l Langevin (Economist and Research Associate at IRIS, Montreal)

Manfred Bienefeld (Professor Emeritus, School of Public Policy and Administration, Carleton University)

Roderick Hill (Professor of Economics, University of New Brunswick, Saint John)

Talan Iscan (Full Professor and Chair, Department of Economics, Dalhousie University)

Pierre Paquette (Professor of Economics and Management, Royal Military College, Kingston)

Andrew Sharpe (Executive Director, Centre for the Study of Living Standards, Ottawa)

Gordon Betcherman (Professor, School of International Development and Global Studies, University of Ottawa)

Martha MacDonald (Professor of Economics, Saint Mary¡¯s University)

Mohamed Douch (Associate Professor and Head, Management & Economics Department, Royal Military College of Canada, Kingston)

 

D¨¦claration des ¨¦conomistes canadiens – Banque du Canada – Mai 2018

Declaration by Canadian Economists – Bank of Canada – May 2018

 

]]>
/ded/2018/06/04/the-bank-of-canada-should-target-full-employment-and-inflation/feed/ 1
Ontario Election: Inequality Impacts of Fiscal Plans https://www.google.com//ded/2018/05/29/inequality_and_ontario_fiscal_plans/ /ded/2018/05/29/inequality_and_ontario_fiscal_plans/#respond Tue, 29 May 2018 06:13:43 +0000 /ded/?p=19766 In the context of Ontario¡¯s upcoming June 7 election, I just finalized an article on the CCPA¡¯s ¡°Behind the Numbers¡± blog, exploring the fiscal plans of the three major political parties from a historical and comparative context. I concluded that while the Ontario election offers voters three distinct fiscal visions, it is also true that all three would maintain Ontario¡¯s comparatively low program expenditures and own-source revenues, at least during their first term. Building on my prior work examining the impact of fiscal policy on inequality, I develop a novel, regression-based model to forecast the impact that each fiscal plan is likely to have on income inequality in Ontario, as measured by the after-tax income Gini coefficient and conclude that the NDP would decrease inequality moderately, the Liberals would decrease it slightly, and the PCs would increase it significantly.

Ontario Inequality in Context

Figure 1 presents “market income,” “total income” and “after-tax income” Gini coefficients for Ontario from 1986 to 2016. Market income is before taxes and government cash transfers, total income includes market income and cash transfers, while after-tax income is after taxes and cash transfers. The Gini coefficient varies from 0 to 1.00, with higher values representing higher inequality. Figure 1 shows a significant increase in inequality for all measures over the first decade of the study period, after which most Gini coefficients stabilize.

Governments reduce market inequality via the tax and transfer systems, and hence after-tax, income Gini coefficients are lower than market income coefficients. I define this difference as ¡°Fiscal Redistribution¡±. There are two components of Fiscal Redistribution. One is related to cash transfers and is the difference between total income and market income Gini coefficients, which I define as ¡°Transfer Redistribution¡±. The other is related to taxes and is the difference between after-tax and total income Gini coefficients, which I refer as ¡°Tax Redistribution¡±.

 

Fiscal redistribution varies significantly across time and jurisdictions. In an update to my OECD-related post I noted that Canada has historically had lower levels of Fiscal Redistribution than the OECD average. Figure 2 shows how Ontario compares to thee jurisdictions. To look at how Ontario compares to the rest of Canada, I include the average Fiscal Redistribution for the 9 Other Provinces.? In tis regard Figure 2 shows that Ontario has traditionally had lower redistribution than other provinces. However, that gap has started to shrink in the last decade or so. The USA has traditionally had a relatively low and stable level of redistribution, which Ontario has tracked for about two decades. As discussed previously, Ontario (and Canada generally) start with a relatively much lower level of market income inequality relative to the USA. Ontario’s redistribution is significantly lower than the OECD-12 average (a sample of OECD Member-States).

 

 

Regression Analysis to Forecast Inequality in Ontario

My objective is to forecast the impact of the three fiscal plans on after-tax income inequality in Ontario because understanding inequality impacts should be a critical decision criteria in the election.

There are a number of challenges associated with this endeavour. First, as far as I am aware, there is no publicly-available model that calculates fiscal policy changes in Ontario. Perhaps the SPSD model developed by Statistics Canada comes closest, in this respect, in that it can estimate impacts of well-defined fiscal policy changes by income categories (such as the the so-called “middle-class personal income tax cut announced by the PC leader), but does not provide an inequality measure such as the Gini coefficient.

The second challenge is lack of specificity. As I noted in the CCPA article, the PC party has not released a comprehensive fiscal plan, but have been running on a set of ad-hoc announcements and general commitments, including to reduce program expenditures by about $6 billion dollars via ¡°efficiencies¡±. Detailed models like the SPSD cannot be applied based on such broad generalities.

In the absence of alternatives, I develop a novel, regression-based model to predict the After-Tax income Gini coefficients for each fiscal plan. I do this by separately analyzing and forecasting Transfer Redistribution and Tax Redistribution and then subtracting them from the forecast Market Income Gini coefficient. Because this is a novel approach to an issue that has not been otherwise addressed during this or other elections in Canada, I provide my intermediate results for ¡°peer review¡± purposes.

There are data challenges even with the regression approach. Ideally, I would want regress historical federal and provincial cash transfers against Transfer Redistribution and apply the results to forecast federal and provincial transfers to predict future Transfer Redistribution. However, while the amount of transfers could be calculated for the NDP and Liberal fiscal plans, that is not the case for the PCs because of lack of specificity. As an alternative, I use Program Expenditures (as a percentage of GDP) (¡°PE%GDP¡±) as a proxy for all the transfers (federal and provincial) that have an impact on the size of Transfer Redistribution. Figure 3 shows that PE%GDP has tracked Transfer Distribution very well over the last there decades in Ontario. The correlation coefficient is relatively high, as is the R2 and the regression results are significant.

 

The same data constraints apply for Tax Redistribution. In this case, I use Own Revenues as a percent of GDP (¡°OR%GDP¡±) as a proxy for all taxes (federal and provincial) that have an impact on the size of Tax Redistribution. Figure 4 shows that OR%GDP has tracked Tax Redistribution relatively well over the last three decades. The correlation coefficient is moderate, as is the R@ and the regression results are significant.

Table 1 includes the PE%GDP and OR%GDP for 2020 for the Base and three main political parties that I developed in the companion CCPA article. They show that relative to 2017 the NDP would increase PE%GDP and maintain OR%GDP, while the Liberals would increase PE%GDP and decrease OR%GDP and the PCs would decrease PE%GDP and OR%GDP.

Applying these fiscal plans to the regression parameter values provides me predicted Fiscal Redistribution for each of the there main political parties, as presented in Figure 5. It shows that to 2016 (last available data from Statistics Canada), the NDP would increase the amount of redistribution, while the Liberals would increase it moderately and the PCs would decrease it significantly. Figure 5 also shows the predicted estimates for the historical period 1986-2016 and shows that predictive values tracked actual values relatively well over the period, especially over the latter period from 2008-2016. This provides me with some confidence that the parameter estimates are likely provide reasonable forecast estimates for the 2017-2020 period. Further, the scale of the forecast estimates are consistent with past experience.

Forecasting Inequality

Based on trend analysis I forecast the Market Income Gini co-efficient to remain at the same level as 2016 (0.4450) for the 2017-2020 period. From this I subtract the predicted Fiscal Redistribution for each of the fiscal plans to calculate the After-Tax income Gini coefficients, presented in Table 2 and graphed in Figure 6.

These estimates indicate that the the NDPs’ fiscal plan would decrease the after-tax income Gini coefficient by about 1.5% relative to 2016. The Liberals would decrease it by 0.5%.? The PCs’ reduction of program expenditures and own revenues would increase the after-tax income Gini coefficient by about 2.6%.

Concluding Thoughts

Based on my analysis of the fiscal plans of the three major political parties in my companion CCPA blog, in this post I developed a novel, regression-based impact model to estimate the likely impact on inequality of those plans. While the approach is novel, and there is a confidence interval around any point estimate, I am reasonably confident that I have forecast the direction and order-of-magnitude of the inequality impacts: the NDP would decrease after-tax income inequality moderately, the Liberals would decrease it slightly, and the PCs would increase it significantly. For any voter concerned about inequality, these findings provide the first available quantitative estimates of those impacts, thus allowing a broader economic discussion on fiscal plans to include equity and efficiency considerations.

]]>
/ded/2018/05/29/inequality_and_ontario_fiscal_plans/feed/ 0
NDP Math Error will Help the Party, Not Hurt It https://www.google.com//ded/2018/05/23/ndp-math-error-will-help-the-party-not-hurt-it/ /ded/2018/05/23/ndp-math-error-will-help-the-party-not-hurt-it/#comments Wed, 23 May 2018 21:36:59 +0000 /ded/?p=19761 The number-cruncher in me cringed in sympathy for the anonymous research nerds who made the now-famous math error in the Ontario NDP¡¯s fiscal platform. They wrongly added a $700 million contingency reserve?to net revenue, instead of to expenses.? The result is an underestimation of the?planned deficit (if we include that reserve ¨C more on that below) by $1.4 billion in each year.

Pompous voices predictably crowed that this error confirms the NDP¡¯s supposed lack of fiscal credibility. In practice, though, this accounting tempest will turn out to be a non-event in this dramatic election campaign ¨C and in fact, it may counterintuitively help the party¡¯s surging campaign, rather than hurting it.First off, the budgeting error is clearly insignificant in the overall fiscal picture, no matter how much critics try to make it seem big and scary. The true effect on the bottom line is $700 million per year (not $1.4 billion), because the reserve itself was funny money in the first place; removing it has no real fiscal impact.? (What you can’t do is count it as revenue.) The remaining $700 million represents less than half of one percent of the total budget.? It wasn¡¯t much of a ¡°cushion¡± in the first place: the side effects from any run-of-the-mill macroeconomic swing would overwhelm it in weeks.

NDP Leader Andrea Horwath quickly acknowledged the error, and then pledged (credibly) that it would not alter the overall trajectory of program spending and taxes under her government. Yes, the deficit would be a little bit bigger, but the overall fiscal stance of an NDP government would not be affected.? This response was far more honest, and more effective, than former PC leader Tim Hudak¡¯s stubborn, doomed denial of his own mathematical problems in the 2014 campaign ¨C a denial which raised deeper questions about his very character, not just his skills with a calculator.

Most importantly, the attention on the NDP¡¯s detailed fiscal plan merely highlights the complete lack of fiscal clarity from its main opponent: Doug Ford¡¯s Conservatives. He is issuing a growing list of blank-cheque promises to any constituency with a populist-friendly gripe.? Power prices too high?? We¡¯ll fix it.? Gas prices too high?? We¡¯ll fix that too.? Transit woes?? We¡¯ll build a subway.? Sick of health care waits?? We¡¯ll fix it.? (Won¡¯t tell you how, or how much it will cost, we¡¯ll just fix it.)? And we¡¯ll cut corporate taxes while we¡¯re at it.

Some philosophical conservatives (like the National Post¡¯s Andrew Coyne) challenge Mr. Ford¡¯s expensive, unprincipled promises.? Most, however, are opportunistically keeping quiet: they don¡¯t want to stand in the way of possible victory, nor undermine their chances to play a role in (or otherwise benefit from) a Ford-led government.? (We saw exactly the same dynamic in the U.S.: principled Republicans, initially appalled by Donald Trump¡¯s contradictory policy scatter-gun, got quieter the closer he got to power.)

In previous work I argued that Doug Ford would face a serious fiscal challenge to reconcile his self-evidently contradictory promises of tax cuts, new program spending, and a reduction in the provincial deficit.? Using Patrick Brown¡¯s ¡°People¡¯s Guarantee¡± as a starting point, I estimated that Ford¡¯s various promises at that point left a $25 billion fiscal gap over three years ¨C and $10 billion (or over 1 percent of Ontario GDP) in the third year alone.? Closing that gap through spending cuts (the most likely response of Conservatives if they win power) would likely cost the province 75,000 jobs.

How little did I know that Mr. Ford was just getting started! Almost every one of his grandiose promises since then either adds to spending, or subtracts from revenue ¨C making the fiscal gap all the bigger.? Observers are scrambling to update the price tag; no-one (and certainly not the Tories) has a credible handle on the total cost.? Behemoth promises to create 30,000 long-term care beds (likely cost $4 billion) and build a new subway in Toronto ($5 billion for starters) pushes the total tab well into the tens of billions of dollars. Ford¡¯s strategy is clearly to promise anything to anybody, not even pretending to make it add up, all framed as helping ¡°the people,¡± in order to win power.? Whether such a cynical strategy actually works will be an important test of Ontario¡¯s democratic culture.

On one level these Conservative promises, if actually realized, would constitute a massive fiscal stimulus. The combination of tens of billions of dollars of tax cuts and new spending, other things being equal, would drive a lot of new economic activity and job-creation (the spending much more than the tax cuts).? Whether that scale of stimulus makes sense at this stage of the macroeconomic cycle is a big question ¨C even for someone, like me, who rarely meets a deficit they don¡¯t like.

The problem is that all else will not remain equal: clearly there is another shoe to drop.? So far the only source of funds to pay for all these promises is Mr. Ford¡¯s laughable, unspecified ¡°efficiencies.¡±? Get on your unicorns, people, and ride to the fiscal happy place.? Of course, what Mr. Ford blithely calls ¡°efficiencies¡± will turn out, by necessity, to be enormous reductions in program spending.? His promise to not cut a single job will be the first one broken.? In the end, the stimulus of his big-ticket promises will be counteracted (and then some) by the employment and macroeconomic side-effects of the corresponding austerity.? At the bottom line, the net fiscal retrenchment will be similar to what I suggested in the first place: around 1 percent of GDP in the third year, with a corresponding hit on jobs.? What is gained from Mr. Ford¡¯s surprisingly expansionary promises will be more than given back through the austerity required to pay for them.? (I say ¡°more than given back¡± because the contractionary effects of spending cuts are bigger than the expansionary effects of tax cuts, for well-known reasons.)

These fiscal unknowns are dozens of times larger than the NDP¡¯s $700 million ¨C pocket change by comparison. That¡¯s why the Tories are being surprisingly laid-back about the NDP¡¯s error; as the Globe and Mail¡¯s Adam Radwanski points out, they don¡¯t want any fiscal magnifying glasses turned on their own fiscal costing.? (Oh wait¡­ they don¡¯t have a fiscal costing.)

The NDP¡¯s true error, in my view, was including a phony fiscal cushion in its platform in the first place. After all, the practice is a purely symbolic sop to the goals of fiscal rectitude (and ultimately austerity), and bears no relevance to true fiscal performance.? It was former Finance Minister Paul Martin who pioneered this manipulative practice in his austerity budgets of the mid-1990s.? On top of billions of dollars in program cuts, he built in billions more in fiscal padding (through both deliberately conservative economic assumptions and explicit fiscal reserves).? Hence his super-austere budgets were even tougher than they looked (to the joy of financial analysts).? Finance Ministers ever since have copied this phony strategy, supposedly proving their ¡°prudence¡± ¨C and setting themselves up for positive budget ¡°surprises¡± when the year-end numbers come in.? This manipulative, inherently conservative gimmick had no place in an NDP platform in the first place.

Nevertheless, that small self-inflicted wound is easily cured with a public correction and a?band-aid. And the whole incident has focused more attention on the Tories¡¯ much larger, unanswered fiscal questions.? Hence the math error will do more good than harm for the NDP.

And that¡¯s a nice bit of poetic fiscal justice, as the province hurtles toward a historic election on June 7.

]]>
/ded/2018/05/23/ndp-math-error-will-help-the-party-not-hurt-it/feed/ 1
Rethinking the economics of extreme events https://www.google.com//ded/2018/05/15/rethinking-the-economics-of-extreme-events-2/ /ded/2018/05/15/rethinking-the-economics-of-extreme-events-2/#respond Tue, 15 May 2018 16:01:10 +0000 /ded/?p=19753 Review of Worst-Case Economics: Extreme Events in Climate and Finance by Frank Ackerman

***

Long ago economics was termed ¡°the dismal science,¡± but in recent years that title has arguably been passed on to climate science, with its regular and dire warnings that humanity needs to rapidly transition off of its use of fossil fuels for energy. In the face of such calls to action, progress has been frustratingly slow. The 2015 Paris Agreement offers some hope, as does the small-but-growing share of renewable technologies, but by and large countries are not doing enough to meet Paris¡¯ grand aspiration of keeping temperature increase between 1.5 and 2 degrees above pre-industrial levels.

Our collective inability to rise to the climate challenge may be related to our inability to imagine the consequences of inaction. Humans tend to think about immediate threats to our well-being, whereas climate change is a slow burn without clarity about how it will play out spatially and temporally. We understand that tipping points with irreversible consequences lie ahead, but do not really know at what point those critical thresholds will be crossed.

Worst-Case Economics steps into this fray by providing a refreshing look at the state of the economics discipline and how its standard toolkit leaves us poorly equipped to address two pressing concerns of the 21st century: financial crises and climate crises. The book aims to infuse recent lessons of the former into the latter.

Over the years I have greatly admired Frank Ackerman¡¯s work on cost-benefit analysis, the social cost of carbon, and the economics of climate change. This book compiles much of that analysis under one cover, but goes beyond by critically examining how economists think (or don¡¯t think) about extreme events.

Ackerman shines when dissecting the core assumptions of neoclassical economics, the dominant academic form of the discipline. His critique begins with 19th century economic models emulating classical physics and the concept of equilibrium. But while physics moved on in the 20th century, economics did not. So we are left with theoretical models that require an array of simplifying assumptions that abstract away from the nature of real-world economic problems. In the simplified neoclassical view of the economy humans are assumed to be rational, self-interested maximizers, who are unswayed by advertising, fashion or the behaviour of their peers. There is no market power, insider information, nor external costs imposed on third parties (like carbon emissions).

To be fair, each of these limitations has been explored in the economics literature, but usually only as one-offs, while still upholding the other standard assumptions. Ackerman points out that it is precisely these deviations from the model ¨C bounded rationality, susceptibility to social pressures, imperfect markets ¨C that are central to understanding financial or climate crises.

That said, Ackerman may be putting too much blame on economics, and not enough on the failure of politics to implement adequate climate policies. Climate change is a collective action problem that requires governments to step in, but this fundamentally conflicts with conservative values and the free market worldview of the right.

One area where economists have had a disproportionate effect on the public climate conversation is around carbon taxes. The economics of carbon taxes goes back to the Arthur Pigou looking at smokestack England in the 1920s, and the idea that there are external costs imposed onto third parties from certain market transactions. In the case of carbon emissions the fix is to ¡°internalize the externality¡± through a price on carbon.

Ackerman comments that ¡° ¡¯getting the prices right¡¯ is an incomplete response to climate change and other complex environmental problems.¡± We don¡¯t actually know when certain tipping points will be reached, and poorly understand the value of expected damages. We can develop estimates from models but they are riddled with uncertainties about the future. At one extreme, the ¡°dismal theorem¡± proves the value of carbon reductions to be literally infinite if we accept worst-case scenarios that destroy the sources of human well-being or that undermine the ability of the human race to survive.

Standard cost-benefit analysis is particularly ill-suited for addressing extreme risks in Ackerman¡¯s view. Even under ideal circumstances, attempting to put a dollar value on human life or suffering is a task that is fraught with difficulty. For finance and climate, cost-benefit analysis has limited utility because it looks at potential outcomes in terms of averages, and does not consider low-probability events with catastrophic implications. It is one thing to assess risk when dealing with well-defined problems with an accumulated evidence base from past events; quite another when uncertainties abound and climate change itself affects the probabilities and magnitudes of damages.

In place of neoclassical approaches, Ackerman shows that financial crises are far more common than would be expected from a ¡°normal¡± distribution (i.e. the standard bell curve). The same non-linear relationship is likely for climate extremes meaning our standard practices greatly understate the likelihood of extreme events. Such extreme weather events are already becoming our new normal: heavy precipitation events that overwhelm storm sewers; heat waves causing premature death; and, extreme dry conditions fueling forest fires.

Insurance is central to a response. Ackerman notes that people are risk averse and so are willing to pay for a proposition that is likely to lose them money on average in order to guard against a truly catastrophic outcome. It would be interesting to scale this thinking globally to events larger than private insurance companies can handle: regional crop failures or disasters that displace millions of people.

Likewise, developing scenarios can help us make decisions. But when all we can know is what the worst-case scenario might look like, the precautionary principle should guide our decision-making. Ackerman invokes the war-time mobilization as a model for rapidly dealing with climate change.

The book¡¯s linkage to our growing understanding of financial crises provides much interesting fodder. But the analogy is imperfect: economic thinking based on periodic financial crashes does not ultimately translate well into the climate discussion of crossing irreversible and catastrophic tipping points, such as changes in the Earth¡¯s ocean circulation system, the collapse of the Amazon rainforest, or the loss of Greenland¡¯s ice sheet.

It may just be that rigorous mathematical economic models are not suitable for these lurking disasters. Ackerman concludes by stating: ¡°There is no fixed formula for good policy decisions about the greatest risk, no calculation that leads automatically to the right answer. Politics, ethics, and judgment inevitably enter the decision-making process, along with science and economics.¡±

In other words, just get on with it. The future is at stake and we can, and must, do better.

 

]]>
/ded/2018/05/15/rethinking-the-economics-of-extreme-events-2/feed/ 0
Winner of the 2018 Galbraith Prize in Economics: Jim Stanford https://www.google.com//ded/2018/05/07/winner-of-the-2018-galbraith-prize-in-economics-jim-stanford/ /ded/2018/05/07/winner-of-the-2018-galbraith-prize-in-economics-jim-stanford/#comments Mon, 07 May 2018 14:20:48 +0000 /ded/?p=19745 The Progressive Economics Forum is pleased to announce Jim Stanford as the winner of the 2018 Galbraith Prize in Economics.

The selection committee included Fletcher Baragar (Manitoba), Hassan Bougrine (Laurentian), Toby Sanger (Canadian Union of Public Employees), Christine Saulnier (CCPA-NS) and Kevin Young (University of Massachusetts at Amherst), and was chaired by David Pringle (PEF). Jim has accepted the Prize and will deliver the Galbraith Lecture at the Canadian Economics Association meetings at McGill University, Montreal on Saturday, June 2 (https://economics.ca/2018/en/program.php).? Many thanks to our judges and to the Galbraith family.

Below is the nomination statement of Dr. Stanford by Marc Lee (CCPA-BC) and thirteen other signatories, which does a great job to summarize his extensive career.

****************
We nominate Jim Stanford for his outstanding contributions to progressive economic thought and movement-building in Canada over the past two decades.

Jim¡¯s PhD dissertation at the New School developed a CGE model using real-world assumptions leading to results that challenged the mainstream view about the benefits of NAFTA.

Jim rose to prominence as a public intellectual as Economist for the Canadian Auto Workers union and Unifor (for which he played a significant role in its founding). His work at the bargaining table supported the interests of hundreds of thousands of workers in Canada.

Also during this time, Jim was a key Research Associate and Board member of the Canadian Centre for Policy Alternatives. He published accessible op-eds and research papers on a wide range of economic policy topics, including the federal budget, free trade deals, industrial policy, labour markets and regional development.

At the CCPA, Jim was a guiding force behind the Alternative Federal Budget. His AFB forecasts regularly embarrassed the federal government, whose ¡°prudence¡± often caused greater-than-necessary austerity. Jim¡¯s track record was perhaps the single most influential reason why Canada now has a Parliamentary Budget Officer.

Jim¡¯s first book, Paper Boom, published in 1999, was an early critique of financialization ¨C the split between the real economy of work and wages and the paper economy of speculation and finance. His second book, Economics for Everyone, is a guide for activists, trade unionists and the general public, and is notable for its inclusion of the history of economic thought and discussion of capitalism as an economic system.

In recent years, Jim has been a respected contributor to economic debates via The Globe and Mail and CBC news panels, among other outlets. He has always done so with great compassion and humour.

All the while Jim managed to contribute papers to academic journals and conferences, and has mentored dozens of students and young economists.

Finally, Jim¡¯s role in starting the Progressive Economics Forum cannot be understated. His efforts to build a social network of Canadian economists spanning academia, labour, research institutes and independent researchers is an enduring legacy from which we have benefitted.

All told, Jim¡¯s accumulated body of work and contributions to labour and social movements make him an ideal winner of the 2018 Galbraith Prize.

]]>
/ded/2018/05/07/winner-of-the-2018-galbraith-prize-in-economics-jim-stanford/feed/ 4
Saskatchewan budget misses opportunity on rental housing assistance https://www.google.com//ded/2018/05/02/saskatchewan-budget-misses-opportunity-on-rental-housing-assistance/ /ded/2018/05/02/saskatchewan-budget-misses-opportunity-on-rental-housing-assistance/#respond Wed, 02 May 2018 20:33:42 +0000 /ded/?p=19738 I recently wrote a ‘top 10’ overview blog post about the 2018 Saskatchewan budget. Following on the heels of that, I’ve now written an opinion piece about the budget’s announcement of a phase out a rental assistance program for low-income households.

Points raised in the opinion piece include the following:

-Across Saskatchewan, rental vacancy rates are unusually high right now, making this a good time to provide rental assistance to tenants for use in private units (indeed, right now it’s a so-called renter’s market in Saskatchewan, meaning it’s a relatively good time for tenants to negotiate rental agreements with private landlords).

-Thus, rather than phasing out the program, it would have been sensible to have expanded it.

-Phasing it out will very possibly lead to more homelessness, which in turn may lead lead to higher public costs elsewhere (especially to the health care sector).

Interestingly, just yesterday the Saskatchewan Landlord Association made many of these same points themselves; they like the rental assistance program, as it increases demand for its members’ housing units (many of which are currently sitting empty).

It’s of course also important for government to finance housing owned by non-profit entities. I recently wrote about the importance of a variety of measures to improve housing affordability in the housing chapter of this year’s Alternative Federal Budget.

Meanwhile, the link to my recent opinion piece is here.

 

]]>
/ded/2018/05/02/saskatchewan-budget-misses-opportunity-on-rental-housing-assistance/feed/ 0
Ten things to know about the 2018 Saskatchewan budget https://www.google.com//ded/2018/04/20/ten-things-to-know-about-the-2018-saskatchewan-budget/ /ded/2018/04/20/ten-things-to-know-about-the-2018-saskatchewan-budget/#respond Fri, 20 Apr 2018 18:13:28 +0000 /ded/?p=19734 I’ve written a ‘top 10’ blog post about the recently-tabled Saskatchewan budget. Points raised in the blog post include the following:

-This year’s budget was quite status quo.

-Last year’s budget, by contrast, included a series of cuts to social spending. Last year’s budget also announced cuts to both personal and corporate income taxes that were subsequently reversed.

-Saskatchewan has one of the lowest debt-to-GDP ratios in Canada.

-This recent budget announced the phase out of a rent supplement program that helps low-income households afford rent on the private market.

Here’s the link to the full blog post.

]]>
/ded/2018/04/20/ten-things-to-know-about-the-2018-saskatchewan-budget/feed/ 0
The Contemporary Relevance of Karl Polanyi https://www.google.com//ded/2018/04/13/the-contemporary-relevance-of-karl-polanyi/ /ded/2018/04/13/the-contemporary-relevance-of-karl-polanyi/#comments Fri, 13 Apr 2018 21:04:11 +0000 /ded/?p=19699 The political economist Karl Polanyi, author of the 1944 volume The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, is arguably better known today than during his lifetime. The time has come for a major biography of Polanyi, Karl Polanyi: A Life on the Left by Gareth Dale. It is thoroughly excellent and provides the occasion to ponder the relevance of Polanyi today.

His book was a response to more than a century of globalization that fell apart in the 1920’s and 30’s, culminating in the Great Depression, Hitler’s fascism and World War II – all of which came to be seen, in the boom times of the 50s and 60s, as? merely bad old history. Meanwhile in recent times the renewed wave of globalization following that War went seriously awry in the financial crisis of 2007-8 and the emergence (again) of the fascistic alt.right, with the unimaginable triumph of Trump in America, the very centre of global capitalism. Economics had wandered off to the right and was less than useless on such matters. Politics had to be brought into that universe and Polanyi’s progressive economics a.k.a. political economy was suddenly relevant again, there for the taking.

By 2001 when a new paperback edition of The Great Transformation was published there was sufficient unease about the drift of things global that the progressive Nobel prize winning economist, Joseph Stiglitz was asked to write a new Foreword, and he began, in true Polanyi style, by citing the reaction, the progressive countermovement, evident in the public marches against international financial institutions in Seattle in 1999.

Now, in 2018, things have degenerated sufficiently that it makes sense to go back and see what Polanyi saw as the explanation for fascism and how that might cast light on today’s darkness. Ironically, Hungary, from whence Polanyi came, has, as I write, re-elected to a third consecutive term, a right populist alt.right government with a stunning two-thirds majority.

For Polanyi, famously, there was a double movement in the annals of political economy: the driving force of the market creating losers as well as winners, as movement, the responding force of democracy as counter-movement. If the outcome became one of stalemate, there would be crises without a government able to resolve them, a situation much worsened historically by the rules imposed by the international gold standard.? The deadlock created an opening for extremism, of the revolutionary left as in the Soviet Union as reaction to World War I, of fascism as in Italy and Germany, with the latter as reaction to the former. Each in its own way meant the end of democracy. Out of all this came the barbarism of World War II.

Today, the gold standard has been replaced by the iron laws of globalization. The extreme neoliberalism of the American government precluded offering protection, or assistance, to the losers, notably in the American rust belt who became the core support for Trump.? We are now observing a threat to the American way of conducting politics, of American democracy, analogous to that of the 1930s. The creative response then was the New Deal, its legacy now exhausted. Today it is Trumpism, still in its early days, the fullness of which is uncertain, as is the fate of America and thereby of the rest of us.? At the same time, similar forces led to Brexit, the consequences of which, for Europe and, again, the rest of us, remain to be seen. Polanyi sees unresolved national issues – open sores, bleeding wounds, like anti-semitism and the humiliation of the settlement of World War I in Germany – as critically important to the mobilization of the masses to fascism. For Trumpism, racism, white nationalism, with deep roots in America,? is manifestly the rallying cry.? Stay tuned in, CNN or Fox, watch?one, conjure up the other, think like Polanyi.

]]>
/ded/2018/04/13/the-contemporary-relevance-of-karl-polanyi/feed/ 1
Newly-signed FPT housing framework agreement https://www.google.com//ded/2018/04/12/newly-signed-fpt-housing-framework-agreement/ /ded/2018/04/12/newly-signed-fpt-housing-framework-agreement/#comments Thu, 12 Apr 2018 20:53:47 +0000 /ded/?p=19723 I’ve just written a blog post about the newly-signed federal-provincial-territorial housing framework agreement. This agreement builds on (and helps move forward) Canada’s National Housing Strategy, which was released last fall.

One of the points made in the blog post is that the federal government’s stated objective of removing approximately half-a-million households from core housing need is very ambitious, in light of what we know about the Strategy.

The link to the full blog post is here.

]]>
/ded/2018/04/12/newly-signed-fpt-housing-framework-agreement/feed/ 1
2018 PEF Student Essay Contest is Open! https://www.google.com//ded/2018/04/04/2018-pef-student-essay-contest-is-open/ /ded/2018/04/04/2018-pef-student-essay-contest-is-open/#respond Wed, 04 Apr 2018 16:00:45 +0000 /ded/?p=19704 The 2018 PEF Student Essay Contest is? open!

The deadline for submitting essays is quickly approaching: April 30, 2018.

Please use this? submission form ?(fiche d’inscription concours).? You can download a poster (English ,? Francais) here ¡ª please help us out and post one in your department.

2018 PEF ESSAY CONTEST RULES

ELIGIBILE ENTRANTS
? Open to all Canadian students, studying in Canada and abroad, as well as international students presently studying in Canada. All entrants receive a complimentary 1-year membership in the Progressive Economics Forum.
? The definition of ¡°student¡± encompasses full time as well as part time students.
? Students eligible for the 2018 competition must have been/be enrolled in a post-secondary educational institution at some point during the period of May 2017 ¨C May 2018.

LEVELS OF COMPETITION
There are two levels of competition:
? One for undergraduates;
? One for graduates.*
*Note: Those who have previously completed an undergraduate degree or a graduate degree, and are returning to do a second undergraduate degree will only be considered for the graduate student competition. The same holds for student who spend part of the academic year in a graduate program.

CONTENT OF THE ESSAY
? Entries may be on any subject related to political economy, economic theory, or an economic policy issue, which best reflects a critical approach to the functioning, efficiency, social, and environmental consequences of unconstrained markets.

ELIGIBLE SUBMISSIONS
Eligible entries will be¡­
? ¡­sent by email at the latest on April 30, 2018, to:
pefessaycontest@gmail.com
? ¡­the only submission by the author(s) (i.e. one submission per person);
? ¡­between 20-40 pages in length, and typed in 12-point font, double spaced;
? ¡­referenced to academic standards (including any data);
? ¡­written in either English or French;
? ¡­original essays that do not infringe upon the rights of any third parties;
? ¡­accepted on re-submission once;

? ¡­unpublished work;
? ¡­accompanied by a signed scanned file of the completed PEF Essay Contest Submission Form.

Entrants consent to having the Progressive Economics Forum publish essays from winners and those receiving honourable mention. Each applicant will submit a valid email and postal address for correspondence.

ADJUDICATION
? A panel of judges selected and approved by the Progressive Economics Forum will judge entries.
? Entries will be judged according to the following criteria: substance and originality, writing style, composition, and organization.
? The Progressive Economics Forum reserves the right not to award a prize or any prize where submissions do not meet contest standards or criteria.

WINNING SUBMISSIONS
? The winning essays will be announced at the Annual General Meeting of the PEF.
? A cash prize of $1,000 will be awarded the winner of the graduate competition; and $500 will be awarded to the winner of the undergraduate competition.
? The winning essays will be published on the PEF website.
? Judges¡¯ decisions are final.

*******

Concours de textes ¨¦tudiants ¨C ¨¦dition 2018

Qui peut participer ?

? Ouvert ¨¤ tous les ¨¦tudiants canadiens, qui ¨¦tudient au Canada ou ¨¤ l¡¯¨¦tranger, ainsi qu¡¯aux ¨¦tudiants ¨¦trangers ¨¦tudiant au Canada. Tous les participants deviennent gratuitement membres du Progressive Economics Forum pour un an.
? Le terme ??¨¦tudiant?? couvre les ¨¦tudiants ¨¤ temps plein et les ¨¦tudiants ¨¤ temps partiel.
? Pour ¨ºtre ¨¦ligible ¨¤ l¡¯¨¦dition 2018 du concours, un ¨¦tudiant doit avoir ¨¦t¨¦ ou ¨ºtre inscrit dans une institution post-secondaire ¨¤ un moment donn¨¦ pendant la p¨¦riode allant de mai 2017 ¨¤ mai 2018.

Niveaux de comp¨¦tition

?Il y a deux niveaux de comp¨¦tition?:
? Un pour les ¨¦tudiants pr¨¦gradu¨¦s ;
? Un pour les ¨¦tudiants gradu¨¦s.*
*NB: Ceux qui ont d¨¦j¨¤ compl¨¦t¨¦ un programme pr¨¦gradu¨¦ ou un programme gradu¨¦ et qui retournent faire un deuxi¨¨me programme pr¨¦gradu¨¦ ne peuvent participer au concours qu¡¯au niveau gradu¨¦. C¡¯est la m¨ºme chose pour tout ¨¦tudiant ayant pass¨¦ une partie de l¡¯ann¨¦e dans un programme gradu¨¦.

Contenu du texte

? Les textes peuvent porter sur tout sujet reli¨¦ ¨¤ l¡¯¨¦conomie politique, la th¨¦orie ¨¦conomique ou une probl¨¦matique en lien avec des politiques ¨¦conomiques, qui refl¨¨te une approche critique sur le fonctionnement, l¡¯efficience, et les cons¨¦quences sociales et environnementales des march¨¦s lib¨¦ralis¨¦s.

Pour ¨ºtre accept¨¦, un texte doit¡­

? ¡­ ¨ºtre envoy¨¦ par courriel, au plus tard le 30 avril 2018, ¨¤ l¡¯adresse suivante?: pefessaycontest@gmail.com
? ¡­ ¨ºtre le seul texte envoy¨¦ par le(s) auteur(s) (un texte par personne) ;
? ¡­ avoir entre 20 et 40 pages, tap¨¦ dans une police de taille 12 points, ¨¤ interligne double ;
? ¡­ avoir des r¨¦f¨¦rences ¨¦crites selon les standards acad¨¦miques (incluant les donn¨¦es);
? ¡­ ¨ºtre ¨¦crit en anglais ou en fran?ais ;
? ¡­ ¨ºtre un texte original qui n¡¯enfreint pas les droits d¡¯auteurs d¡¯une tierce-partie ;

? ¡­ n¡¯avoir ¨¦t¨¦ soumis au maximum qu¡¯une fois auparavant (donc un texte peut ¨ºtre soumis un maximum de deux fois).

? ¡­ ne pas d¨¦j¨¤ avoir ¨¦t¨¦ publi¨¦ ;
? ¡­ ¨ºtre accompagn¨¦ par une fiche d¡¯inscription pour le concours de textes du PEF compl¨¦t¨¦e, sign¨¦e et num¨¦ris¨¦e.

Les participants acceptent que le Progressive Economics Forum publie les textes des gagnants et de tout autre participant recevant une mention d¡¯honneur.

Tout participant devra soumettre une adresse courriel qui fonctionne, ainsi qu¡¯une adresse postale pour fins de correspondance.

Jugement

? Un panel de juges choisis et approuv¨¦s par le Progressive Economics Forum jugera les textes soumis.
? Les textes seront ¨¦valu¨¦s selon les crit¨¨res suivants?: substance, originalit¨¦, style, ainsi que l¡¯organisation et la coh¨¦rence de l¡¯ensemble.
? Le Progressive Economics Forum se r¨¦serve le droit de ne pas d¨¦cerner un prix, ou quelque prix que ce soit, si aucun texte ne remplit les crit¨¨res ou n¡¯atteint les standards.

Textes gagnants

? Les gagnants seront annonc¨¦s ¨¤ l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale annuelle du PEF.

? Un prix de $1,000 sera attribu¨¦ au gagnant du concours pour les ¨¦tudiants gradu¨¦s et $500 sera attribu¨¦ au gagnant du concours pour les ¨¦tudiants pr¨¦gradu¨¦s.
? Les textes gagnants seront publi¨¦s sur le site internet du PEF.
? Les d¨¦cisions des juges sont sans appel.

 

]]>
/ded/2018/04/04/2018-pef-student-essay-contest-is-open/feed/ 0
A Tale of Two Books https://www.google.com//ded/2018/03/28/a-tale-of-two-books/ /ded/2018/03/28/a-tale-of-two-books/#respond Wed, 28 Mar 2018 18:17:24 +0000 /ded/?p=19595 Just published is Volume I of an exhaustive – occasionally exhausting – biography of Paul Samuelson. It’s titled?Founder of Modern Economics: Paul A Samuelson Vol I:?Becoming Samuelson,?1915-1948 and authored by Roger E Backhouse.

The two books of my blog title are?Foundations of Economic Analysis,?published in 1947, a revision of Samuelson’s Harvard doctoral dissertation, in which he unearthed the mathematical scaffolding of economic theory, and?Economics: An Introductory Analysis,?the first edition of his textbook which was published in 1948 and became an? instant bestseller which was to go through many editions. It’s a remarkable achievement, to simultaneously write a brilliant but quite inaccessible book on the foundations of economics and, at the same time, write a highly accessible first year text. The skills required to do both of these are combined in a single individual, which is a truly rare event.

Harvard had first hand knowledge of Samuelson’s genius but it somehow managed not to make him an offer sufficient to keep him at Harvard. Part of the reason was that MIT, having an economics department that taught economics to engineering students, was ready to launch itself into having a graduate program in economics, and Samuelson was the star around which they could assemble what quickly became one of America’s – if not the world’s – greatest economics department.

The challenge appealed to Samuelson. But it is made abundantly clear from this book that an anti-semitism that was pervasive in American universities was certainly in evidence at Harvard, but not at MIT.? (As for Canada. while a graduate student in economics at MIT, I dropped into the political economy department at the University of Toronto where I had done my undergraduate degree and one year of graduate study. I ran into one of the senior economics professors and when I told him I was at MIT he said in a matter of fact way, “That’s where they have that smart little Jew, Samuelson” – who was short.)

Back to the textbook. One of its distinguishing features was its focus on Keynes. Samuelson was a proponent of Keynes, though Backhouse makes the point that he partook of Keynes to a large degree through Alvin Hansen, who was at Harvard and was the key person who brought Keynesianism to America and Americanized it in the process.

As Backhouse hints,? that Americanization of Keynes consisted of embedding it as part of the essential base of America’s now central role in the world economy, of trade and finance. What began as revolutionary economics – of the Keynesian Revolution variety – was domesticated, reduced, to imperial economics. Progressive economists, like Samuelson,? were conservative, at best indifferent, outside their own terrain.

This latter? point escaped some MIT alumni on its governing council who thought Samuelson was a dangerous radical and tried to block the use of the text at MIT. Samuelson kept his cool and patiently dealt with complaints. The top administration totally backed Samuelson. A “compromise” was reached on the understanding that further readings included books by the American Chamber of Commerce and such like. Instructors showed their disdain for Samuelson’s critics by giving an assignment on finding all of? the errors in such screeds.

 

A second feature of the textbook was, notwithstanding?Foundations,?that the math in it did not go beyond that of Marshall. At MIT, where the text was, of course, used in? the introductory course for engineering students, Samuelson advised those of? us who taught sections thereof not to use any math beyond the text since engineering students would otherwise treat the course as applied math and not master the study of the economy.

 

 

]]>
/ded/2018/03/28/a-tale-of-two-books/feed/ 0
Five things to know about the 2018 Alberta budget https://www.google.com//ded/2018/03/26/five-things-to-know-about-the-2018-alberta-budget/ /ded/2018/03/26/five-things-to-know-about-the-2018-alberta-budget/#respond Mon, 26 Mar 2018 11:20:59 +0000 /ded/?p=19697 On March 22, the NDP government of Rachel Notley tabled the 2018 Alberta budget. I’ve written a blog post discussing some of the major ‘take aways’ from the standpoint of Calgary’s homeless-serving sector (where I work).

Points made in the blog post include the following:? this was very much a status quo budget; Alberta remains the lowest-taxed province in Canada (and still the only province without a sales tax); Alberta still has (by far) the lowest net debt-to-GDP ratio of any province; and it’s been six years since social assistance recipients in the province have seen an adjustment in their benefit levels (to reflect inflation, for example).

The full blog post can be read livescoreทีเด็ด at this link.

]]>
/ded/2018/03/26/five-things-to-know-about-the-2018-alberta-budget/feed/ 0
Ten proposals from the 2018 Alberta Alternative Budget https://www.google.com//ded/2018/03/21/ten-proposals-from-the-2018-alberta-alternative-budget/ /ded/2018/03/21/ten-proposals-from-the-2018-alberta-alternative-budget/#comments Wed, 21 Mar 2018 12:51:12 +0000 /ded/?p=19688 The 2018 Alberta Alternative Budget (AAB) was released yesterday¡ªit can be downloaded here. An opinion piece I wrote about the AAB appeared yesterday in both the Calgary Herald and the Edmonton Journal.

Inspired by the Alternative Federal Budget exercise, this year¡¯s AAB was drafted by a working group consisting of individuals from the non-profit sector, labour movement and advocacy sectors.

Here are 10 proposals from this year¡¯s AAB.

 1. Introduce a 5% provincial sales tax. The AAB gives the Notley government credit for generating additional revenue by increasing both personal and corporate tax rates, while also increasing tobacco and fuel taxes. However, in light of the very substantial loss in revenue as a result in the drop of the price of oil, we¡¯d like to see the Alberta government take one step further and introduce a provincial sales tax. A 5% provincial portion, added on to the 5% Goods and Services Tax, could result in a 10% Harmonized Sales Tax (HST). This would generate approximately $5 billion annually.

?

 1. Introduce an HST rebate for low-income households. It¡¯s well-known that sales taxes in general have a larger impact on low-income households than on higher income households (that¡¯s because lower-income households spend a larger proportion of their income on consumption). To counteract that, the AAB proposes the introduction of an HST rebate for low-income households.

?

 1. Introduce provincial pharmacare. Many low-income Albertans currently struggle to afford prescription medication; and many employers (especially small businesses) struggle to afford health and dental programs for their employees. Not only would a universal coverage prescription drug plan ensure prescription drug coverage for all; it would take advantage of bulk purchasing, reducing costs for both households and employers.

?

 1. Increase staffing in long-term care facilities. This year¡¯s AAB would hire more registered nurses and health care aids for Alberta¡¯s long-term care facilities. We would spend enough to bring facilities up to the minimum recommended staffing levels. This would result in improved quality of care.

?

 1. Reduce class sizes in K-12 education. Specifically, the AAB proposes to bring class sizes at the K ¨C 3 level down to levels recommended by the Alberta Commission on Learning. We¡¯d do this by hiring more teachers, education assistants and support staff.

?

 1. Reduce tuition fees for all post-secondary students in the province. While we believe the complete elimination of tuition fees is a laudable long-term goal, for this coming budget year, the AAB proposes to reduce tuition fees for all post-secondary students in Alberta by 20%. The AAB would also eliminate the interest on the provincial portion of student loans, as well as invest in grants to current students.

?

 1. On the Indigenous file, create an Intergovernmental Relations position in each provincial ministry. The AAB would invest in cultural capacity-building in all 22 provincial ministries. One Intergovernmental Relations position would be created in each ministry; that role would focus on relations between the ministry and Indigenous peoples, keeping in mind challenges when working across ministries and departments at all orders of government.

?

 1. Implement universal child care. The AAB would expand the Notley government¡¯s current pilot program of $25-per-day child care, making subsidized and regulated child care to all Alberta households. Among other things, we expect this to result in increased labour market participation by women.

?

 1. Increase social assistance benefit levels. Social assistance (i.e., ¡®welfare¡¯) recipients have seen the monthly value of their benefits decrease in real terms over the past several years. Today, a single adult (without dependents) on social assistance in Alberta receives just $8,000 annually to live on.[1] The AAB would increase monthly benefit levels by $150 and index these benefits to inflation going forward.

?

 1. Create more affordable housing. The AAB would fund the repair of existing social housing units; it would also provide funding to build new affordable housing for vulnerable populations (e.g., persons experiencing absolute homelessness, the frail elderly, persons with HIV/AIDS). Further, it would provide funding for rent supplements (i.e., financial assistance for rent) to low-income households.

?

In Sum. Budgets are always about choices, and that principle has guided alternative budget exercises across Canada for over two decades. This year¡¯s AAB proposes a costed-out set of policy proposals that would improve labour market, health and education outcomes, while also addressing principles of reconciliation and reducing income inequality.

?

[1] A person with a severe disability can receive more.

]]>
/ded/2018/03/21/ten-proposals-from-the-2018-alberta-alternative-budget/feed/ 3
Media release: Alberta needs a provincial sales tax https://www.google.com//ded/2018/03/20/media-release-alberta-needs-a-provincial-sales-tax/ /ded/2018/03/20/media-release-alberta-needs-a-provincial-sales-tax/#comments Tue, 20 Mar 2018 11:38:32 +0000 /ded/?p=19685 (March 20, 2018-Edmonton) Today, a coalition of researchers, economists, and members of civil society released an alternative budget to boost Alberta¡¯s economic growth while reducing income inequality.

¡°Alberta is on the road to recovery after a deep recession,¡± said economist Nick Falvo, ¡°now is not the time to reverse the course.¡±

The document, High Stakes, Clear Choices, sets a progressive vision encouraging public investment to stabilize tough economic times, reduce poverty, support our seniors, and create good jobs.

The report reveals that, since taking office in 2015, the Notley government took important measures to support poverty reduction. These include: introducing the Alberta Child Benefit; the near doubling of annual spending on housing; and, increasing minimum wage.

The authors note, however, increasing staffing for long term care facilities, universal child care and pharmacare, and reducing class sizes in K-12 are necessary to forge ahead towards economic prosperity.

The report further calls for government action to implement budget processes honouring the duty to consult with Alberta¡¯s Indigenous communities, as well as more funding for Indigenous programs.

¡°Budgets are always about choices,¡± says contributing researcher Angele Alook. ¡°Alberta continues to have the lowest taxes in Canada and that is nothing to be proud of.¡±

Alberta could implement a 5% provincial sales tax and still be the lowest tax jurisdiction in the country, she added.

¡°Increasing tax revenues would provide a foundation for economic sustainability,¡± added Falvo.

Finally, the report emphasizes that Alberta must forge ahead with a more diversified economy and creating good, green jobs for Albertans.

Download report.

– 30 –

Media contact:

Nick Falvo, Editor ¨C Alberta Alternative Budget, (cell) 587-892-7855, (email) falvo.nicholas@gmail.com

 

]]>
/ded/2018/03/20/media-release-alberta-needs-a-provincial-sales-tax/feed/ 2
Inequality-redistribution in Canada update https://www.google.com//ded/2018/03/18/inequality-redistribution-in-canada-update/ /ded/2018/03/18/inequality-redistribution-in-canada-update/#comments Sun, 18 Mar 2018 06:56:34 +0000 /ded/?p=19649 Two years ago I posted my first guest blog focused on income inequality, specifically how changes in Canada’s redistribution over the last three decades have increased after-tax income inequality, and how these changes compared to OECD trends. The figures and analysis in this post update the earlier blog, based on the most recent OECD data to 2015. I also look at the market inequality-redistribution relationship and find that Canada is the only country that combines low market inequality with low redistribution.

Figure 1 presents market and after-tax income Gini coefficients for Canada and selected OECD countries. Market income is before taxes and government cash transfers, while after-tax income is after such taxes and transfers. The Gini coefficient varies from 0 to 1.00, with higher values representing higher inequality. Figure 1 includes data on the USA, the four larger Nordic countries (“Nordics-4”): Denmark, Finland, Norway and Sweden) and the other eight OECD countries for which data are available from the mid-1980s (“Other OECD-8”: Australia, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand and UK). I have annotated Figure 1 to explain these inequality-related concepts and data. Focusing on the last few years (readers can refer to the earlier blog for a longer-term analysis), Figure 1 shows a general continuation of recent trends. Market inequality in the Other OECD-8 and Nordics-4 has continued to increase, while the long-running economic expansion in the USA appears to have finally (and perhaps only temporarily) paused the long-term increase in market inequality in that country. Canada continues to have relatively low market inequality and average after-tax inequality.

 

Figure 2 shows the percentage point difference between market and after-tax income Gini coefficients and reflects the extent to which Governments reduce market inequality by taxes and cash transfers. The Nordics-4 have traditionally had the highest level of such redistribution, currently lowering inequality by about 50% more than Canada does. Over the last decade Canada and the USA have had about the same low levels of redistribution (the two lowest among the OECD).

 

Figure 3 shows the political-economy outcome of the market inequality-redistribution relationship. For each of the 14 OECD countries listed above, Figure 3 includes average market inequality plotted against average redistribution (as measured above). Figure 3 appears to include three distinct ¡°clusters¡± of countries:

 • Low market inequality with medium redistribution, including Denmark, Netherlands, Norway and Sweden.
 • Medium market inequality with low redistribution, including Australia, Japan and New Zealand
 • High market inequality with high redistribution, including Finland, France, Germany and Italy.

These three clusters include a total of eleven countries, leaving three “outliers” that do not belong to any particular cluster. Canada is one of these outliers, being the only “low inequality / low redistribution” country. Others are the USA (high market inequality with low redistribution) and the UK (high market inequality with medium redistribution).

Each country’s inequality-redistribution outcome is the result of a series of complex national political-economy interactions. The cluster analysis in Figure 3 shows, however, that international and regional influences also matter. It is perhaps not surprising that Australia and New Zealand are in the same cluster, as is Japan. The “Nordic” cluster (including Netherlands but excluding Finland) could also be expected given proximity and historical ties. France and Germany being in the same cluster is also consistent with this hypothesis. That the UK is an outlier is perhaps not surprising (e.g. Brexit, etc.). The USA has always followed its own path and therefore is also a high inequality / low redistribution outlier.

Which brings us to Canada, another outlier, the only low inequality/low redistribution country. It has maintained Nordic-type levels of low market inequality via the public provision of universal human-capital-enhancing programs (e.g high quality health care, education, etc.), while implementing only USA-type levels of redistribution. Current political battles and outcomes related to the minimum wage, taxes and social assistance indicate that market inequality-reducing measures (e.g. minimum wage, etc.) continue to be more politically-feasible than those that increase redistribution and reduce poverty outcomes (e.g. more progressive taxation, increased social assistance, etc.). While fighting to maintain and expand universal social programs, progressives should work harder to prepare the political ground for Canada to increase redistribution, especially for when market inequality increases.

 

 

]]>
/ded/2018/03/18/inequality-redistribution-in-canada-update/feed/ 2
Homelessness and employment: The case of Calgary https://www.google.com//ded/2018/03/17/homelessness-and-employment-the-case-of-calgary/ /ded/2018/03/17/homelessness-and-employment-the-case-of-calgary/#respond Sat, 17 Mar 2018 13:42:38 +0000 /ded/?p=19664 I’ve just written a blog post about homelessness and employment, with a focus on Calgary (where I live and work).

Points raised in the blog post include the following:

-Persons experiencing homelessness usually have poor health outcomes, making it especially challenging to find and sustain employment.

-There are several non-profits in Calgary that assist persons experiencing homelessness to find and sustain work.

-Persons finding the most success in those programs tend to be relatively healthy (compared with their peers) and be between the ages of 25 and 60.

-In some cases, persons experiencing homelessness are overqualified for jobs.

-There is some evidence that subsidized housing can improve employment outcomes.

The link to the full blog post is here.

]]>
/ded/2018/03/17/homelessness-and-employment-the-case-of-calgary/feed/ 0
How to Measure and Monitor Poverty? LIM vs LICO vs MBM. https://www.google.com//ded/2018/03/09/how-to-measure-and-monitor-poverty-lim-vs-lico-vs-mbm/ /ded/2018/03/09/how-to-measure-and-monitor-poverty-lim-vs-lico-vs-mbm/#comments Fri, 09 Mar 2018 12:55:10 +0000 /ded/?p=19646 The federal government has promised to launch a Canadian Poverty Reduction Strategy in the coming weeks or months on the basis of now completed consultations with Canadians and the still ongoing deliberations of an advisory committee. As part of this process, there has been discussion about which poverty or low income measure or measures should be used for the purpose of monitoring levels and trends in the incidence of poverty and gauging the impact of poverty reduction policies. At various times, there have been calls for an official Canadian poverty line, as exists in the United States and some other countries, and some have called for poverty reduction targets which would require the specification of a poverty line or lines. (See https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/poverty-reduction/reports/proverty-reduction-strategy-what-we-heard.html#section9 )

It should first be noted that any poverty line dividing the poor from the non poor at a given level of income and for a given household size is arbitrary and value-based. It explicitly or implicitly involves a judgement as how far below the mainstream people should fall before they are considered to be poor in terms of either their income or their ability to obtain the essentials of life. And any line must be used to tell us not just how many persons are poor at any point in time, but how far the poor fall below the poverty line. (For example, most social assistance recipients live in deep poverty, while most seniors in poverty are clustered just below the poverty line due to receipt of the Guaranteed Income Supplement to Old Age Security.)

The line should also be used to inform us how long the poor remain poor. (For example, social assistance recipients with disabilities tend to remain in low income much longer than the working poor who cycle in and out of poverty.) Finally, a useful poverty line should inform us of the incidence of poverty by age, gender, racial status and aboriginal status, disability status, economic family type, and so on, as well as by province and region.

A single poverty line as called for by some has the merit of being relatively simple and potentially easy to communicate. As well, a clear indicator showing the impact on the incidence and depth of low income of policies such as increased child and senior benefits could help build public support for a poverty reduction strategy.

However, choosing a single measure risks glossing over different concepts of poverty and overly minimizing the complexity of the issue.

Currently, Statscan provides annual data based on three different measures of low income ¨C the LICO AT, the LIM AT and the MBM. (See CANSIM Table 206-0041 for detailed data on poverty using these measures.) LICO estimates are also presented on a pre tax basis but these are seldom used. While the three measures in use today are not described as poverty lines, they are generally used as such, and they all allow for assessment of levels and trends in a disaggregated fashion.

The LICO AT (after tax) tells us that a person or family is spending a much higher than average percentage of its income on the essentials of food, shelter and clothing (based on family size and with account taken of the size of the community in which the household resides.) The LICO line is based on 1992 living costs, so trends tell us how much progress has been made over time in terms of the ability of Canadians to purchase a basic basket of goods at 1992 spending weights..

The poverty rate in 2015 based on this measure was 9.2%, down from a high of 14.0% in 1983, but it can be questioned if poverty has really fallen so significantly. The LICO has fallen into disfavour because it does not tell us how many persons are unable to achieve a basic standard of living in terms of what Canadians are consuming today, as opposed to twenty-five years ago. For example, the LICO basket does not include the cost of internet access. The LICO does, however, give us some sense of the very long-term trend in the living standards of the poor, and tells us that there has been some absolute income growth over time among the poor.

The Market Basket Measure tells us that a household ¨C in after tax terms, adjusted for family size ¨C has insufficient income to purchase a modest basket of goods and services. The MBM was called for by federal and provincial ministers, and the composition of the basket was determined by government officials rather than by Statistics Canada. It has been calculated since 2002 for a reference family in a large number of communities, so it varies with the local price of housing and food. It is more than an extreme bare bones, basic needs budget insofar as it includes child care costs and the cost of a modest vehicle where transit is unavailable.

That said, there has been a lot of disagreement about the contents of the MBM basket, and many argue that it is a poor measure of the consumption gap between low income Canadians and the mainstream. MBM does not centrally view poverty as being about distance from the mainstream, bur rather as having an income which is insufficient to meet the basic needs of a low income family.

In 2015 the MBM rate at a national level was 12.1%.

The LIM measure (Low Income Measure After Tax) draws a low income line based on 50% of the income of a median household of the same number of persons. It is a purely relative measure with poverty being seen as having an income well below the norm defined as the income of a mid point Canadian family.

In 2015, the national LIM rate was 14.2%. This measure is based only on income relative to the national median income, and is not a measure of basic needs based on consumption.

LIM is very useful in terms of telling us how the bottom of the income distribution is doing compared to the broad middle-class, and how that is changing over time. It is also very useful in terms of international comparisons, telling us that the gap between the bottom and the middle is much wider today in Canada than many European countries, but that low income is much less prevalent in Canada than the United States.

The big problem with the LIM is that it does not take account of large differences in living costs between cities and regions. For example, no account is taken of very large differences in rents between big cities, or the high cost of food in many remote and rural communities.

There is not a great difference between the LIM and MBM measures when it comes to calculating the overall incidence of low income. Over the past five years, the LIM rate has averaged 13.5% compared to 14.2% for the MBM rate. Both rates have remained fairly constant since 2002. (The gap in 2015 ¨C a 14.2% LIM rate compared to a 12.1% MBM rate – was unusually large.)

However, there have been some important differences over time and for some sub populations.

There is a huge difference between the LIM and MBM poverty rates for seniors (14.3% vs 5.1% in 2015.) Also, there have been big changes over time in the LIM based poverty rate for seniors. This fell from 33.1% in 1977 to a low of 3.9% in 1995, before increasing to 14.3% in 2015. The income gap between seniors and other families narrowed initially due mainly to improvements in public and private pensions, but in recent years the incomes of many seniors have been falling behind those of working age families in relative terms. This is not captured in the MBM measure. (As an aside, the LIM poverty rate for seniors would likely not rise if Old Age Security and the Guaranteed Income Supplement were to be indexed to wage growth and not just inflation.)

The apparent stability of the LIM rate over time also hides a long-term increase in the low income rate for the working age population, especially single persons, and, importantly, a major decline in the low income rate for single parent families headed by women reflecting a significant rise in participation in the labour market.

There is also a big difference between LIM and the MBM when it comes to calculating the incidence of low income in Quebec. The Quebec LIM rate is 16.2% compared to a 10.9% MBM rate. The LIM rate in Quebec is 2.0 percentage points above the national LIM rate, but the Quebec MBM rate is 1.2 percentage points below the national MBM rate. This difference is likely due to low housing costs in Quebec compared to other provinces.

The key point is that the conceptual and measurement differences between LIM and the MBM result in significant differences in rates of low income for important sub populations. It is important to have both measures to account for this complexity.

It is also important to appreciate that the drivers of the LIM rate and the MBM rate are different. The LIM rate reflects changes, not just in the incomes of low income families, but also in median incomes. The LIM rate could rise if median wages began to grow after years of stagnation, and if bottom incomes did not follow suit. By contrast, the MBM rate could fall due to increased income supports which lowered the real cost of living of the poor, even if the gap between the middle and the bottom were to grow. Both measures should register major changes in the labour market and in income transfer programs.

By way of conclusion, the LIM and the MBM are conceptually different measures, both of which provide useful and important information for analysts and policy makers. We need both to get a handle on overall low incomes and trends in different populations.

]]>
/ded/2018/03/09/how-to-measure-and-monitor-poverty-lim-vs-lico-vs-mbm/feed/ 4
Budget Fails to Crack Down on Private Corp Tax Shelter https://www.google.com//ded/2018/03/06/budget-fails-to-crack-down-on-private-corp-tax-shelter/ /ded/2018/03/06/budget-fails-to-crack-down-on-private-corp-tax-shelter/#respond Tue, 06 Mar 2018 22:10:20 +0000 /ded/?p=19640 The federal Budget changed the rules a bit re the taxation of passive investment income in private corporations, but falls well short of what was promised in terms of extra revenues and more tax fairness. The “small business” lobby helped the wealthy big time.

http://www.broadbentinstitute.ca/andrew_ajackson/wealthy_get_off_lightly_from_budget_2018_changes_to_the_private_corporation_rules

 

 

]]>
/ded/2018/03/06/budget-fails-to-crack-down-on-private-corp-tax-shelter/feed/ 0
Clarksonian Mega-Challenges for Canada and North America Mich¨¨le Rioux https://www.google.com//ded/2018/03/03/clarksonian-mega-challenges-for-canada-and-north-america-michele-rioux/ /ded/2018/03/03/clarksonian-mega-challenges-for-canada-and-north-america-michele-rioux/#respond Sat, 03 Mar 2018 22:31:19 +0000 /ded/?p=19628 Stephen Clarkson

 

This is the final essay in the PEF series to commemorate the life of Stephen Clarkson. ?It is fitting that it is written by Mich¨¨le Rioux, a colleague in Quebec. ?Stephen worked closely with many in Quebec and the relationship between Quebec and Canada was an important part of his analysis of North America.

Mich¨¨le Rioux?is a Professor in the Department of Political Science, UQAM and Research Director at the Center for research on integration and globalization (Centre d¡¯¨¦tudes sur l¡¯int¨¦gration et la mondialisatieon). ?Stephen loved Quebec and Montreal and was frequently invited to the Centre to speak, including attending the event to mark the?20th anniversary of NAFTA at la Maison du D¨¦veloppement Durable.

 

คาสิโนออนไลน์ แจกเครดิตฟรี _การพนันฟุตบอลถูกกฎหมาย _ทดลองเล่นคาสิโนออนไลน์

by Mich¨¨le Rioux

 

The Neoliberal Trade Agenda @ Bay

North America has been an experimental model of trade and integration for at least the last 25 years. Stephen spent his life understanding North America and how the region shaped the Canadian political economy and society. An excellent, innovative researcher, he kept asking questions, many without clear-cut answers that led to a dozen high impact publications. Always kind and generous, intellectually challenging, he had an engaging personality and a very contagious smile. In this short article, remembering his critical influence he had on my research and in the field of Canadian political economy, I will specifically explore three topics that are central to his many contributions:
? The singular importance of the world economic system and the emergence of powerful multinational corporations as pivotal actors in diminishing the role of state everywhere.
? The asymmetrical growth in social inequality from new market access and free trade in North America and their ¡°capture¡± of the public policy process.
? The transformative impact of regional economic integration models on the dynamics of state sovereignty and comparative international political economy.

Burned At The Stake Of International Competition

Stephen¡¯s first major influence is to be found in his contribution to the most important debate on the highly controversial role of US MNCs and their impact on Canada¡¯s economic sovereignty. Stephen had a leading role along with other experts stressing the dangers of a globalization process in Canada that left unchecked, would lead to economic domination by the US capitalism and the eventual loss of Canadian sovereignty through what Kari Polanyi has called a ¡°silent surrender¡± in her book with the same title.

The debate on trade and industrial policies took place in the 1970s under the government of Pierre Trudeau and did not lead to a very successful interventionist state- centered Canadian policy ¡®independentiste¡¯ model. What was called the Third Option never went anywhere as a policy idea requiring Canada to reduce its dependence on the American market through targeted diversification. Instead, successive Liberal governments did exactly the reverse and opted for closer integration with the United States, along with an aggressive policy of deregulation and privatization of the Canadian economy, its primary policy orientation of the 1980s and 1990s.

Nowadays, the dangers of this economic domination are still significant for the Canadian state and a range of public policies. As Clarkson stated at the end of his book Uncle Sam and Us:

Rather than proposing yet another big idea to achieve still further leaps of integration with the United States on the dubious assumption that erasing the economic border will magically increase the standard of living, the Canadian state needs to recommit itself to its historical task of strengthening its own democracy.
The issue of the role and rights of foreign investors in Canada is still of great significance and has played a central role in the debates surrounding the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) and the renegotiation of NAFTA. Foreign investors are powerful agents in the world economic system, They have gained economic, political and legal authority with few binding obligations in terms of protecting the public interest. This can be viewed as the continuation and exacerbation of the ¡®silent surrender syndrome¡¯ .

The globalization process has undermined national and international regulatory frameworks and in their place supported the emergence of new ¡®globalist¡¯ institutional and normative frameworks. Such frameworks are much more complex than those from the past since they deal with issues like investment, competition, services, public procurement and intellectual property; all of these areas that were outside of international negotiations in the past. This structural shift from national economic space towards a global economy has enormous implications on societies and on the behaviour of international relations. A long-term momentous shift in competitive strategies between global corporations for market share in regional markets the world over has given them unprecedented leverage to control where production is located and investments are made to support the unprecedented growth in global value chains, one of the key organizational principles of the crisis-ridden global economy. Stephen was one of the early Canadian researchers to analyze the important role of free trade agreements in the shift from Keynesian to a globalized economic policy model.

 

NAFTA, Neoliberalism and The Trouble with Bad Ideas

Clarkson did not agree with orthodox trade policy. He labelled them as ¡®economic constitutions¡¯ and described how they shape societies economically and politically. In an article entitled Apples And Oranges: Prospects For The Comparative Analysis of the EU and NAFTA as Continental Systems, he develops the idea of NAFTA as a comprehensive constitution setting the rules and regulations of state-market relations and as an American mode of regulation.

This is a very powerful idea and was highly provocative at the time. Nowadays, it is very clear that if trade agreements are not constitutions, they have great implications not only at the border but also behind borders. We now understand that these trade deals have developed into a very powerful intrusive legal instrument that affect policy and regulatory systems at different levels of the political order. The relation between states and markets, for Stephen, was at the very core of his perspective.

He critically understood the North American integration model as a reflection of changes in the relationship between states and markets in the region and compared with integration models elsewhere (see, for instance, his article Apples and Oranges). Indeed, North America emerged in the 1990s as a strong and influential regional model of integration. As such, it brought about new regulatory and strategic instruments deployed at multiple and diversified levels of governance. From the US point of view and, to a lesser extent from that of Canada, one of the initial and most important objectives of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) was to improve the competitiveness of the region by relocating in Mexico, especially in the area of border production, where production functions were low-tech and labour intensive in auto assembly, light manufacturing and other industries that benefited the American consumer at the checkout counter. It was the ¡®trump card of the United States¡¯ both before and after negotiations (Rioux et Deblock, 1993). NAFTA has spread beyond North America, and we can agree with Stephen¡¯s most important insight that neoliberal trade governance has entertained a complex relationship with globalization.

One very important factor and structural element shaping governance and regulation of economic integration in North America is the importance of Asia and more specifically of China for the region. The now defunct Trans-Pacific Partnership (TPP), was to meant to transform NAFTA beyond the original three countries involved. This would have been a de facto renegotiation of NAFTA. The last time I met Stephen was at a conference on ¡°NAFTA at 20¡± and the TPP negotiations were perceived as a way to ¡®modernize¡¯ NAFTA on the Trans-Pacific front. The TPP allowed the three countries to negotiate new trade related regulatory issues with the strategic goal in mind to deal with inter-regional issues linked to the development of new global value chains. It meant that, instead of being a m¨¦nage ¨¤ trois, North America was immersed into an intense model of coopetition shaped by global value chains across the Pacific.

In this new context, the conference participants saw emerging transnational regulatory responses accelerating the disappearance of the boundary between the public and private spheres at various levels ?local, national, international and global? giving way to a complex system of networks between authorities endowed with overlapping rights and obligations from the perspective of the trade deal. The exact relationship between national sovereignty and transnational trade governance was never clear in a third generation of regional/interregional trade agreement. Does this contribute to the convergence of regulation and governance models or to the hegemonic diffusion of the US regulation model? Of course, once Donald Trump scrapped the TPP, challenged NAFTA and TTIP, the US regulatory model was no longer in the driver¡¯s seat even have it remains a powerful force in its own right. Yet, this might also be a strategic move to ensure that the contested US model is accepted in exchange for access to the US market. Since the 1930s, the United States always promoted trade liberalization based on a system of legal rules and principles ¡°organizing¡± the trading system and their relations with trading partners.

I want to quote from the preface of the conference proceedings to emphasize this point:
“The tragic misrule in North America’s three-state space and in most of Latin America over the last few decades has undermined the significant achievements of the post-World War II Keynesian state which achieved high rates of economic growth while developing publicly financed education, health, employment, and pension policies and consequently reducing the inequality between rich and poor. Neo-liberalism’s populist, anti-government rhetoric has blinded public consciousness to the costs of empowering market actors freed of responsibility for the destructive environmental and social consequences of their corporate actions.” (Pr¨¦face in English, Rioux & al. 2016).

North American trade deals have increasingly shaped our societies and they can, as Clarkson suggested, be considered like new global trade constitutions empowering multinationals and constraining governments.

The Contradictory Impacts of Regional Economic Models

The third Clarkson narrative concerns regional integration models. He compared regions mostly North America with Europe and how both regions differed in their approach to integration processes. As regions are increasingly negotiating trade agreements with one another, he contributed to the development of the concept of inter-regionalism to explain both the dynamics of convergence and divergence across highly dissimilar regional economies.

When comparing the North American regionalism with the broader European model, Stephen was evidently disappointed. In North America, regional integration is a less ambitious project. It has developed as a mainly contractual and essentially strategic model, oriented on economic issues. In North America, there was no plan for a gradual and incremental process leading to a single market or to a monetary and political union. The goal is primarily opening up markets and adopting rules for markets in an attempt to boost competitiveness. Partners work to eliminate restrictive policies and regulations rather than to build a common and supranational approach in a multidimensional perspective; i.e. taking into account the public good in economic governance as part of a wider social and political integration project. Nowadays, the European Union is an economic, legal, monetary and political reality, even though an imperfect and contested one. Fiscal and social policies and the pressures linked to the 2008 economic crisis and the management ¨C or the lack of ¨C of the migration issues in the recent past have paved the way for new risks of institutional implosion such as Brexit, which is underway, and in the recent past, the forced upon departure of Greece or Grexit.

Clarkson was pragmatic about how far he could take this comparison. Even though, he liked the European model, he also knew that it could not be adopted in North America. He distinguished between the two models of regionalisms, the first developed in Europe and a second generation type emerging in North America in the late 1980s and early 90s. In the European case, the economic dimension would be completed by adding a very elaborate supranational legal and political institutions evolving over time. There is a strong sense of community and identity that speaks volumes about the national and sub-national layers of governance in the European Union. Like Robert Pastor who, in the United States, deployed much time and energy to define and promote the concept of the importance and value of an emerging North America community that existed beyond the free trade ideal, Clarkson also pushed the idea that a sense of community could and should emerge in North America.

More recently, CETA, the negotiations of TPP and the Transatlantic Trade and Investment Partnership involving the United States and the European Union, have launched a new process of inter-regionalism that would incorporate and articulate a developed regional integration models of regionalisms. Stephen also sought to grasp these new realities of integration processes in his later writing and research.

When Canada and the EU negotiated an ambitious agreement like CETA, how does this agreement compare to the regional integration processes underway on both sides of the Atlantic? What does it mean for their respective lives of citizens and for their interactions with government and nonstate actors that will increase over the next years as the Agreement become a living experiment and eventually take a life of its own. For some, this indicates the emergence of a third generation of integration processes that is increasingly interregional in nature. Recent trade agreements are very ambitious, more ambitious than NAFTA, but there are no plans or possibility of creating a single unit like the EU. New words, like comprehensive and partnership, combine to define what Christian Deblock depicted as an ¡®interconnection¡¯ model that is essentially geared towards regulatory cooperation and governance. He writes that:

In the current decade, two trends closely related to the new issues of globalisation have begun to emerge. First, trade negotiations increasingly revolve around cross-border trade, digital trade and value chains. Second, they are characterised by their interoperability. Today’s globalisation does not so much integrate as connect. And with interconnection, the problem of international regulatory cooperation arises. This issue is now at the core of discussions within the OECD, APEC or new trade agreements, according to terms and principles very different from previous negotiations. (Deblock, 2016, p. 9)

CETA involves regulatory co-operation in many domains and certainly has the potential of significantly changing national regulations. The intent of the TPP also placed emphasis on regulatory co-operation across the Pacific. The Transatlantic Partnership (TTIP) negotiations between Europe and the United States also involved such far reaching regulatory cooperation. The EU negotiator for the TTIP made no secret of it. Important issues are the investor-state dispute mechanism, electronic commerce, norms and standards, including labour standards and rights. Undoubtedly, this interconnection model does not imply loss of sovereignty, but it certainly will have a great impact on many policies and regulations. This raises several questions, including that of the democratic legitimacy of a new and further shifts of power and regulatory authority between states and markets.

Pessimist or Eternal Sceptic?

Building on the fundamental complex relationships between states, markets and North American integration, Clarkson identified the powerful and often dangerous dynamics unleashed by globalization, Clarkson always paid attention to power relationships and asymmetries in the light of Canada¡¯s relations with its continental global neighbour. He was critical but never pessimistic about North America. Yet, I think he wished for more cooperation and more balanced relations between countries and between states and markets. At that time of pessimism and national retreat, we will miss his insights but we are lucky to have such a rich legacy of scholarship and intellectual research to draw on.

It is hoped that trade deals will also strike new balances between states and markets. Transparency, more participatory process during negotiations and enforcement, and more balanced agreements taking into account the social and environmental dimensions are key elements for the future of globalization. North America has to invent new types of cooperation and governance, regulatory schemes in this world of transnational and global networks. In my view, this is the biggest challenge we have before us and one that Stephen was always motivated to undertake with boundless energy. He believed that Canada would find a way to provide answers to the complex challenges of North American integration. Perhaps the trump card of NAFTA is the Trump Presidency which has triggered a wider discussion on North American regional integration. Canada is now promoting a new progressive trade agenda in North America with its trading partners around the world. Last May, Ed Broadbent challenged the perspective and its depth in these words:
“One part of a response to growing inequality is to change the rules of the game in international trade. The Liberal government has suggested it wants such change. It claims to believe in “progressive trade.” However, in the recent negotiations with Europe, the government signed on to a pact, the Comprehensive Economic and Trade Agreement, that pays only lip service to labour rights.”

It is also the case that Canada is intent to negotiate several new trade agreements, particularly with China and Mercosur, and has started NAFTA re-negotiations. The interaction between globalization and social progress is becoming increasingly important in the public debates. Many international instruments exist; however, they remain largely ineffective to produce a socially responsible globalization process. More ambitious social and environmental clauses in trade agreements might be elements of a wider solution, but significantly there is a deeper questioning of the social and political significance of what states are attempting to achieve while multiplying trade agreements.

In these new conditions unquestionably Canadian political economy will be subjected to powerful and volatile structural forces determined by the wider North American political economy. But there is no doubt that Clarkson also believed in Canada and its potential in playing a key role within the international system as well as in the world economy. Yet, for this to occur, one must learn from history and understand how to steer collective action nationally and internationally towards a better life in North America. In this regards, it is important to end with the one more quote from Clarkson:

Whatever label one uses to describe the centrality of the past in limiting the options available in the present which determine the shape of the future, it is important to keep it in mind since, because world power relations are in such a constant flux, so much analysis has focused on immediate happenings that “change” is typically presented with little attention being paid to the historic roots of the reality experiencing change. (Pr¨¦face in English Alena conjugu¨¦ au pass¨¦, pr¨¦sent et futur. Rioux &al. 2015.)

It is in this context that Canada faces numerous challenges. Not only regional integration has changed, but Canadian economic productivity has also lost ground to American industries and lags further behind the US commanding presence in new global value chains and digital trade. Clearly, Canada also needs to move towards a more innovative and progressive trade agenda. In this new setting, Stephen Clarkson¡¯s contribution to the study of political economy of North American regionalism and globalization has much to teach us

 

REFERENCES
Ed Broadbent, ??Let¡¯s make human rights central to a new NAFTA?? The Globe & Mail, May 5th, 2017.

Stephen Clarkson, Uncle Sam and Us: Globalization, Neoconservatism, and the Canadian State. Toronto; Washington: Toronto UP and Woodrow Wilson Center Press, 2002

Christian Deblock, ¡°From regionalism to cross-regionalism¡±, Great Insights, December 2016, p. 8-9.

Mich¨¨le Rioux, Christian Deblock et Laurent Viau, L¡¯Al¨¦na conjugu¨¦ au pass¨¦, au pr¨¦sent et au futur, PUQ, 2015.

Mich¨¨le Rioux, Mathieu Ares and Ping Huang (2015), Beyond NAFTA with Three Countries: The Impact of Global Value Chains on an Outdated Trade Agreement. Open Journal of Political Science, 5, 264-276. doi: 10.4236/ojps.2015.54028.

Mich¨¨le Rioux and Christian Deblock “NAFTA: The Trump Card of the United States?”, Studies in Political Economy, no. 41, 1993, pp.7-44.

Douglas A. Ross, ¡°Clarkson, Stephen. Uncle Sam and Us: Globalization, Neoconservatism, and the Canadian State¡±, International Journal, October 1, 2004.

]]>
/ded/2018/03/03/clarksonian-mega-challenges-for-canada-and-north-america-michele-rioux/feed/ 0
Five Things to Know About the 2018 Federal Budget https://www.google.com//ded/2018/03/02/five-things-to-know-about-the-2018-federal-budget/ /ded/2018/03/02/five-things-to-know-about-the-2018-federal-budget/#comments Fri, 02 Mar 2018 21:43:06 +0000 /ded/?p=19625 I’ve written a blog post about the 2018 federal budget.

Points made in the blog post include the following:

-Important new housing investments were made for First Nations, Inuit and?M¨¦tis people.

-The Working Income Tax Benefit was expanded, made automatic and rebranded (i.e., renamed).

-Canada’s official unemployment is now the lowest it’s been in decades.

-Canada’s federal debt-to-GDP ratio is (by far) the lowest of any G7 country.

The link to the full blog post is here.

]]>
/ded/2018/03/02/five-things-to-know-about-the-2018-federal-budget/feed/ 2
The Stock Market Jitters https://www.google.com//ded/2018/02/28/the-stock-market-jitters/ /ded/2018/02/28/the-stock-market-jitters/#comments Wed, 28 Feb 2018 23:06:58 +0000 /ded/?p=19620 The real problem is the absence of a sustainable growth model.

My latest Globe ROB column.

 

 

]]>
/ded/2018/02/28/the-stock-market-jitters/feed/ 1
¡°Nationalism versus Continentalism: Clarksonian Perspectives” https://www.google.com//ded/2018/02/27/nationalism-versus-continentalism-clarksonian-perspectives/ /ded/2018/02/27/nationalism-versus-continentalism-clarksonian-perspectives/#respond Tue, 27 Feb 2018 16:18:08 +0000 /ded/?p=19614  

?Greg Inwood

This is a contribution from Greg Inwood for the series commemorating the work of Stephen Clarkson who died in 2016.

Greg Inwood is a Profesor in the Department of Politics and Public Administration, and a member of the Yeates School of Graduate Studies at Ryerson University. ?He is the author of?Understanding Canadian Public Administration and?The Politics and Legacy of the Macdonald Royal Commission. ?He is the recipient of the Donald Smiley Prize in 2006 for the best book published on government and politics in Canada.

This tribute to Stephen Clarkson begins with his personal connection, where Stephen, in very Clarksonian style, dismissed Greg’s choice of thesis topic as ‘boring.’

Stephen Clarkson

Nationalism versus Continentalism: ?Clarksonian Perspectives

by Greg Inwood

In perhaps my first encounter with Stephen Clarkson in the Fall of 1986, we were seated beside each other at a seminar in the Department of Political Science at the University of Toronto where I had just arrived as a graduate student undertaking a PhD. We struck up a conversation, and he asked what I was planning to write my PhD dissertation on. I was still undecided, but told him someone suggested that I might write a biographical study of the constitutional expert Eugene Forsey. Stephen looked at me and quickly and emphatically pronounced on the idea: ¡°how boring,¡± he said, rather to my surprise. He then suggested that there was a dissertation just waiting to be written on the recently-completed Macdonald Royal Commission.[1] I looked at him and thought – but did not have the temerity to say out loud ¨C ¡°how boring.¡± But Stephen was persuasive, and the idea percolated in my mind. The Commission¡¯s signature recommendation had been that Canada enter into a free trade agreement with the United States, an ideas taken up with alacrity by the Mulroney government, and central to the great free trade debate just beginning to unfold across Canada in the run-up to the 1988 election. In the end I undertook a dissertation on that very subject focusing on the debate between nationalists and continentalists. I did so under the guidance par excellence of Stephen Clarkson, whose expert combination of laissez faire and active interventionism as dissertation supervisor proved to be the perfect formula for success.[2]

The other significant early encounter with Stephen was in a graduate course he co-taught with Mel Watkins called Canadian Political Economy. After having taken legions of political science courses, I had finally discovered that there were scholars and a literature which I had previously assumed what political science was all about. Their course had an immense impact on me, as did working as Stephen¡¯s TA for his undergraduate course on Canadian political economy.

As we move into the post-globalization era marked by the renegotiation of the North America Free Trade Agreement (NAFTA), ?Brexit, the cancellation of the Trans Pacific Partnership trade deal, the reassertion of ¡°America first,¡± and the revocation of international free trade principles and practices by the current American administration, it is interesting to look at Clarksonian conceptions of nationalism and continentalism as reflected in Stephen¡¯s thinking over the trajectory of his remarkable career.

Stephen began in the 1960s and 1970s with assessments of the ideational ferment of the times and with a normative and theoretical approach that eventually evolved into a sharply tuned analysis of the pragmatic institutional features of free trade and continentalism. Stephen started with assessments of the policies of the Diefenbaker Conservatives, Walter Gordon, the Pearson and Trudeau Liberals, and left nationalist critiques emerging at that time. He posed provocative questions about the extent of Canadian autonomy, for instance in the collection of essays he edited for the University League for Social Reform entitled An Independent Foreign Policy for Canada? (Stephen always pointed out there was a question mark at the end of the book title) (Clarkson 1968). His Canada and the Reagan Challenge (Clarkson 1985) explored the exercise of American approbation toward the nationalist turn in Canadian government policy regarding the National Energy Program and the Foreign Investment Review Agency (and was dedicated, by the way, to the father figure of liberal Canadian nationalism, Walter Gordon). By the 1990s and 2000s, Stephen turned his focus more sharply to the institutional realities of the Canada-United States Free Trade Agreement (FTA) and NAFTA, as well as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO), dissecting the meaning of the new supra-constitutional regime and pointing to the legal, institutional and legitimacy limitations of the neoconservative project to make Canada and the world safe for transnational capital.

Underlying Stephen¡¯s work was a normative dimension which reflected the broad currents of nationalism and continentalism in Canadian life. He identified with a value system rooted in nationalism giving top priority to political autonomy, social equality, labour rights, and environmental sustainability; continentalists, on the other hand, he felt saw integration as top priority and prioritized economic growth thereby entrenching reliance on factors beyond national control (Clarkson 2002, 9).

Stephen identified how problematic the gulf in value systems between nationalists and continentalists could be, resulting in a ¡°dialogue of the deaf¡± (Clarkson 2002, 10). Vilification of each side by the other prevented any meaningful exchange, with continentalists condemning nationalists as either ignorant of elementary economics or outright demagogues, and nationalists condemning continentalists as the forces of evil as represented by transnational corporations and neoconservative apologists. These differing perspectives extended to perceptions of the role of the state, with continentalists believing that ¡°who governs least governs best,¡± and nationalists preferring an activist state. One of the most intellectually rewarding aspects of being one of Stephen¡¯s students and later his TA was that he brought prominent representatives of both these broad perspectives into his classrooms and seminars to air their views. He even sometimes put them in the same room together. The fireworks were remarkably instructive.

By the late 1980s and early 1990s the battle had tipped appreciably in favour of the continentalists whose ideological predisposition to free markets and neoconservatism had seen them enact a widespread program of not only free trade, but also privatization, deregulation, lower taxes, and greater corporate freedom. These measures, the nationalists felt, were inimical to the public interest while privileging private interests. Stephen looked on many of these developments with some dismay. But he was conscious of the dangers of nostalgia, even as he took the activist, interventionist Keynesian state of Diefenbaker, Pearson and Trudeau the elder as the point of comparison against which to assess the neoconservative era of Mulroney, Chretien and Harper. Still, Stephen¡¯s sympathies were always clear. In 2002 he wrote that after the ratification of the 1989 FTA:

I mentally wore a black armband. I was in mourning for the exuberant, liveable, creative, hopeful Canada that my generation had tried to build and that ¡®free¡¯ trade seemed to have condemned to a lingering death. I had shared, and helped articulate in my research, the concerns of the millions who opposed Mulroney¡¯s deal. Deeper integration in the American system, we believed, would doom the efforts of many generations to build a better society on the northern third of the continent. CUFTA signalled the end of Canada as we knew it. It would strike at the heart of the government structures and programs in which we had lodged so much of our shared identity (Clarkson 2002, 14).

But Stephen moved from mourning to critical analysis pretty quickly, and produced a series of important works that took the continentalist policies and placed them under a microscope. If the continentalists were going to make claims about the virtues and values of free trade, Stephen was going to subject each and every claim to careful, thoughtful and precise scrutiny, He produced an analysis of astonishing breadth and depth, consisting of a series of dozens of case studies over a thematic trilogy (Clarkson 2002, 2008, Clarkson and Mildenberger 2011) and several other important books, journal articles, reports, public commentaries and studies.

Stephen often observed that one of the conditioning features of the North American relationship was its asymmetry. There is one hegemon and two peripheral powers. This aspect of realpolitik has come home to roost in the recent statements by the current US administration that it would tear up and renegotiate NAFTA, or perhaps just ¡°tweak¡± it, before issuing a directive in May 2017 instructing Congress to begin renegotiations on NAFTA¡¯s future. But Stephen frequently signalled the significance of the power imbalance in the trilateral continental partnership that emerged in the latter part of the late 20th and early 21st century.

Stephen noted that from Bush to Obama, successive efforts to institutionalize the relationship and create a form of North American governance were of little interest to the Americans. With virtually no legislative, executive or administrative presence, with an enfeebled and ineffective dispute-settlement regime and therefore no real judicial capacity, NAFTA was an ephemeral institutional reality. The fact that corporate North America felt impelled to create parallel institutions such as the doomed Security and Prosperity Partnership, or promote the annual Leaders¡¯ Summit between the Prime Cinister and the two Presidents, or create the North American Competitiveness Council signalled the institutional shallowness of NAFTA. So too did the ineffectiveness of NAFTA¡¯s North American Commission on Labour Cooperation and the North American Commission on Environmental Cooperation.

This all added up to the observation that essentially, what the Americans want the Americans get. Consider for instance, the power to renegotiate NAFTA. In 2002, Stephen presciently wrote:

The threat of abrogation has a very different weight in the hands of Washington than in those of Ottawa or Mexico City¡­. Disaster would be the assumed impact on either of the peripheral states should the United States abrogate. Following their virtual complete integration in the continental economy, they would be forced to their knees if Washington threatened to terminate its participation in the agreement¡­ (Clarkson 2002, 41).

I suspect this is an aspect of realpolitik not well understood by the current regime in Ottawa.

Just look at the tremors that shook the Ottawa and the Canadian business establishment when the tweeting president-elect announced in early January 2017 that the major auto companies better produce cars in America or he was going to make them pay heavy border taxes for cars imported from other countries. Or in any of the other examples of Trump shooting off his Twitter, or his appointment of a hard line protectionist as his Trade Representative: In a release issued by the transition team, Trump said Robert Lighthizer will fight for trade deals that “put the American worker first.” These developments are reflective of an earlier crisis in Canadian-American relations which Stephen analyzed ¨C the ascension to power of the Reagan government in 1980 with its own ¡°America first¡± agenda, and the resulting crisis in the relationship characterized by Reagan¡¯s (and corporate America¡¯s) attack on Trudeau¡¯s nationalist initiatives (Clarkson 1985). One key difference today, however, is that while Reagan eventually succumbed to dementia at the end of his presidency, Trump started his as just plain crazy.

Among Stephen¡¯s insights is that the Americans always set the agenda, and if they permit themselves to be the object of policies dictated by the perimeter (ideas Stephen put forward with Matto Mildenberger in 2011 in Dependant America? ¨C note the question mark again), America nonetheless holds the residual power to alter the trajectory of continental relations more or less at will. Stephen noted that the Canadian government negotiated the original FTA ¡°on its knees¡± before their American counterparts. And he observed that Canada jumped into NAFTA as a defensive response to an initiative between the Americans and Mexicans, rather than as a strategic approach to national economic development. And if there was the need for any further proof of the American proclivity for pursuing its own self-interest, the 9/11 terrorist attacks on New York and Washington dispelled any doubts, ¡°promoting an instinctually territorial and autarchic response¡­¡± (Clarkson 2008, 369). The failure on the part of Canadian policy makers to appreciate the ¡°America first¡± position of America is a recurring theme in Canadian-American relations. The continent is a function of American power. Trump is only articulating, in ¡°Make America Great Again¡± a sentiment that is consistent with the assumption and reality of American predominance in the continent.

In the early 1980s when the Macdonald Royal Commission was being established, it created the largest social science research project in Canadian history. Stephen suggested a paper on the determinate power of the US Congress in setting the course for Canada-US relations. He was turned down, and the inquiry did not even commission a single piece of research dedicated to the Canada-US relationship ¨C remember, this was the important national inquiry whose signature recommendation for free trade with the US, quickly taken up by Mulroney, became the new cornerstone of Canadian economic policy to the present day.

As Stephen contemplated the broad implications of the continentalist era, he asserted the emergence of ¡°supra-constitutionalism¡± in the relations between Canada, the United States and, once NAFTA was implemented, Mexico. What did this mean? The continental political economy was overseen by a new set of institutional mechanisms articulated through trade agreements. NAFTA, along with the WTO, had ¡°re-constitutionalized¡± Canada¡¯s legal order. In effect, a new regime of norms, rules, and rights had developed that limited the powers of governments at all levels while also giving foreign corporations a powerful new capacity to challenge domestic regulations (Clarkson and Mildenberger 2011, 263). Stephen, again demonstrating the range of his intellectual curiosity, pursued the political-legal dimension of NAFTA and globalized governance more generally in considerable depth with Stepan Wood in A Perilous Imbalance (Clarkson and Wood 2010).

Stephen¡¯s insight was that the political supra-constitution was underdeveloped even as the economic forces unleashed in free trade arrangements proceeded to integrate the three countries of North America and constrain state power. He wrote that ¡°NAFTA was carefully designed to prevent any form of continental governance from developing¡± (2002, 41). He extended this line of inquiry as the early 20th century unfolded, asking the provocative question ¡°Does North America Exist?¡± (Clarkson 2008). Essentially, he argued, NAFTA reconstituted American hegemony. But having drawn this conclusion, he was not yet satisfied ¨C it required further testing. So he assessed the North American relationship from a counterintuitive perspective challenging conventional wisdom in Dependent America? (Clarkson and Mildenberger 2011) by asking to what extent American power was constructed and constrained by its two continental partners. The answer was mixed. In some matters the peripheral countries contributed to America¡¯s hegemony, but in most cases they were constrained by it.

Recent events seem to support the imperative of American hegemony. As the American President castigated his NATO partners, cozied up to the Russians, pulled out of the Paris climate change agreement, the evidence adds up. Even the current President¡¯s apparent on-again-off-again animosity toward NAFTA is a code for ¡°we will do it our way.¡± So too is the continuous program of trade harassment policies on steel, softwood lumber, the attack on Canadian supply management dairy policies, on wheat and so on.

The paradox of the Canadian position is that the further we continentalize our political economy, the worse off we get, but the policy response then is to try to get in even deeper. The FTA was a lousy deal ¨C we negotiated on our knees and were kicked in the derriere by the Americans; NAFTA was worse. We insisted on joining those negotiations as a defensive counter to the idea of a spoke-and-hub trade regime dominated by the US, and we were kicked in the gut; and now with Trump, Justin Trudeau and his foreign affairs ministers Chrystia Freeland are engaging in shuttle, email and telephone diplomacy, dispatching their key officials Katie Telford and Gerald Butts to no doubt prostrate themselves to the likes of Steve Bannon (before he was ushered out the White house door) and Gerald Kushner. Trudeau has even enlisted the aid of Brian Mulroney and one of his key FTA negotiators, Derrek Burney, to assist in pleading the Canadian case. These are the same two architects of the failed FTA and NAFTA. Canadians should prepare to get kicked in the head. This trifecta full body assault is the product of 30 years of repeating the same behaviours and expecting different results ¨C the definition of insanity.

Stephen and Matto Mildenberger wrote in 2011 about possible future scenarios for North America. They suggested one path would see the US:

¡­go beyond its present mild economic nationalism and reinforce its historical proclivity for isolationism. It could become a Lone Ranger vigilante focusing on sealing its borders rather than promoting connections with its periphery¡­. To the south it could try fortifying its border still further against would-be Mexican workers and narcotics merchants, without paying heed to the economic distress, political chaos, and security bedlam pushing people across the Rio Grande (Clarkson and Mildenberger 2011, 281-2).

These words seem prophetic, but they are more the product of careful and thoughtful analysis that was Stephen¡¯s hallmark.

This does leave us with questions about the current state of Canadian nationalism. In a 1988 essay entitled ¡°Continentalism: The Conceptual Challenge¡±, Stephen reminded us of Samuel Moffat¡¯s 1907 assertion not that Canadians would one day become American, but that they already were and did not know it. But Moffat also held that the complete political, economic and cultural absorption of Canada into the United States was inhibited by what Moffat called a ¡°spirit of nationality.¡± This spirit, Stephen said, evolved through the 20th century experiences of two world wars, the flag debate, the patriation of the Constitution and Charter of Rights and Freedoms, the referenda on sovereignty association and other events and episodes in the collective conscious of Canadians.

How persistent and resourceful this ¡°spirit of nationality¡± remains in the face of 30 years of unrelenting neoconservative attacks on the key structural state-level supports for this spirit is hard to gauge. Like Stephen in 1989, I sometimes find myself figuratively wearing a black arm band to signify my own uncertainty about the continued existence of Canadian autonomy and nationalism under the current conditions. However, to assuage these feelings, I can once again turn to a Clarksonian perspective on future prospects for Canadian nationhood. Stephen made note of a rarely considered dimension of continentalism ¨C namely that the Americans would never stand for annexation of Canada. It would upset the balance of power in the US Congress, he argued, by adding 24 million English speaking Canadians (he assumed Quebec would go its own way) who skew heavily toward the Democrats and for whom state supplied medical care was a core part of their identity. The political headache would be too much to bare.

In such moments, I remind myself that a search for balance infused Stephen¡¯s perspective and work. Nationalists need to articulate and operationalize an approach that begins to rebalance the power of various actors and institutions in the Canadian and continental political economy and that reclaims and reinvigorates a role for the state. I foresee a strategy of quiet, incremental and subtle policy initiatives ¨C nationalism by stealth if you will ¨C that both reflects and supports a paradigmatic shift of the sort which launched the neoconservative continentalist revolution. Eventually, perhaps a new royal commission advocating a ¡°leap of faith¡± into a more boldly autonomous and outward looking approach connecting Canadian interests to the broader global landscape through carefully constructed economic relations which privilege people, the environment and community over private profit and transnational greed might be the launching point.

As I look back on that fateful day when I first met Stephen, I am certainly thankful that he persuaded me to undertake that dissertation on the Macdonald Royal Commission. I also sometimes wonder if any grad student, bright eyed, bushy-tailed and na?ve as I was back then, ever wrote that political biography of Eugene Forsey. If so, I am sure it would have been a thoughtful, careful and insightful piece of work, if indeed a rather boring one. I am glad it wasn¡¯t me, though, because among the many things Stephen helped me to understand, was that the ongoing problematic of nationalism versus continentalism is never boring.

 

Bibliography

Clarkson, Stephen, ed. 1968. An Independent Foreign Policy for Canada? Toronto: McClelland and Stewart.

Clarkson, Stephen. 1985. Canada and the Reagan Challenge: Crisis and Adjustment 1981-1985. Toronto: Lorimer.

Clarkson, Stephen. 2008. Does North America Exist? Governing the Continent after NAFTA and 9/11. Toronto: University of Toronto Press.

Clarkson, Stephen. 1993. ¡°Economics: The New Hemispheric Fundamentalism,¡± in Ricardo Grinspun and Maxwell A. Cameron, The Political Economy of North American Free Trade. Montreal: McGill-Queen¡¯s University Press, 61-9.

Clarkson, Stephen. 2001. ¡°The Multi-Level State: Canada in the Semi-Periphery of both Continentalism and Globalization.¡± Review of International Political Economy. 8, 3 (January), 501-27.

Clarkson, Stephen. 2002. Uncle Sam and US: Globalization, Neoconservatism, and the Canadian State. Toronto: University of Toronto Press.

Clarkson, Stephen and Matto Mildenberger. 2011. Dependent America? How Canada and Mexico Construct U.S. Power. Toronto: University of Toronto Press.

Clarkson, Stephen and Stepan Wood. 2010. A Perilous Imbalance: The Globalization of Canadian Law and Governance. Vancouver: UBC Press.

[1] Canada. 1985. The Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada.

[2] The dissertation was transformed into book form, again with Stephen¡¯s help, and published as Gregory J. Inwood. 2005. Continentalizing Canada: The Politics and Legacy of the Macdonald Royal Commission. ?Toronto: University of Toronto Press.

]]>
/ded/2018/02/27/nationalism-versus-continentalism-clarksonian-perspectives/feed/ 0
Parental Leave and Pay Equity https://www.google.com//ded/2018/02/26/parental-leave-and-pay-equity/ /ded/2018/02/26/parental-leave-and-pay-equity/#respond Mon, 26 Feb 2018 22:16:36 +0000 /ded/?p=19610 Budget 2018 is being advertised as a truly comprehensive gender budget, with two key pieces of that being use-it-or-lose-it paternity leave, and action on pay equity.

Last year’s gender budget implemented the Liberal campaign promise to extend EI parental leave from a total of 12 months to 18 months, despite the fact that the idea was universally panned by feminists, Canada’s unions, and business groups.

The problem? Other than the fact it doesn’t recognize that the primary issue facing parents of young children is the need for a national childcare system, the plan didn’t increase the total amount of funding, it simply extended the current allotment over a longer period of time. Instead of getting 55% of your average earnings for 35 weeks of parental benefits, you can choose to get 33% for 61 weeks. If you earn more than the maximum insurable earnings threshold of $51,700, the 35 week maximum benefit is $547/week, and the 61 week maximum benefit is $328/week. The main benefit for parents taking the 18 month leave would be the accompanying change in the duration of job-protected leave, and some parents might have collective agreement top-ups that make the 18 month leave more attractive (although that will likely change rather quickly).

On the whole, an excellent example of how not to do gender budgeting.

So what should we be looking for to make sure that this year’s changes to parental leave and pay equity will be meaningful?

Well, for any measure we should be looking for how it will affect differently located women – women with disabilities, racialized women, women in rural areas, women with different levels of income … you get the idea.

For parental leave specifically, it is useful to look at Quebec’s program. Andrea Doucet, Lindsey McKay, and Sophie Mathieu, have found?that Quebec’s QPIP does a better job of reaching low income families. There are several features that contribute to this – lower eligibility requirement ($2,000 of income vs. 600 hours of EI eligible employment), dedicated second parent leave, and a higher 70% replacement rate for both the dedicated maternity leave & the dedicated second parent leave, as well as the first seven weeks of parental leave. Any modification of Canada’s parental leave program that only does part of this will likely fall short.

On pay equity, many stakeholders are expecting stand-alone legislation to implement proactive pay equity at the federal level. In the budget, we might see set-asides for what this could be expected to cost the federal government as an employer, as well as funding for independent Pay Equity Commission and Hearings Tribunal, and a commitment to funding to support workers¡¯ and advocacy groups¡¯ access to advice, information, training, and participation in the pay equity process.

Last year I asked how it could be a gender budget without “higher minimum wages, better employment standards enforcement, proactive pay equity legislation, and affordable childcare”. Those are still the questions I’ll be asking this year.

]]>
/ded/2018/02/26/parental-leave-and-pay-equity/feed/ 0
Ten proposals from the 2018 Alternative Federal Budget https://www.google.com//ded/2018/02/24/ten-proposals-from-the-2018-alternative-federal-budget/ /ded/2018/02/24/ten-proposals-from-the-2018-alternative-federal-budget/#respond Sat, 24 Feb 2018 06:28:40 +0000 /ded/?p=19605 I’ve written a blog post about this year’s Alternative Federal Budget (AFB).

Points raised in the blog post include the following:

-This year’s AFB would create 470,000 (full-time equivalent) jobs in its first year alone. By year 2 of the plan, 600,000 new (full-time equivalent) jobs will exist.

-This year’s AFB will also bring in universal pharmacare, address involuntary part-time employment among women, eliminate tuition fees for all post-secondary students in Canada, speed up implementation of the federal carbon tax, and increase the corporate tax rate from 15% to 21%.

-I’m particularly intrigued by the AFB’s poverty reduction measures, which include a sizeable top-up to the GST rebate, a $4 billion annual transfer to the provinces and territories, increases to seniors’ benefits, and $3.5B in new spending for housing.

The full blog post can be found here.

]]>
/ded/2018/02/24/ten-proposals-from-the-2018-alternative-federal-budget/feed/ 0
The Working Poor and the Working Income Tax Benefit https://www.google.com//ded/2018/02/22/the-working-poor-and-the-working-income-tax-benefit/ /ded/2018/02/22/the-working-poor-and-the-working-income-tax-benefit/#comments Thu, 22 Feb 2018 15:51:47 +0000 /ded/?p=19599 Here is a short research paper I wrote for the Broadbent Institute.

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/broadbent/pages/7073/attachments/original/1519312305/Canada’s_Working_poor_and_the_Working_Tax_Benefit_-_Report.pdf?1519312305

And here is a short summary:

The Liberal government have promised to make progressive changes to the Working Income Tax Benefit (WITB) in next week’s budget.

Let’s hope that they deliver. The increased insecurity of work and low hourly wages for many workers mean that many Canadians live in poverty even though they have a significant attachment to the paid work force.

The WITB is directed to the working poor, that is, individuals and families who have significant earnings, and sometimes even work full-time for a full year, but still live in poverty. About one half of all working age persons living in poverty have significant earnings.

Higher minimum wages in some provinces mean that a single person working full time for a full year will earn enough to be above the poverty line. But most of the working poor can only find part-time and insecure jobs, and need additional income support

The WITB currently delivers a meagre average benefit of just $807 per year, and the benefits for a single person are phased out once income passes a very low threshold of just $12,000, well below the poverty line.

The benefit should be significantly increased, and phased out at a much higher level of earnings.

The WITB was also intended to make work pay and to help people transition from social assistance. But just 8.8% of social assistance recipients get any benefit from the program.

Many social assistance recipients would like to work, but face multiple barriers such as loss of health and housing benefits and high claw back rates on every dollar of earnings. The WITB could help, but benefits are paid only after a long lag of up to one year.

The WITB could, together with decent minimum wages, help lift the working poor out of poverty.

But major changes are needed.

 

 

 

]]>
/ded/2018/02/22/the-working-poor-and-the-working-income-tax-benefit/feed/ 2
Homelessness in BC https://www.google.com//ded/2018/02/19/homelessness-in-bc/ /ded/2018/02/19/homelessness-in-bc/#respond Mon, 19 Feb 2018 19:57:52 +0000 /ded/?p=19592 In anticipation of tomorrow’s provincial budget in British Columbia (BC), I’ve written a blog post about the state of homelessness in that province.

Points raised in the blog post include the following:

-Public operating spending by BC’s provincial government has decreased over the past 20 years.

-Even after controlling for inflation, average rent levels across the province increased by 24% between 1990 and 2016.

-Over the past several decades, various reforms to BC’s social assistance system have made it harder to qualify for benefits and have resulted in lower benefit levels to those who are eligible.

-A lack of affordable housing is making it very challenging for front-line practitioners to practice the ‘housing first’ approach (i.e., providing a homeless person with immediate access to affordable housing).

-BC’s new NDP government has undertaken important initiatives that may have the effect of reducing homelessness.

The full blog post can be found at this link.

]]>
/ded/2018/02/19/homelessness-in-bc/feed/ 0
Panel discussion at federal NDP policy convention https://www.google.com//ded/2018/02/18/panel-discussion-at-federal-ndp-policy-convention/ /ded/2018/02/18/panel-discussion-at-federal-ndp-policy-convention/#respond Sun, 18 Feb 2018 14:47:45 +0000 /ded/?p=19589 Yesterday I spoke on a panel discussion on economic inequality, along with Andrew Jackson and Armine Yalnizyan. We were guests at the federal NDP’s policy convention in Ottawa. The panel was moderated by Guy Caron.

Topics covered included the minimum wage, basic income, affordable housing, the future of jobs, gender budgeting, poverty among seniors, Canadian fiscal policy in historical perspective, and Canadian fiscal policy in comparison with other OECD countries.

The discussion was 30 minutes long. You can watch it here.

]]>
/ded/2018/02/18/panel-discussion-at-federal-ndp-policy-convention/feed/ 0
Toward a Better World https://www.google.com//ded/2018/02/09/toward-a-better-world/ /ded/2018/02/09/toward-a-better-world/#comments Fri, 09 Feb 2018 15:46:43 +0000 /ded/?p=19581 That is the well chosen title of a marvelous new book by Gerry Helleiner,? sub-titled Memoirs of a Life in International and Development Economics. Helleiner, from his home base at the University of Toronto, tells us in this most readable book, in his own modest way, the stories, notably from Africa, of how he?devoted his life as an economist to that end. His rewards include his membership in the Order of Canada.

Helleiner describes himself as a progressive economist and is so judged by scholars. He has a strong commitment to social justice, to aiding the cause of poor countries, particularly the smaller of them, and the poorest within those poor countries.

His advise has been frequently sought by those involved in economic development in what we now call the Global South.? His students have pursued successful careers in developing countries and with NGOs in the developed countries, and he is justly proud of that.

There is an abundance of quotable quotes. “Economics is not where everyone goes for inspiration or excitement. But I must say that my life as a teaching and practicing economist has been deeply fulfilling and at times wildly exciting.” Surely a great recommendation for being a progressive economist.,

For Helleiner economics is not a dismal science. “I believe the record of the past half century [with particular reference of Africa] which, in truth, does make some despair, can instead inspire hope for the kind of dramatic positive change that is possible.” This is a powerful message to progressive economists of hope in hard times.

On an issue that should be dear to the heart of progressive economists, Helleiner appeals for graduate studies in economics to be more heterodox, and less theory-driven . He describes how his own department at Toronto fell victim to these North American tendencies and how this? has adversely affected the program in? economic development. (So too was my own field of economic history.)

Ultimately, of course, economics which preaches the virtue of markets must itself respond to their evident failures. Helleiner’s passionate pleas should hasten that day.

]]>
/ded/2018/02/09/toward-a-better-world/feed/ 1
The Clarkson Story up until Now and the Uncertain Future of The WTO https://www.google.com//ded/2018/01/10/the-clarkson-story-up-until-now-and-the-uncertain-future-of-the-wto/ /ded/2018/01/10/the-clarkson-story-up-until-now-and-the-uncertain-future-of-the-wto/#respond Wed, 10 Jan 2018 22:51:30 +0000 /ded/?p=19555 Stephen Clarkson

The following is a contribution in the blog series on the exceptional contribution of Stephen Clarkson to Canada.? Stephen Clarkson died in 2016. The substantial work he undertook on Canada and international trade is particularly relevant today as negotiations on NAFTA and other trade agreements occur.

?

Stephen Clarkson receiving the Order of Canada

 

Daniel Drache

Daniel Drache was?a long-time colleague and friend of Stephen. ?He is Professor Emeritus of Political Science at York University and former Director of the Robarts Centre for Canadian Studies. His work focuses on understanding the changing character of the globalisation narrative in its economic, social and cultural dimensions. He has worked extensively on the WTO’s failed Doha Round with particular focus on TRIPS and public health, food security and nutrition, and poverty eradication.?

The Clarkson Story up until Now?and the Uncertain Future of the WTO

Daniel Drache

The Clarkson Gaze

The story so far is about the events roiling the global economy and Stephen¡¯s unique gaze in the way in which he interpreted them. His inexhaustible appetite for research on North America, globalization, political parties, political leaders and, above all, the power dynamics between Uncle Sam and stick figure Johnny Canuck gave him an over-sized palette.[1] He was focused on big ideas, instinctively drawn to the most important: the continuing relevance of sovereignty and state power at a time of interdependence.

In a way that makes history full of surprises, the story until now is that many governments also share a growing scepticism about the effectiveness of the WTO dispute resolution mechanism, a topic which loomed large in Clarkson¡¯s writing and research. In 2014, only seven new cases were filed, a paltry number in a trillion dollar plus commercial world. For the two previous decades, there were 450 cases, the majority were North South and North North. The US, Canada, and the EU were the most litigious, as well as Brazil and India have become? ¡°trade warriors¡± in defence of their core interests. Most other Global South countries had neither the legal culture nor the money to roll the dice in the WTO trade dispute lottery-like system.

In 1994, when the system was brand new, the number of cases averaged about 40 per year, and, since then, with more than 100 new members the trade gendarme of the world barely averages a baker¡¯s dozen. Where have all disputes gone?

Clarkson was aware that WTO rules are very confrontational and thought-provoking in this regard. The WTO permits states to use protectionist policies not always, but frequentlNumerous experts and scholars believed that globalization had made the world borderless, where people, ideas and commodities all moved across the world with few constraints. Conventional wisdom argued that the once mighty Westphalian state was so porous that it could no longer defend national values and goals.[2]?Many scholars embraced the notion that, in an age of global cultural and economic flows, borders were dysfunctional barriers in need of further dismantling. Stephen did not.

Instead his work was a curious hybrid of seeing the world through the eyes of an increasingly bleak dystopia about Canada¡¯s chances of surviving the python-like embrace of market-driven integration. On better days, he became a hard-nosed sceptic about these mega-trade deals when Canada¡¯s policy ¨¦lites were stumbling over each other to ink new ones, first with Uncle Sam, Mexico and then a whole host of other countries including the EU, China, India, Korea and Israel, to name but the most important. He was arguably the best Canadian researcher at documenting and de-constructing this neo-liberal universe, thereby exposing Canada¡¯s chronic dependent relationship on the US with less and less policy-space to manoeuvre with each passing decade.[3]?In his own words,

¡°With NAFTA and an emboldened WTO, Canadian programs suddenly found themselves subject to invasive WTO commercial norms and export centric policies that marginalized any need for industrial strategies to diversify and build stronger Canadian industries as a buffer zone against the excesses of resource dependency.¡±

He raged against the Liberal state machine that was always eager to go with the continental flow of power and resources, and he believed that the big red machine of the Liberal Party could be stopped although it was likely not to happen. So, he was a unique figure who had at the very least two voices: a critical observer of the trade governance system and, in moments of lucidity and despair, an advocate of more radical institutional surgery, namely, to sink the investor state dispute settlement provision (ISDS) and, along with it, much of the system of trade governance.

There is much we can learn from the Clarkson gaze about the tightly-written future and the unpredictable wild swings of global dynamics from global economic integration. With hard Brexit, the election of Trump, the cancellation of the TPP and now the unilateral re-opening of NAFTA, we¡¯ve entered a different and dangerous age with less stability than ever. US President Trump has become Canada¡¯s worst nightmare, attacking Canadian dairy and lumber practices, and demanding fundamental change to the NAFTA agreement. All these projects gave Clarkson a vast canvas and focused his attention on the incompatibility between the requirements of these trade agreements and the anxieties that citizen experience about job loss, threats to the environment, and growing inequality. He also worried that the rise of powerful ¡®nixers¡¯ in Washington and the corrosive forces of structural adjustment had irreversibly transformed the landscape of international relations from everything that went before.[4]

These tropes are still very much with us today to fix, shrink or sink trade governance.[5]?We need to think a lot about fear and anxiety, not only because of the ¡®mad king¡¯ Donald in Washington, but because the pillars of trade multilateralism are no longer coherent, even though they continue to be a force to be reckoned with. We will look at two big picture ideas of his. First, what Stephen identified occurring around us is the emergence of a highly flammable situation. When institutions fail to adapt to novel conditions, frequently like these times contagious, dangerous state policies migrate towards the center right and hard right neo-populist end of the spectrum. Secondly, analytically and intellectually he was absorbed by the deteriorating dynamics of the nixer-fixer crisis-fraught binary many states and social movements adopted in the search for options. This geopolitical positioning inevitably led them and him to radically different solutions about the uncertain future of trade governance.

Paralysis, Fear, and Decay

The growing paralysis triggered by polarized conjunctural politics as well as structural stagnation has its convoluted roots in the architecture and agenda of the WTO, which was oversold to governments as a guarantor and regulator of the world trading system.[6]?It promised a level playing-field for all and a development accelerator for the Global South plus new market-access and increased competitiveness for industries on both sides of the global divide.

In the Clarkson view of the world, he saw something dramatically askew. The institutional wheels had fallen off these clich¨¦d policies because trade deals had become an omnibus multipronged policy. In the process export-centric mega-deals went far beyond their original mandate. Instead, they became invasive investor-centric agreements that ubiquitously challenged the state¡¯s competence to regulate effectively in the public interest. The predictable result was that governments are facing a backlash and push-back from social movements, non-scripted actors, and highly informed non-governmental organizations.[7]

In a primary sense Clarkson understood that that trade agreements were marketed to largely indifferent and often passive publics because there were no credible alternatives to the widely-subscribed belief that ¡°There is no Alternative¡± (TINA). Doom and fatalism were the red lines of political discourse that could not be crossed. However, since 2008, (and often before the global financial crisis in the ¡®Battle for Seattle¡¯), a Niagara of campaigns, street demonstrations and social media mobilization energized publics, particularly in the EU where, in Germany, Belgium and France, grassroots social movements mobilized hundreds of thousands of protesters against the proposed Canada-EU free-trade agreement (CETA).

Still Clarkson¡¯s dark pessimism about the unstoppable momentum of third-generation trade deals found itself on the right side of history. The future of many trade and investment deals are in limbo because European public opinion is increasingly suspicious and hostile to trade and investment deals. In 2017, the explosive decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU) on the EU¡¯s exclusive competence to enter into trade treaties without the approval of national legislatures was dealt a death blow. The Court found that the EU would have to submit ISDS agreements to all 30 national and subnational parties for individual approval.[8]?Even critical observers could not have predicted such an outcome. The EU had hoped that the Court would give it exclusive jurisdiction without having to submit a trade treaty for national ratification. Brussel¡¯s expectation was to be able to approve these trade and investment routinely. It did not want a re-occurrence of the Walloons casting a veto that held up the entire CETA ratification process, as it had done in 2016. The CJEU ruled against the EU. In shared jurisdictions with an ISDS provision, individual Member States will be required to give their assent.

One part of the Court¡¯s decision re-inforced the national authority of Member States, but another extended the principle of transnationality. The ECJ gave the EU a green light to take the ISDS clause out of trade and investment treaties and move it into the institutional hands of an International Investment Court which is still to be established.

Stephen would have savoured and probably savaged this landmark decision because the Court not only shrunk the legal authority of the EU¡¯s unilateral power, but it also removed labour, the environment, intellectual property rights, and public procurement as shared competencies that had previously been awarded in an earlier legal judgment. Had these shared competencies remained, it would have made signing new investment deals almost impossible and extremely arduous to negotiate, let alone ratify.

It is not surprising that the CJEU required Brussels to submit ISDS provisions to national governments. India has already imposed legislative restrictions on access to ISDS, Ecuador has withdrawn from 16 of its investment treaties, and South Africa has begun the process of terminating its investment treaties. In 2012, it passed new legislation that gives exclusivity to domestic remedies. Brazil has never signed into law investment-treaty provisions for privatized arbitration.[9]

All these countries are encouraging alternative dispute resolution outlined in ¡°cooperation and investment facilitation¡± kinds of agreements. All this ¡°nixing and fixing¡± of state activity would not have been possible without social media and popular mobilization against governments being sued by powerful corporate interests.

Now, the Court of Justice of the European Union has come out against such clauses unless they are submitted to national ratification procedures. Indeed, in the words of Steven Toope, ¡°the world order is shifting¡±. The WTO will not be ¡°great again¡± because its relative position in terms of its hard legal power and the political consensus that once made it unchallengeable has dimmed, if not, decayed. What is different is that, with the fragmentation of the global economy, it is also the time – to the surprise of many experts – to negotiate new rules, as we have just seen. For Clarkson he understood that there is no possibility of a new ¡®grand social bargain¡¯ to support new rights for citizens and labour but, at the margins, popular forces seem to have gained the capacity to mobilize despite neoliberalism and the politics of austerity.

WTO Marginalization in its Core Competence

Clarkson will be always remembered as a fierce critic of neoliberal embeddedness of the WTO. Perhaps the fact that Canadian governments had so unreservedly embraced its legal elite culture pushed Clarkson to embrace the rhetoric of the anti-globalization movement. Other developments have also cooled the ardour of many governments to put their faith in the efficacy of the crown jewels of the WTO dispute resolution system to protect them from the gale-like force of global competition. One of Clarkson¡¯s persistent themes is that governments have turned away from this mechanism to seek relief for their battered industries from the consequences of structural adjustment triggered by open, highly de-regulated, economies. Increasingly, many countries have preferred to seek redress for trade grievances before national tribunals rather than bring cases to the world trade court of the WTO.

It is worth reminding ourselves that 80 per cent of the WTO membership has never used the dispute resolution panels because the majority of the WTO do not have the experience, the money, and the confidence in the system that is slow, unpredictable, and very costly, with no positive track record of handling, let alone, addressing within the terms of reference of its legal culture, the non-commercial aspects present in every trade dispute. These include food security, the need for state subsidies, the limitations of the principle of non-discrimination for industrial policy, the creation of fair labour standards, and the legal support for sustainable environmental practices ¨C each a hot button issue of our times. Does not the narrowness of the WTO¡¯s legal culture explain why so few Global South countries want to chance addressing more substantive issues through this trade body?

Put another way, there are very few WTO victories for ¡°we the people¡±. One of the most iconic articles on the WTO¡¯s legal straitjacket is by Joseph Weiler,[10]?entitled?The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomacy. In it, he warned against the rule of lawyers because the most optimal outcome in most interstate conflicts between governments is the need to find a trade compromise about conflict over a disputed subsidy, stockpiling for food security, incentives to develop local industry rather than an adversarial victory for the strongest state and profit-seeking multinationals.

Weiler predicted that legal principles masquerading as statecraft would eventually erode the underpinnings of its unbalanced legal culture. Weiler¡¯s expectation about the growing illegitimacy of the WTO¡¯s legal culture in the minds of many is dead accurate and has been one of the central factors in sustaining successful mobilization campaigns against third-generation trade and investment deals.

Growing State Scepticism towards the WTO

y when they experience the volatility of global markets endangering employment and entire industries.[11] The WTO gives states the green light to adopt protectionist policies under very restrictive conditions. Countries file complaints against predatory pricing, subsidy abusers and the nuclear ¡°option-of-all-options¡±, safeguards for reasons of national security to protect the national interest when threatened by global conditions such as employment loss, import surges or the open-ended category, ¡°unfair advantage¡± of some kind that governments can use to defend the imposition of tariffs or import duties before a national trade tribunal constituted to litigate such claims.

The Clarkson gaze is an excellent guide to what has happened in the last two decades with respect to countries turning their back on the WTO¡¯s legal crown jewel. It is astonishing to realize that the number of anti-dumping petitions has exploded, totalling more than 4,300 compared with about 400 disputes filed with the WTO.[12] If we are looking for examples of de-stabilization, the contracting out of legal ordering to other authorities, surely, this is it. Countries are turning to their national tribunals and trade courts for short-term relief and can impose tariffs or countervailing duties n order to protect their industries under threat.

In the 1970s, voluntary export restraints were used successfully to protect US interests against Japanese auto imports. This strategy gave the US auto industry breathing space to modernize and upgrade. Of course, trade lawyers and economists rail against anti-dumping as going outside the WTO rules and its jurisdiction. What the experts are opposed to are competing national adjudication bodies which they claim are biased and unreliable. But there are many studies that show that, since these national tribunals largely follow the WTO rules of evidence, norms and practices, their win rate ¨C the test for bias for the home team ¨C are within standards of international practice. This parallel system operates – with all its strengths and weaknesses – quite efficiently to defend the ¡°local¡± from powerful ¡°global¡± interests.

It did not escape Clarkson¡¯s attention that Washington has its own parallel and highly active dispute system accessible to all Americans industries as well as to groups including unions to demand an investigation into allegedly unfair competition.[13] It can impose tariffs, punishing duties and quotas on foreign imports for short-term, medium-term and long-term periods. A large part of the legislation is discretionary and arbitrary. It can give American industries breathing space and restrict foreign competition. Super 301 is an interim measure that cannot reverse the de-industrialization of American jobs and industries, but it can – and does – provide short-term relief to declining American industries and jobs that are at risk![14]

If we want better outcomes to address real dislocation, we require a body akin to the Court of Justice of the European Union or the European Court of Human Rights with a commitment to balance commercial market-based interests with sovereignty norms and practices that sets the standards for citizen-based rights and obligations. The European Court was set up to rule on individual or state application alleging violations of civil, political and human rights. Individuals can apply directly to it and it is delivered more than 10,000 judgments that require governments to change their laws and administrative practices. Is this the kind of Court needed to replace the creaky outmoded legal culture of the WTO?

The Privatized and Secretive Alternative: ISDS

Clarkson understood as well as anyone why trade governance is so dysfunctional at present. Anti-dumping provides an escape hatch against structural adjustment market forces imposed by the neo-liberal global economy. De-globalization paradoxically strengthens and extends neo-liberal norms and practices – often at the local level.? In the Clarkson lexicon it? represents a new and different phenomena in the globalization narrative ¨C namely, the ability of global multinationals to challenge the regulatory sovereignty of nations in the public interest.

The investor state dispute settlement mechanism (ISDS) is highly problematical from a public policy point of view because of the very broad grounds that multinationals have to sue governments, including ¡°fair and equitable treatment¡±, ¡°expropriation of benefits¡±, ¡°non-discrimination¡±, and ¡°national treatment¡±. All these trade-related doctrines impose a heavy burden on governments to demonstrate that foreign multinationals receive ¡°special consideration¡± in private courts, which is not available to nationally-domiciled companies.

State investor disputes are always about money and inevitably about environmental standards and review, health services, access to generic drugs, industrial policy, and labour standards. The rules favour investors, as they challenge the sovereignty and authority of democratically-elected governments to reduce their ability to legislate and defend the public interest.

According to the UNCTAD monitor, in 2016, there were 62 new ISDS cases filed, a record high. The 10 year average is a steady 45 filings a year ¨C compared to the 12 complaints cases filed at the WTO. In the most recent 12 year period, there were more than 550 new cases worth hundreds of millions and millions of dollars in awards against governments without including the 50 billion USD award against Russia. Not surprisingly, the most frequent users are from the advanced block of countries. In the Dutch study of Arbitral Awards, multinational corporations are favoured by a ratio of two to one over states in the arbitral win-loss sweepstakes.[15]

These outcomes are critical standard-setters. Most decidedly, they have become a central feature promoting the growth in privatized commercial arbitration. It is safe to conclude that these out-of-public-sight in-camera arbitrations have outpaced and probably outperformed the WTO disputes resolution mechanism body as far as global capital is concerned. The explosive growth in privatized dispute resolution is itself evidence that? Clarkson¡¯s research led him to the conclusion that free trade agreements are about expanding, protecting and prioritizing investment rights for global finance with its own global dispute resolution mechanism ¨C both characteristically non-transparent and invasive of national sovereignty. Global trade politics reinforced Clarkson¡¯s nationalism and made him a strong defender of Canadian sovereignty in a country whose national narrative is weakly and erratically nationalistic. This, too, is part of the story so far in Clarkson¡¯s long view of trade politics.

The Fixers-Nixers Binary and Conundrum

What he understood at a deep level is that at one end of a very long spectrum of conflicting ideas were those who accepted the idea that the system can be reformed; hence, the term ¡°the fixers¡±. A second group starts at the other end of the spectrum that the mandate of the WTO needs to get back to trade basics, the so-called ¡°shrink it¡± alternative policy option. Finally, a lot of radical social movements accept as true that the WTO is too flawed to save, hence, they want ¡°to sink it¡± and replace it with a different kind of global trade governance organization.

Of the three options, the first believes it is possible to find a way to put the WTO back together again like a Humpty-Dumpty character. Some kind of fixing could make its trade and organizational architecture less clumsy, more fleet of foot, transparent, accountable and functional. There are technical fixes such as scrapping its ¡°all or nothing rule¡± that makes consensus among 160 governments with over 70 per cent from the Global South almost impossible. Before members agree on any new trade round with its dozens of committees, all members have to agree unanimously to it. Effectively, this gives the Global South and the BRIC countries a veto over so-called deal breaking proposals coming from the old coalition, composed of the US, the EU and Japan, a fact that did not escape Clarkson¡¯s acute grasp of the power dynamics that kept the organization deadlocked. But institutional paralysis could not prevent fundamental changes to the global trade agenda and the most important was to expand the rights of global capital to hold governments to account.[16]

The Massachusetts Senator Elizabeth Warren calls the highly contentious investor state dispute settlement (ISDS) the ¡°clause everyone should oppose¡± , a position he heartily endorsed and that plays a large role in Clarkson¡¯s concept of international political economy, precisely because it diminishes state sovereignty and it enhances multinational power to beat back the regulatory authority of government. Under the ISDS, corporations have sued the Mexican government for over 200 million USD and Canada for 157 million USD. At present, a U.S. company is suing Canada for another 250 million USD over a moratorium on fracking for natural gas, and another firm – suing for more than 100 million USD over the rejection of a mining permit after a Canadian environmental impact assessment proved the project to be detrimental – won its case.

So, removing the ISDS clause, a source of bitter and prolonged controversy, would be an obvious candidate to drop from trade agreements. The EU and recently Canada have gone on record to support the creation of an International Investment Court to address the growing number of investment conflicts that multinationals face. This, too, is a source of controversy, and it may take years before the Court is established and approved by all 27 parliaments.[17]

The Narrow Ledge of Trade Governance

The fact of the matter is that the WTO, since its establishment, is exclusively a producers¡¯ organization for large multinationals and states, not for consumers, not ¡°for the people¡±. This is why it has such a narrow focus and mandate, an institutional feature that Clarkson pushed to the center of his research analysis. What he documented was that, when commercial interests are found to conflict with environmental protection, access to generic drugs, labour standards, or industrial strategy, global commercial interests inevitably carry the day in the WTO¡¯s court system with its highly constrained legal culture. Why, for instance, is ¡°fair and equitable¡± treatment of a private investor given the status of a constitutional right when it only serves the needs of special interest groups? It is this threshold test, among others, that is so central to WTO legal culture that requires resetting. Without it how could the WTO have a fresh start with a different purpose and organizational architecture around aims such as egalitarianism, development and other socially progressive goals?

If the governance agenda for negotiating a new trade round is limited to only trade issues, the most contentious part of the agenda ¨C intellectual property rights, investment rights, public procurement, access to generic drugs, food security and environmental sustainability require a different solution, one which does not come through the narrow lens of trade. In the Clarksonian gaze, complex policy issues have to be addressed through a different kind of governance body that is equipped to handle the goals and objectives of a broad-based jurisprudence and the right of individuals in all countries to seek redress and transparent arbitration.

It is not a good idea that we think of this new body as setting hard law legislative standards in many areas at the global level. Instead, what is needed is a legal culture of balanced adjudication and arbitration, a European-style court. This is the high standard to consider. The important corollary is that legal cultures are subject to many constraints and the most important is when global standards are low, no global organization can substitute itself for national decision-making bodies.

At present, in a way few predicted the WTO is in relative decline as a global governance body, marginalized by atrophy and growing irrelevance for many nations in the global South. For experts from the advanced industrial countries it is a mistake to think that international institutions are forever, the ¡®eternal, unchanging guardians¡¯ of the world order. The WTO is in a Braudelian ¡°time bubble chamber¡± unable to adapt to the new set of circumstances after the 2008 financial crisis. Its institutional paralysis, if anything, has deepened in the post-Brexit, post Trump era.? The gravitational shift from trade-focused organization to an investment-centric institution has complicated the incredibly difficult task of building a new consensus.

Nor does the WTO have the resources to derail China¡¯s well-advanced plans to create a parallel trade and investment global order with 100 or so countries. For the moment, only India and the United States are boycotting the One Belt, One Road (OBOR) and the Asian Infrastructure Investment Bank.(AIIB) To the surprise of few, bilateralism and regionalism are rapidly becoming the twin pillars of the new international order, largely, and surprisingly sponsored by China , through its $2 trillion global infrastructural initiative. And whatever strong doubts you may have about the efficacy of Beijing¡¯s leadership, Chinese multilateralism is patiently waiting in the wings with its alternative institutions. For the moment we have entered a long transition period.

A Sartrian Dilemma: A World without Dominant Agency

In his last writings Stephen understood instinctively that in a multipolar world we cannot speak of a hegemonic order any longer because the world is so fragmented and fissured. Instead, it is more like a Sartrian moment, Huis clos: L¡¯enfer, c¡¯est les autres. But as Clarkson might have asked who exactly are the others?

Isn¡¯t it more precise to say that it is ourselves and our dystopian fatigue who are responsible for the new age of high anxiety in some important way? This is the dilemma of our time which preoccupied Stephen Clarkson in his research and teaching. In an era of authoritarianism versus democracy, we need to rethink and re-engage with a global order that bears very little relationship with the precise rules and governance practices of global multilateralism. In his dystopian gaze,? Clarkson¡¯s large, expansive ?and rich narrative left little room for doubt that for him at least, there is no ?single scripted or unscripted actor waiting to rescue a deeply troubled global order, today, tomorrow or anytime soon.

[1] ?? Among his many works are: Uncle Sam and Us: Globalization, Neoconservatism and the Canadian State, 2002, Trudeau and our Times (with Christina McCall),1990 and 1994, The Big Red Machine: How the Liberal Party Dominates Canadian Politics, 2005, Canada and the Reagan Challenge: Crisis in the Canadian-American Relationship, 1985, Does North America Exist?: Governing the Continent after NAFTA and 9/11, 2008, A Perilous Imbalance: The Globalization of Canadian Law and Governance (with Stepan Wood), 2010, Dependent America? How Canada and Mexico Construct US Power (with Matto Mildenberger), 2011.

[2] ?? Kenichi Ohmae, A Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, HarperCollins 1994; Daniel Drache, Borders Matter: Homeland Security and the Search for North America, Toronto: Fernwood, 2004.

[3] ?? Clarkson, Uncle Sam and Us, note 1 above.

[4] ?? Stephen J. Toope, ¡°In a Darkening World, It¡¯s Time Canada Moved beyond Fear¡±, The Globe and Mail, 24 May 2016.

[5] ?? Daniel Drache, ¡°The Canada European Free Trade Agreement: Ought we to be Worried?¡±, Transnational Law Institute, King¡¯s College, London, 2016.

[6] ?? Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, New York: Norton, 2011

[7] ?? Paul Blyth, Austerity: The History of a Dangerous Idea, 2013

[8] ?? International Economic Law Blog, Anthea Roberts, A Turning of the Tide Against ISDS? 19 May 2017. Accessed https://www.ejiltalk.org/a-turning-of-the-tide-against-isds/ ; Arthur Beasley, ¡°EU Singapore ruling charts possible Brexit path¡±, The Financial Times, 16 May 2017.

[9] ?? Roberts, op.cit.

[10] ? Joseph H.H. Weiler, accessible at http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/00/000901-01.html

[11] ? See WTO articles, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement) and Article XIII. Article 12.

[12] ??Daniel Drache & Yin Jiyuan, ¡°A Comparative Analysis Of Unfair Trading Suits By China, India, Canada, The United States And The European Union, 1995 to 2011,¡± in Daniel Drache and Lesley A. Jacobs eds. International Economic Law and Global Governance Crises and Resilience, Vancouver: UBC Press, forthcoming 2018.

[13] ? I.M. Destler, American? Trade Politics, 4th ed. New York:PIIE, 2005.

[14] ? Toope, note 5 above.

[15] ? Dutch study of ISDS Awards, accessible at http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/treaty-based-isds-cases-brought-under-dutch-iias-an-overview.pdf

[16] ? Ed Broadbent,¡± Let¡¯s make human rights central to a new NAFTA¡±, Globe and Mail, May 5, 2017, accessible at https://beta.theglobeandmail.com/opinion/lets-make-human-rights-central-to-a-new-nafta/article34898657/?ref=http://www.theglobeandmail.com&, Dani Rodrik, note 6 above, Rorden Wilkinson, What’s Wrong with the WTO and How to Fix it, London, Polity, 2014.

[17] ? Anthea Roberts, IELP, 19 May 2017. https://www.ejiltalk.org/a-turning-of-the-tide-against-isds

]]>
/ded/2018/01/10/the-clarkson-story-up-until-now-and-the-uncertain-future-of-the-wto/feed/ 0
Smooth Sailing Ahead For the Global and Canadian Economy? https://www.google.com//ded/2017/12/20/smooth-sailing-ahead-for-the-global-and-canadian-economy/ /ded/2017/12/20/smooth-sailing-ahead-for-the-global-and-canadian-economy/#comments Wed, 20 Dec 2017 19:26:57 +0000 /ded/?p=19550 The consensus forecast of just about everybody – the IMF, the OECD, the Bank of Canada, the Canadian banks ¨C is that Canada will share in a global recovery from the stagnation which followed the financial crisis of a decade ago. All of the major economies ¨C the US, the EU, China, Japan ¨C are growing; business investment is finally on the upswing from depressed levels; world trade is on the rise again; and fiscal austerity has more or less run its course. Central bankers, we are told, can be counted on to only gradually increase ultra low interest rates even as growth returns to near normal levels and employment recovers.

The world economy is forecast to grow about 3.7% in 2018, and Canada is forecast to grow at a respectable 2.5%, a bit below the rate in 2017.

This relatively optimistic outlook may well be true for next year. Many economic indicators are indeed very positive. But there are grounds to think that structural obstacles to a global recovery remain formidable. Indeed this view is registered by the financial markets in continued very low long term interest rates, which are based on an expectation of slow growth and low inflation over the next decade.

As widely noted, the recent upturn has been felt almost everywhere only very weakly in terms of wage growth, which is in turn by far the major determinant of household demand. Wages are generally lagging behind even weak labour productivity growth despite a significant fall in unemployment rates in the United States, Canada and even the European Union. In Canada, household spending growth has remained dependent upon increased debt rather than rising wages, even as the job market has seemingly tightened.

While the consensus forecast assumes that wages will gradually pick up, it is unclear what mechanism will reconnect wages to productivity growth in the absence of major structural changes such as the revival of a shrinking labour movement or hikes to minimum wages. The rise of insecure work seems to be limiting wage increases even at low levels of unemployment.

High and rising economic inequality is also a structural drag on growth. The continuing tilt of income growth to the most affluent means that a relatively high proportion of income gains will be saved rather than spent. The excess of financial savings over real investment is another reason why long term interest rates remain low.

High levels of household debt in many countries, again very much including Canada, also weigh against consumption and thus final demand growth. The pace of borrowing is likely to slow as interest rates creep up, making spending even more dependent upon wage growth.

Again as widely noted, following a very slow recovery, business investment remains sub par despite expectations of growth, and a large share of buoyant corporate profits is still being hoarded as cash or paid out to shareholders rather than re-invested. Part of the reason seems to be that growth has become more tilted towards the ¡°new¡± high tech/digital economy where costly physical capital requirements are low compared to the ¡°old¡±economy where expansion was based on major investments in new machinery and equipment rather than in intangible and relatively cheap intellectual and human capital.

Productivity growth remains low. For all of the talk of the emergence of a highly dynamic digital economy and the threat to jobs from artificial intelligence and the robots, growth in output per hour has been generally low, not least in the United States, and even more so in Canada. Pessimists point to the still small weight of the digital economy in the overall economy, which tends to low productivity growth due to the increasing weight of labour intensive services which cannot easily be automated.

The lack of global economic co-ordination also undermines the potential for sustained growth. The basic economic strategy of most countries, certainly including Canada, is to increase global market share through higher business investment combined with a competitive cost structure. Global competition and labour cost arbitrage by global corporations weighs against wage and income growth, fettering the growth of the overall global market. This structural problem may be exacerbated by openly protectionist trade policies if Trump prevails against liberal trade deals such as NAFTA and the WTO. Part of the solution is to co-ordinate expansionary fiscal policies and also to promote labour rights and standards across the global economy.

Added to the structural barriers to growth is the potential for systemic financial problems to once again undermine stability. A decade long run of very low interest rates has inflated numerous asset bubbles. Many countries, including Canada, have highly inflated housing markets which are vulnerable to a correction which would have a big negative impact on household wealth and spending. Equity markets are widely considered to be significantly over-valued, as are high risk corporate securities, creating risks for the financial system should prices fall. Many corporations have taken on excessive debt to pay out dividends to shareholders.

In sum, there are reasons to believe that the prospects for a sustained recovery of the global economy are not quite as robust as the new consensus would have us believe.

]]>
/ded/2017/12/20/smooth-sailing-ahead-for-the-global-and-canadian-economy/feed/ 1
Extreme Wealth Inequality Persists https://www.google.com//ded/2017/12/10/extreme-wealth-inequality-persists/ /ded/2017/12/10/extreme-wealth-inequality-persists/#comments Sun, 10 Dec 2017 17:15:52 +0000 /ded/?p=19544 There was little or no media coverage of the release of data on the distribution of the wealth of Canadians in 2016 last week, perhaps because there has been little or no change since the last Survey of Financial Security in 2012.

The top 20% of Canadians own 67.3% of all net worth (assets of all kinds minus liabilities), almost exactly the same as in 2012.

The bottom 20% have no net worth, and the bottom 40% collectively own just 2.3% of all net worth.

The top 20% also own 74.6% of all financial assets (stocks, bonds, bank deposits etc) held outside of RRSPs and registered pension plans, while the bottom 40% collectively own just 3.5% of such assets. Financial assets outside of pensions total $1.4 trillion.

Unfortunately, the new data does not detail the breakdown within the top 20%. Even within this group, wealth is highly concentrated in the hands of the top 10% and top 1%.

Clearly, taxable income from financial assets (interest, dividends, capital gains, stock options) flows overwhelmingly to a relatively small number of people. If the federal government was serious about progressive tax reform, they would be reducing the preferential treatment of such income in the personal income tax system. Over to you, Minister Morneau.

]]>
/ded/2017/12/10/extreme-wealth-inequality-persists/feed/ 2
Canada¡¯s newly-unveiled National Housing Strategy https://www.google.com//ded/2017/12/01/canadas-newly-unveiled-national-housing-strategy/ /ded/2017/12/01/canadas-newly-unveiled-national-housing-strategy/#respond Fri, 01 Dec 2017 16:20:07 +0000 /ded/?p=19538 Over at the website of the Calgary Homeless Foundation, I’ve? written a blog post about the Trudeau government’s recently-unveiled National Housing Strategy.

Points raised in the post include the following:

-One of the Strategy’s stated objectives is to reduce chronic homelessness in Canada by 50% over 10 years.

-The Trudeau government claims that this is Canada’s “first ever” national housing strategy. That claim may not be accurate.

-The Trudeau government appears to be overstating the likely impact of the Strategy. Specifically, they claim this will result in four times as many new builds (annually) going forward as were built annually between 2005 and 2015. Yet, the evidence does not appear to support that claim.

The link to the full blog post is here.

]]>
/ded/2017/12/01/canadas-newly-unveiled-national-housing-strategy/feed/ 0
Ten considerations for the next Alberta budget https://www.google.com//ded/2017/11/29/ten-considerations-for-the-next-alberta-budget/ /ded/2017/11/29/ten-considerations-for-the-next-alberta-budget/#respond Wed, 29 Nov 2017 13:47:10 +0000 /ded/?p=19532 On November 17, the working group of the Alberta Alternative Budget (AAB) sponsored a one-day workshop at the University of Alberta. The event¡¯s main purpose was to discuss recent developments in Alberta public policy, as well as expectations for the upcoming Alberta budget. Twenty speakers presented in total.

In light of what was discussed at the event, here are 10 considerations for the upcoming provincial budget:

 1. Governments often face pressure to privatize important public services¡ªyet, privatization sometimes comes with its own costs. According to my long-time social policy mentor Allan Moscovitch, privatization ¡°refers to the movement from public to private service delivery.¡± Governments of all stripes typically want to reduce the short-term cost of delivering important services. However, privatizing important public services can result in higher costs of services, reduced quality of services, and a deterioration in working conditions. For example, during her presentation, Hitomi Suzuta noted that public long-term care facilities (operated by Alberta Health Services) provide approximately four hours of direct care per senior in a typical day, while for-profit facilities in the long-term care sector provide just three hours of direct care per day (for more on this, see this recent report by David Campanella).

 1. Provincial funding needs to account for demographic changes. In his presentation, Jonathan Teghtmeyer noted that, since 2009-10, the number of students attending K-12 schools in one of Alberta¡¯s public, separate or francophone school boards has increased by 18% (as a result of both high birth rates and high rates of in-migration to Alberta). During this same period, approximately 3,000 new teachers were hired¡ªbut according to Jonathan¡¯s research, Alberta would have needed 6,000 new teachers in order to maintain the previous teacher-student ratios.

?

 1. Inflation erodes the value of funding, and new funding levels need to reflect this. During our workshop, John Kolkman noted that, since the election of the NDP government of Rachel Notley in 2015, there¡¯ve been no increases to social assistance benefit levels.[1] Yet, during this time, there¡¯s been roughly 4% inflation¡ªthat means that the value of annual benefits received by Alberta¡¯s social assistance recipients has decreased by this same amount. Considering that a ¡®single employable¡¯ adult on social assistance in Alberta (without dependents) receives approximately $8,000 a year to live on, such an erosion in annual income can make life challenging. (For a recent overview of inflation in Alberta, see this November 2017 piece. And for an overview of social assistance in Alberta, see this blog post.)

?

 1. When it comes to annual spending by Alberta¡¯s provincial government, there¡¯s potential for cost savings. In the K-12 education sector, the Alberta government gives $263 million annually to private schools¡ªyet, not everyone considers this to be money well spent. Speaking at our workshop, Barb Silva noted: ¡°Many Albertans have no idea that private schools in their province receive public funding.¡± And in the homelessness sector, it¡¯s well known that targeted spending on affordable housing can reduce public spending in other sectors, most notably the health and justice sectors.

 

 1. In order for crucial public services to be financed in Alberta, there¡¯s a need for tax reform. During his presentation, Nathan Jackson (an Edmonton-based economist) noted that Alberta is the only Canadian province without a provincial sales tax; he also suggested that Alberta introduce one (along with a rebate for low-income households). This, he argued, could help stabilize provincial revenue. A 5% provincial sales tax (with rebates for low-income households) could result in more than $4 billion in additional annual revenue for the province.

?

 1. Gender matters. In her presentation, Angele Alook stated that in communities where there¡¯s a lot of resource extraction, there are high rates of violence against women. She also noted that, in those communities, most of the high earning jobs in those sectors go to men. Perhaps not surprisingly, Alberta has the highest gender income gap of any Canadian province. It should also be noted that Alberta has yet to introduce pay equity legislation.

?

 1. Alberta not only needs more jobs¡­it needs more ¡®good jobs.¡¯ It¡¯s important to discuss the quality and cost of public services delivered. But it¡¯s also important to remember that the workers who deliver those services often need to raise families and maintain healthy lifestyles themselves. Wages need to be in line with Alberta¡¯s high cost of living, and job security matters. In his presentation, Christopher Smith discussed wages in Alberta¡¯s early childhood education sector. He noted that the average worker in this sector receives an hourly wage somewhere in the $16-$23-per-hour range. (Of course, the Notley government¡¯s move to increase the minimum wage by nearly 50% over four years is consistent with a move toward higher-quality jobs.)

?

 1. Not every community in the province has the same needs. For example, Medicine Hat¡¯s municipal government is in an exceptionally sound fiscal position. On a per capita basis, its annual revenue is more than six times the average for a Canadian municipality. Medicine Hat¡¯s municipal government owns several public utility companies (something that¡¯s quite unusual for a Canadian municipality). It owns both an oil exploration company and a gas exploration company. And it owns more than 4,000 gas wells. All of this is very good for the city¡¯s bottom line, allowing it to have the lowest property taxes in the country and the lowest utility costs in the province (and all of which contribute to Medicine Hat having a relatively low cost of living). This also makes it relatively easy for Medicine Hat¡¯s municipal government to donate land for the purposes of subsidized housing¡ªtypically, the donated land covers one-third of the capital cost of new subsidized housing. (The dynamic whereby some governments having more resources than others at the same level is sometimes referred to as a horizontal fiscal imbalance.) Perhaps not surprisingly, Medicine Hat has very little homelessness relative to other municipalities; by contrast, there are more people experiencing homelessness in Calgary than there are in the rest of Alberta combined (a point made by my colleague Victoria Ballance during her presentation).[2]

 

 1. Good public policy needs to be well-funded, but regulation matters too. In his presentation, Christopher Smith noted that, when it comes to child care, Alberta has regulated spaces for just one in three children aged 0 to 5. In her presentation on long-term care, Hitomi Suzuta recommended that the Alberta government introduce regulations for supportive living facilities stipulating minimum staffing requirements. And in his presentation, Ian Hussey noted that the Notley government has announced the ¡®phase out¡¯ of coal-powered electricity production (by 2030) and that this will come with compensation for the plant owners, as well as a $40 million transition fund for coal sector workers.[3]

?

 1. Even in the context of discussions about Alberta¡¯s provincial budget, the role of federal government remains crucial. Social spending in Canada often relies on federal leadership and cost-sharing with other orders of government. For example, during her presentation, Victoria Ballance noted that Alberta, along with all other provinces and territories, receives funding on an annual basis from Canada¡¯s federal government to operate existing social housing units (mostly for low-income tenants). This funding does not simply cover the mortgages; it also helps with the ongoing operating costs¡ªthat is, the difference between the rent received from tenants and what it actually costs the housing provider to keep the units in a decent state of repair. Funding agreements, which typically last between 35 and 50 years, have already started to sunset and are scheduled to end altogether in 2039. Fortunately, on November 22, Canada¡¯s federal government unveiled its much-anticipated National Housing Strategy which, among other things, announced a 10-year plan to preserve the affordability of those units (the plan requires provincial and territorial cost-sharing). This federal plan was excellent news for social housing providers across Canada!

 

In Sum. As the Notley government prepares to release another provincial budget, Albertans need to be mindful of the many layers of analysis required to properly assess the document. With that in mind, our November 17 workshop helped shed light some of the wrinkles involved in a provincial budget. My hope is that this November workshop, held on the eve of the Parkland Institute¡¯s annual conference, becomes an annual event.

 

 

I wish to thank the following individuals for assistance in preparing this blog post: Laurie Adkin, Angele Alook, Sandra Azocar, Victoria Ballance, Carolyn Blasetti, Dave Campanella, Ian Hussey, John Kolkman, Lindsay Lenny, Mel McMillan, Rick Mueller, Nathan Jackson, John Kolkman, Michael Parker, Jenn Prosser, Barb Silva, Christopher Smith, Garry Sran, Hitomi Suzuta, Jonathan Teghtmeyer and Trevor Zimmerman. Any errors are mine.

 

[1] Specifically, he noted that since 2012 benefit levels for Alberta¡¯s ¡®big three¡¯ income support programs haven¡¯t increased (representing a 10% loss in their real value during this time). He was referring to Assured Income for the Severely Handicapped, Income Support, and the Alberta Seniors Benefit program. He also noted that income thresholds to qualify for child care subsidies were last increased in 2012.

[2] For more on how homelessness differs across Alberta communities, see this web link.

[3] The funding will ¡®top up¡¯ Employment Insurance benefits to 75% of a worker¡¯s previous earnings. It will also provide some post-secondary education assistance and training. Approximately 2,000 workers will be affected.

]]>
/ded/2017/11/29/ten-considerations-for-the-next-alberta-budget/feed/ 0
Gimme shelter: is Core Housing Need a useful measure? https://www.google.com//ded/2017/11/27/gimme-shelter-is-core-housing-need-a-useful-measure/ /ded/2017/11/27/gimme-shelter-is-core-housing-need-a-useful-measure/#respond Mon, 27 Nov 2017 17:40:13 +0000 /ded/?p=19518 For a new CCPA blog post on housing (un)affordability, I dove into the latest Census data for Metro Vancouver. I used two series on shelter cost and shelter-to-income ratio, and found that 32% of households were paying more than 30% of income on shelter (all households, owners and renters) and 16% of households more than 50% of income on shelter. The latter number is pretty alarming: one in six households in Vancouver paying more than half their income just to keep a roof over their heads; that’s 150,430 households!

Then I noticed that “core housing need” (CHN) in Metro Vancouver was 17.6%, a figure that is way lower. I have always understood CHN as three dimensions: affordability, measured as households paying more than 30% of income; adequacy, whether the housing is in need of repair; and suitability, if you have enough rooms for everyone.

So, my thinking went, CHN should be all of the un-affordability I discovered, and then some to reflect the other two dimensions. How then could CHN be so much lower than the share of households with shelter-to-income ratio above 30%??My instinct was to go back and check my sources and my math, hoping I had not made a major error somewhere. But that was all solid. So I did a deeper dive on CHN to figure this out.

First, some households paying more than 30% of income on housing but are just taken out. Those who are paying more than 100% of income are pulled out. This would be folks who have a relative paying their bills, for example, but also people who are using debt or other income not captured in their total (perhaps capital gains or inheritances).

Also exempted are students, and I found this on the CHN entry in the Census dictionary:

Non-family?households with at least one maintainer aged?15 to 29?attending school are considered not to be in ‘core housing need’ regardless of their housing circumstances. Attending school is considered a transitional phase, and low incomes earned by student households are viewed as being a temporary condition.

This seems odd to me, saying you are too young to be in housing need, even if you are spending a large share of income on housing.

Next, there is this page with the new Census data on CHN, which states that after tallying the three dimensions of CHN I cite above, then:

The second stage established whether the household could be expected to have affordable access to suitable and adequate alternative housing by comparing the household¡¯s total income to an income threshold based on local housing costs. Only those households who could not afford alternative housing would be considered in core housing need.

That’s a bit of a muddle. I also found this 2008 article discussing the concept, which notes:

Much work has been, and is being done, to examine those who spend 30 per cent or more of their household income to determine if they do so out of choice, through having the means and preference to spend more than the norm for housing, or out of necessity, because of their low incomes.

In other words, there are some households who pay more than 30% of income, but do so by choice, and if they wanted to they could move into cheaper digs and no longer pay more than 30% of income for housing. There’s some logic to this, I suppose, but in Vancouver the vacancy rate is below 1%, and that’s driving up rents. For ownership, home prices have surged such that few can afford to buy the house they live in ¨C? if they did not already own it. Unless you have a super-high income, on the margin you are looking at more than 30% of income in Vancouver for shelter.

The second stage is a black box, and perhaps that black box needs fixing. Whereas the share of households paying more than 30% is easy to understand, the determination of “comparing the household¡¯s total income to an income threshold based on local housing costs” is not transparent. Rents in Vancouver according to CMHC have not gone up much in recent years, but that is because they are only counting decades-old purpose-built rental , while not counting the secondary suites and condos that have become a substantial part of the rental stock more recently. It is among the latter where loopholes allowing landlords “renovictions” and “fixed term leases” undermine rent controls, and have fed the dizzying cost of renting on the margin.

So Core Housing Need is looking to me more like the Low Income Cut Off is for measuring poverty: it is not straightforward in terms of measurement; was instead created by Canadian statisticians a long time ago to provide a more nuanced statistic; but, may no longer be relevant or helpful given changes in housing markets. There may also be some measurement issues.

Finally, I note that Steve Pomeroy makes some comments about CHN, welfare incomes and the feds’ national housing strategy plans in this piece for the Caledon Institute. He concludes:

As this analysis has revealed, core need is an ineffective and distorted measure of outcomes. Indeed, the federal and provincial/territorial governments could invest hundreds of millions of dollars to reform welfare and create a national housing benefit only to find that the levels of core need have not declined, even though housing affordability problems for many households had been alleviated.

So there you go, if you were wondering what the difference is between shelter cost greater than 30% of income and core housing need.

 

 

]]>
/ded/2017/11/27/gimme-shelter-is-core-housing-need-a-useful-measure/feed/ 0
When Will the Fiesta Start? Mexico-Canada Relations in a New North America https://www.google.com//ded/2017/11/25/when-will-the-fiesta-start-mexico-canada-relations-in-a-new-north-america/ /ded/2017/11/25/when-will-the-fiesta-start-mexico-canada-relations-in-a-new-north-america/#respond Sat, 25 Nov 2017 20:53:59 +0000 /ded/?p=19503 Stephen Clarkson

The following is a contribution in the blog series on the exceptional contribution of Stephen Clarkson to Canada.? Stephen Clarkson died in 2016. The substantial work he undertook on Canada¡¯s relationship to Mexico is particularly relevant today as NAFTA negotiations occur.

Stephen Clarkson

Laura Macdonald is a Professor in the Department of Political Science and the Institute of Political Economy at Carleton University. Her research is focused on the role of non-governmental organizations in development, global civil society, citizenship struggles in Latin America, Canadian development assistance and the political impact of the North American Free Trade Agreement. Among her publications are the following books: The Politics of Violence in Latin America and the Caribbean (forthcoming);?North American in Question:?Regional Integration in an Era of Economic Turbulence (2012) Contentious Politics in North America,?Palgrave Macmillan (2009);?Post-Neoliberalism in the Americas: Beyond the Washington Consensus? ?(2009); and Women, Democracy, and Globalization in North America: A Comparative Study (2006)

Laura Macdonald

When Will the Fiesta Start? Mexico-Canada Relations
in a New North America

Laura Macdonald

North America and The Solidarity Of The Weak

Stephen Clarkson¡¯s career began as a student of Soviet politics and his dissertation concerned. The politics of his own country, Canada, and he was part of the group of left nationalists who founded the ¡°new Canadian political economy,¡± he retained a strong interest in the world and moved beyond the sometimes parochial concerns of that approach and its sometimes single-minded focus on Canada¡¯s relationship with the superpower to the south, the United States. The signing of NAFTA in 1994, which brought Mexico into a close relationship with both Canada and the United States, led to an important shift in his focus toward comparative regionalism. He also developed a deep appreciation and knowledge of Mexico and contributed important insights to Canada¡¯s relationship with that other ¡°periphery¡± as he termed both countries.

While always clear-eyed and somewhat skeptical about the possibilities for cooperation between Canada and Mexico, he remained hopeful about the possibility to ¡°diffuse American preponderance through a solidarity of the weak.¡± (Clarkson 2004, n.p., my emphasis). In the current conjuncture, this possibility remains more important than ever. While early phases of the Trump presidency showed Canada and Mexico somewhat predictably retreating into their own corners to deal with his disruptive influence, more recently the two countries seem to be moving toward a closer alliance. What can Stephen¡¯s thinking tell us about the possibilities of cooperation between the two weaker partners in the NAFTA alliance in the face of a Trump presidency, and can they collectively achieve some shared objectives in the face of the Trump onslaught?

In this paper I will first examine Clarkson¡¯s thinking about the nature of the Canada-Mexico relationship within the broader North American region, how it changed over time, and then will examine what his thinking tells us about the possibilities and perils of partnership between the two peripheries and the future of North America. For all the talk we¡¯ve had of ¡°three amigos,¡± the disparities and asymmetries of the relationship have seriously undermined regional cooperation even before the arrival of Trump.

The Disproportionate Power of the Hegemon in the North American Region

Clarkson began his study of the Canada-US relationship as a young academic caught up in the public outrage against the war in Vietnam. This deep moral commitment led to the publication of An Independent Foreign Policy for Canada (1968). In it, along with fellow contributors to the volume, he argued passionately for an independent voice for Canada, advocating not independence for its own sake or an idealized notion of the Canadian nation, but in order to spur the country to promote a more egalitarian and just social order both abroad and at home. He did not view the Canadian past in a rosy, idealized fashion, referring approvingly to David Wolfe¡¯s description of the Canadian case as ¡°bastard Keynesianism,¡± and to Jane Jenson¡¯s reference to ¡°permeable Fordism,¡± ¡°whose bargain between business and labour leaders excluded other social forces¡± (Clarkson 2001: 503).

He also objected to the doom and gloom he perceived among some intellectual approaches to understanding the shift from a world of nation-states to the ¡°post-sovereign¡± or ¡°post-Fordist¡± order. He retained an optimism of the will. I argue, however, that he did remain a nationalist in that his ontological understanding of the global system rested upon the nation state as a still fundamental actor, even if its powers might be constrained by other actors, including supranational forms of governance like the World Trade Organization, and multinational corporations (see Clarkson 2001). And this position led him to reject the idea that NAFTA represented a ¡°world region¡± in the sense that Europe was (a position that would also disqualify almost every other region from that terminology).
Clarkson¡¯s approach also emerged out of the practice of teaching. In a 1972 article, he lamented the lack of social science courses on the Canada-U.S. relationship, caused by the lack of serious literature, of appropriate conceptual tools, and the ¡°continentalism¡± of the Canadian scholarly community (referring here to the role of Europe and then the United States as the site of ¡°professional finishing schools¡±). He devoted much of his career to the task of developing a body of analysis and adequate conceptual and theoretical tools to understanding that relationship, not just for analytical purposes but to help develop a Canadian academic community as a ¡°motor of national development¡± (1972: 271).

Once the Canada-U.S. FTA was followed by the NAFTA, which included Mexico, his intellectual approach shifted and it can be argued that unlike most students of the agreement, he approached the three partners as deserving equal attention. With Maria Banda, he recognized that despite the fact that both ¡°peripheries¡± faced a common challenge in their relationship to the partner in NAFTA, the United States, each continued to view their own problems separately ¡°since the evolution of scholarship on Canada¡¯s and Mexico¡¯s place in the North American continent had long proceeded in its own two vacuums¡± (2004, n.p.). Because of the differences in the two countries¡¯ historical and cultural origins, their commonalities did not become clear until the signing of NAFTA. Even then few analysts followed his path in systematically examining these commonalities as well as differences. These commonalities rested on the nature of their relationship with their common neighbour. Both countries had struggled with their relationship with the continental hegemon and world superpower for many years, but had struggled alone, failing to overcome those historical, linguistic, economic and cultural differences.

Neoliberals (who he insisted on referring to as neoconservatives) view FTAs as based on an equal playing field, in which all parties will benefit even if inevitably there will be some individual winners and losers. In contrast to neoliberal approaches, Clarkson emphasized the asymmetries and imbalances that prevailed in NAFTA. Based on his reading of history, and contra Trump, Clarkson argued (with Mildenberger) that the United States benefited enormously from its relationship with its weaker partners in terms of its wealth, domestic security, and international influence (2011: 247). In Uncle Sam and Us, he argues that ?“NAFTA was carefully designed to prevent any form of continental governance. ¡­CUFTA and NAFTA do indeed represent a sea ? ? ?change for the two peripheral members of North America. Far from producing a system of continental governance in which Mexico and Canada would have had some influence their texts have reconstituted American hegemony in the form of an economic rule book that establishes an unevenly liberalized market and a set of supraconstitutional constraints on the policy-making options of both Canada and Mexico¡± (2002, 41-42).

Asymmetry The Fundamental Imbalance

In stark contrast to the uninformed rhetoric of Trump and his populist allies, Clarkson shows clearly that NAFTA was not a ¡°a catastrophic trade deal for the United States¡± but rather a highly asymmetrical arrangement whose design the hegemon, the U.S., was able to dominate, and which drew much more benefit than its two weaker partners, Canada and Mexico. Nevertheless, his methodological nationalism may lead him to underestimate the harmful impact of the agreement on workers and marginalized groups in the United States – not that he did not recognize this impact, but it was not his main area of interest.

In a prescient discussion of the situation we soon might face, he noted that the asymmetry of the relationship comes out perhaps most clearly in the prospect of abrogation: ?“De facto asymmetry characterizes NAFTA¡¯s formally symmetrical clause defining how any ¡®party¡¯ can abrogate the agreement: it needs only to give its partners six months notice of its intention. The threat of abrogation has a very different weight in the hands of Washington than in those of Ottawa or Mexico City. American interests would be affected – but not radically so – if Canada or Mexico defected from NAFTA. Disaster would be the assumed impact on either of the peripheral states should the United States abrogate. Following their virtually complete integration in the continental economy, they would be forced to their knees if Washington threatened to terminate its participation in the agreement, a technique it used when it forced Hawaii to join the United States late in the nineteenth century” (2002: 41).

Clarkson advocated for a systematic comparison of the situation of the two weaker countries partly for analytical reasons, but also for political reasons, since the possibility of constructing a ¡°solidarity of the weak¡± represented an important (perhaps only) tool for counteracting the disproportionate power of the United States in the agreement. He was, however clear-eyed about the obstacles to such cooperation.

In addition to the asymmetry that characterizes the North American region, he also recognized the fundamental ¡°imbalance¡± – the discrepancy between the US-Canada relationship and the US-Mexico one. In Does North America Exist he asks whether this discrepancy is being diminished ¡°as the two peripheral countries become more similar in their US relations¡± (18). In particular he focuses on the possibility that ¡°the development of the third North American bilateral has helped Mexico to become more like its northern counterpart and so reduce the imbalance with Canada of its periphery-centre relationship.¡± He also asks whether North America has evolved away from its origins as essentially ¡°two separate bilateral relationships to a more trilateral space¡± (19). I think he is saying no to the second question but yes (somewhat) to the first one, and that the current situation seems to point to the possibility of greater convergence between the two peripheral partners.

Canada and Mexico – Toward a Partnership of the Weak?

In Chapter 18 of Does North America Exist, Clarkson focuses directly on the development of the ¡°third bilateral¡± relationship, that between Canada and Mexico. He begins with a recognition that a feature of the ¡°old North America¡± (pre-NAFTA, even though Mexico was then still geographically part of the continent) was ¡°Canada¡¯s manifest disinclination – in terms of both economic self-interest and intellectual curiosity – to connect with Mexico. The opposite was equally true: even though Mexico¡¯s exports to Canada were considerable, its political and cultural connections were minimal.¡± (2008: 417).

This lack of mutual knowledge or interest is developed more extensively by other scholars, including our mutual friend, Mar¨ªa Teresa Guti¨¦rrez-Haces. In Los Vecinos del Vecino (The Neighbours of the Neighbour), Guti¨¦rrez-Haces traces the way in which the character of the Mexican and Canadian states have been modified as a result of the relationship with their neighbour, the United States. She examines how ¡°the two semiperipheries of the United States, represented by Canada and Mexico, have responded in a parallel, sometimes simultaneous, and on numerous occasions inconsistent fashion, to the U.S. neighbourhood¡± (2015: 14, my translation).
Canada was initially alarmed about Washington¡¯s decision to agree to Mexico¡¯s request to enter into an FTA that would threaten Canada¡¯s privileged access to the U.S. market, and decided to agree to a trilateral agreement in a defensive move to protect its hard-won gains in the earlier negotiations. Clarkson elaborates on how Canadian and Mexican officials slowly began to overcome their mutual disinterest as they first negotiated the NAFTA agreement, and after the agreement came into force senior officials interacted and got to know each other more (Clarkson 2008: 418). Economic interaction also increased fairly rapidly, although Mexico still represented a tiny market for Canada.

At the same time, the two countries continued to view each other as rivals for U.S. affections, and Mexico was concerned about Canadian multilateral involvement in promoting international human rights in the late 1990s (419). Despite occasional opportunities for collaboration, Canadian diplomats ¡°resisted being associated in US politicians¡¯ minds with a Mexico that translated politically as illegal immigration and narco-traffic¡±. (420). Canada also rebuffed the proposals of the first democratically elected Mexican president Vicente Fox, who in 2000 pushed for a deepening of the North American partnership to promote greater investment in Mexican development (421).

According to Clarkson, the September 11, 2001 attacks changed North America considerably because of the effects of U.S. (over)reaction to those attacks on the bilateral relationship between Canada and Mexico. Even though there was no increase in trilateral forms of consultation, let alone new continental institutions, the crisis led both Canada and Mexico to recognize their common dilemmas. And the two countries¡¯ foreign policies converged in opposing the U.S. decision to invade Iraq.

One sign of increased cooperation was the creation of the Canada-Mexico Partnership (CMP) in 2004 (based on the model of the 2003 US-Mexico ¡°Partnership for Prosperity¡±). Five working groups were established on the topics of urban housing, sustainable cities, human capital, competitiveness, and agribusiness. Copying the structure of the US-Mexico Partnership for Prosperity, each working group was headed by one representative from government and one from ¡°civil society¡± (normally the private sector) from each country. The groups operate in a non-transparent fashion, closed to observers.

As a result, they are hard to evaluate, but, according to Clarkson, appear to be excessively bureaucratic and ¡°oriented to do little more than help the Canadian private sector drum up some business in Mexico¡± (425). Nevertheless, they contributed to increased interaction between government and business elites from the two countries. Clarkson also discusses the Seasonal Agricultural Workers Program, which is viewed in a highly positive fashion by both countries, despite criticisms that have been raised by academics and civil society organizations.

Overall, then, by the late 2000s, levels of interaction and limited coordination had been built between the two countries, even if the relationship was still overshadowed by the other two bilaterals – between the US and Canada on the one hand and the US and Mexico on the other. Clarkson judged at this point that this pattern of interaction had “helped Mexico reduce the asymmetry of its relationship with the United States and so diminish the imbalance of the two prime North American bilaterals. With North America¡¯s peripheral members having developed an independent relationship of their own, it is clear that the continent¡¯s governance is more than just a sum of their two relationships with the system¡¯s hegemony”(434).

Constructing The Center Periphery Dynamic- ¡®The Two Davids¡¯

However in order to overcome centrifugal tendencies, the periphery could ¡°play a special role in rebuilding the continent¡¯s ¡®regionness¡¯ and so constructing US power itself¡±. This would require change on the part of the United States, but would also require Canadians to sacrifice. Canadians should ¡°accept their own responsibility – and long-term self-interest – in helping Mexico break out of its vicious circles of corruption, criminality, and social disintegration¡± (Clarkson and Mildenberger 2011: 282); and Mexico itself, as this passage indicates, would have to embark on a difficult project of social, economic and political change.

In Dependent America, Clarkson and Mildenberger decry the fact that under the Harper government, Canada did exactly the opposite of taking responsibility for the situation Mexico faces. Instead, “Canada has played its own part in breaking down whatever trilateral solidarity NAFTA originally represented. Because it feared that its influence in Washington was contaminated by being associated with Mexico, Ottawa has taken pains to turn its back on Mexico. Openly, it instituted offensive visa requirements on Mexican travellers to Canada. Privately, it expressed reticence for a continental trilateralism that would link itself with Mexico in Washington¡¯s eyes. Although the political, economic, and military conditions that had sustained Canada¡¯s cordial transnational political culture with the United States have long since eroded, the Harper government is bent on resurrecting the two countries¡¯ special relationship.”

They thus recognize that in order to break down the region¡¯s disparities, the two ¡°Davids¡± need to move beyond their differences (without ignoring their different economic, social, and political situations), and learn to work together. And in another prescient passage they warn: ¡°The North American periphery has been Uncle Sam¡¯s gold-laying goose for as long as most can remember. It would make an ironic epitaph for the United States¡¯ hegemonic decline if alienating its most valuable and cultivated foreign asset accelerated its self-induced fall¡± (272). While Clarkson might not mourn the decline of U.S. power, which Trump¡¯s pitfalls and machinations seem to be accelerating, he also recognized that the collateral effects on the former empire¡¯s neighbours would be devastating.
What does a broad political economy perspective, that incorporates historical structures of oppression and is attuned to the asymmetries of the existing North American region contribute to understanding our current situation? And what can Canada and Mexico do to mitigate the damaging effects of Trump¡¯s actions on their individual and mutual interests?

Trump, North America and Canadian Political Economists ¨C ¡°I told you so¡±

First, Canadian political economists are entitled to say: ¡°I told you so¡±! While neoliberals continued to trumpet the clear benefits of free trade (without open borders) for decades, against substantial evidence to the contrary, political economists like Clarkson warned against the potentially devastating impact of the free trade agenda on the lives of ordinary citizens of the region. Although perhaps none of us could have foreseen the exact form blowback might take in the politics of the hegemon, it was not difficult to see that growing inequality would threaten the social contract on which Canada and the United States had built their (limited) versions of Fordism.
And in the case of Mexico, the threats of NAFTA and other neoliberal policies adopted by neoliberal technocrats since the early to mid-1980s were also not difficult to identify, even if few could have predicted the wave of deadly violence that the country has suffered since President Felipe Calder¨®n unleashed his war on drugs in a bid for legitimacy after his closely contested electoral ¡°win¡± in 2006 over leftist candidate Andr¨¦s Manuel Lopez Obrador.

And secondly, Clarkson¡¯s analysis indicates the importance of an alliance of the two peripheries in response to the threat they each face in light of the Trump threat to rip up NAFTA, and other threats Trump has wielded against Mexico and Mexicans in the United States in particular.

The instinct of Canadian leaders (and many Canadians) is to distance themselves from Mexico¡¯s problems and insist on the continued relevance of Canada¡¯s supposed ¡°special relationship¡± with the United States, a notion which, as Clarkson implied, was long obsolete.
This instinct was on display before Trump came to power when Stephen Harper imposed the visa requirement on Mexico, our NAFTA partner, in 2009. This move seemed to defy economic and political logic, since Mexico was one of the few countries where Canada could possibly expect to see significant economic prospects of diversification away from the declining U.S. economy at that moment. Most Canadian economic elites criticized this decision. In 2010, Canada also placed Mexico on a list of ¡°designated countries of origin,¡± as part of Bill C11 – the ¡°Balanced Refugee Reform Act¡±. This move suggested that Mexico was a country that was not producing legitimate refugee claimants, in defiance again of logic and evidence, given that country¡¯s high levels of violence, serious record of human rights abuse and widespread impunity.

In the process, Canadian officials shifted from justifying these moves in terms of Mexican ¡°queue jumpers¡± and ¡°bogus claims,¡± to linking them in a xenophobic fashion to fears of criminality spreading to Canada as a result of Mexicans¡¯ unrestricted access to the country (Gabriel and Macdonald 2014). This decision of the Harper government caused enormous shock and disappointment among Mexicans at all levels of society, who were accustomed to thinking of Canada as a remote, but friendly partner, and less racist than the United States. One op ed in El Universal, Mexico¡¯s leading newspaper, for example, asked, “How to explain such a clumsy measure as the visas for Mexicans? It is an inefficient decision, since it corrected a relatively small problem by causing one of greater dimensions¡­.[Harper] tried to confuse Mexicans by claiming that a North American trusted traveller program would be adopted. This doesn¡¯t mean eliminating the visas. Furthermore, lacking solid arguments, immediately on returning to Canada he linked the problem of the visas with the incapacity of Mexico to control illegal migration – to Canada? – and even with problems derived from organized crime. This shift in his discourse is at least negative and ultimately counterproductive¡± (Reyes Heroles 2014, our translation, cited in Gabriel and Macdonald 2014).

The result was a diplomatic showdown and the decision of Harper to postpone and eventually cancel the North American Leaders Summit, scheduled to be held in Canada in 2015, partly because of the tension with Mexico. The deterioration of the relationship between the two peripheries thus contributed to sidelining the entire North America agenda in this period.

The Trudeau Rebuilding Exercise: Summitry and Lifting The Visa Requirement

In contrast, when Justin Trudeau came to office in 2015, one of his main goals was to ¡°renew and repair our relationships with our North American partners¡±. The Liberal Party election platform stated: ¡°For the past decade, Stephen Harper has led a government that is increasingly?partisan, suspicious, and hostile when dealing with our closest neighbours:?the United States and Mexico. We will end this antagonism and work with our partners to advance our shared interests. As a first step, we will immediately lift the Mexican visa requirement that unfairly?restricts travel to Canada, and commit to rescheduling and hosting a new trilateral?leaders¡¯ summit with the United States and Mexico.¡± (https://www.liberal.ca/realchange/the-united-states-and-mexico/).

Trudeau made good on this promise by hosting the North American Leaders Summit in June 2016 (where his bro-mance with both of his North American counterparts was highlighted for public relations purposes) and lifting the visa requirement for Mexicans in December 2016.

In addition, in October 2016, then-Foreign Affairs minister St¨¦phane Dion met with his Mexican counterpart, Claudia Ruiz Massieu, Secretary of Foreign Affairs, in the first Canada-Mexico High-Level Strategic Dialogue The meeting was designed to advance on commitments made during Pe?a Nieto¡¯s state visit to Canada and to promote cooperation in areas such as ¡°cooperation in security and student mobility, best practices in consular management and increasing prosperity for Canadians and Mexicans.¡± Dion and Ruiz Massieu also discussed the political situations in Colombia, Venezuela and Haiti, reflecting increased willingness to coordinate foreign policy positions on issues in the hemisphere.

They also announced the creation of an annual bilateral dialogue on human rights, reinitiated an annual dialogue on multilateral and global issues, and established a high-level task force bringing together various government departments to address challenges within the extractive sector in Mexico. The creation of the human rights dialogue was especially significant as it displayed the Canadian government¡¯s recognition of the need for serious and open discussion of the many human rights issues facing Mexico, and the Mexican government¡¯s willingness to discuss these sensitive issues with Canadian counterparts, at least behind closed doors.
The election of Donald Trump in November 2016 ended these gradual signs of improvement of the North American relationship. Trump¡¯s rhetoric represented an attempt to re-assert U.S. hegemony in the region and the world. The rhetoric was particularly hostile toward Mexico, with threats to ¡°build a wall¡± and to make Mexico pay for it, the threat of deportation of 11 million undocumented migrants (and the attendant impact of the drop in remittances), about 5 million of whom are Mexicans, the threat of a border adjustment tax, and the threat to rip up NAFTA. All represented blows to Mexico¡¯s economic and political stability and national pride represented most vividly perhaps in the online ripostes of former President Vicente Fox. The peso hit a record low of 22.03 to the dollar, pressured by concern over a potential trade war between the United States and Mexico.

The economic implications for Mexico are disastrous if even some of these threats are enacted. One Mexican analyst predicted that if Trump fulfills his campaign promises we could see a fall of 4.9% of GDP in the first year of his mandate. These economic problems would aggravate long-standing economic problems with the Mexican economy – the country has experienced low levels of growth since NAFTA took force and poverty and inequality rates remain extremely high.

In response to these threats, the Liberal government initially appeared to retreat to Canada¡¯s long-standing default position, which is to prioritize the U.S. market. Dion was replaced by former trade minister Chrystia Freeland, who was given responsibility for U.S. trade relations and the NAFTA file. On her list of ¡°top priorities¡± in her mandate letter was to ¡°maintain constructive relations with the United States, Canada¡¯s closest ally and most important economic and security partner¡±. Dion had been told in his mandate letter to both improve relations with the U.S. ¡°and strengthen trilateral North American cooperation with the United States and Mexico¡± (MacCharles 2017).

The Canadian Pivot Betting On The Canada US Relationship Most of All

Freeland was apparently selected because of her strong connections in the United States and the perception that the cerebral Dion would not make a good negotiator. The Trudeau government also launched a campaign to make connections with the Trump team, especially with Trump¡¯s influential son-in-law, Jared Kushner, and mobilized a group of well-connected Canadians like former Prime Minister Brian Mulroney, to try to get the ear of the new U.S. administration to convince them they had little to gain from picking a fight with Canada. There was much talk of ¡°throwing Mexico under the bus¡± (Carmichael 2017). Although Freeland stated after taking on her new position that Canada supported NAFTA as a trilateral agreement and had spoken with Mexican colleagues, senior officials were quoted as saying there was no intention of creating a common front against the U.S. over NAFTA since this could bring heat onto Canada (Ljunggren 2017).

A January 24th, 2017 Reuters article quoted government sources on the sidelines of a cabinet retreat who stated that Canada would focus on its own bilateral relationship with the U.S. and would not step in to protect Mexico from being targeted: “We love our Mexican friends. But our national interests come first and the friendship comes second,” The same sources stated Canada and Mexico had little in common: ¡°Trump is unhappy about the large U.S. deficit with Mexico and has promised to punish firms with manufacturing bases there.¡± Another source quoted in the same article stated: “Our negotiating positions are totally different. Mexico is being hung out of a skyscraper window by its feet,” (Ljunggren 2017).

Former Canadian ambassador to the U.S. under Brian Mulroney and NAFTA negotiator Derek Burney has been called upon to provide advice to the Trudeau government on the current situation. Burney told Maclean¡¯s Evan Solomon (2017) that Canada should immediately abandon its relationship with Mexico: ¡°We should not indulge in ridiculous posturing – like getting together with Mexico to defend our interests, when Canada has very different economic interests than Mexico. It is a fundamental error to conflate them.¡± Trump appeared to be engaging in ¡°divide and conquer¡± rhetoric by talking about merely ¡°tweaking¡± the relationship with Canada while engaging in fierce attacks on Mexico that led to the cancellation of the planned visit of President Pe?a Nieto to Washington.

Mexicans were certainly not oblivious to the Trudeau government¡¯s wavering commitment to its NAFTA partner. Prominent Mexican academic and media commentator Denise Dresser published a blistering op ed (2017) in the Globe and Mail, which stated that despite the presence of many Canadian companies in Mexico, ¡°Mexico has never been part of Canadians¡¯ mental map. It remained a distant, unknown, uninteresting place, rarely covered by the media, rarely part of the conversation.¡± And since Mexico became Trump¡¯s ¡°whipping boy,¡± she noted with disappointment the ¡°weighty silence¡± of Trudeau, Freeland and Canadians in general about the depiction of Mexicans and the idea that Canada would dump Mexico and negotiate a bilateral FTA with Washington: ?“But today, we are disappointed and with good reason. It seems that Canada is compassionate, but on a case-by-case basis. It appears that Canada extolls its inclusive identity, but when push comes to shove, that identity is not tied to North America or to Mexico. Canada has the right to renegotiate NAFTA on its own terms, to ignore the plight of displaced and persecuted Mexicans. It can even turn a blind eye to the recently discovered mass grave in the southern state of Veracruz, with 250 victims of the country¡¯s continuing violence.

But please, at the very least, don¡¯t wrap yourselves in the flag of moral self-righteousness. Canada¡¯s treatment of Mexico reveals the country as it truly is: a place not that different from the United States, where interests matter more than principles, where interests are more important than ideals. And please remember the next time you open the door to a Syrian, you just slammed it in the face of a Mexican.”

Is Canada Dumping Mexico?

Former Mexican foreign minister Andr¨¦s Rozental (2017) also denounced the strategy of dumping Mexico: ¡°The Trump presidency should bring Mexico and Canada much closer together, not tear us apart. Whatever trade or investment measures the U.S. applies to our country may end up harming Canada as well and destroying the competitive advantages that the North American value chain has brought since NAFTA came into force 23 years ago.¡±

Other long-time NAFTA analysts and advocates like Colin Robertson have urged the Canadian government to establish common cause with Mexico, expressing the view that Canada could not avoid experiencing collateral damage with any Trump administration protectionist measures against our NAFTA partner, even if Canada was not the main target. John Weekes, Canada¡¯s chief negotiator for NAFTA, responded to suggestions that he had received that Canada should pre-emptively pull out of NAFTA, reverting to the 1988 Canada-U.S. free-trade agreement, to distance itself from Mexico. ¡°I understand the psychology,¡± They think the Trump administration sees Canada as good guys, ¡°and the Mexicans as a bunch of rapists,¡± so we can do better without them. ¡°But we don¡¯t know what the hell [the U.S.] will propose¡­What¡¯s the advantage in acting?¡± (Clark 2017).

Former Canadian ambassador to Washington, Michael Kergin, stated, ¡°He¡¯s certainly got Mexico in his sights but it¡¯s a three-way agreement. What hits Mexico will inevitably have an impact on us.¡± Similarly, former CUFTA negotiator Gordon Ritchie stated, ¡°If barriers are put up against Mexican imports into the United States, we would be affected because of supply chains¡± (Freeman 2017). Flavio Volpe, president of the Automotive Parts Makers Association of Canada claimed that the ¡°sentiment ¡®we can do this bilaterally¡¯ will damage the prospects for the auto sector, which relies on trilateral relationships and [product] flows¡± (Fife 2017).
These reactions suggest that Canadian elites recognize that North America is indeed a region, however dysfunctional, and that any disruption to one of the ¡°prime bilaterals,¡± in Clarkson¡¯s terms, would seriously affect the other. In any case, it appears that the Trudeau government realized that its early reaction was short-sighted. As well, a month later, in the light of the chaos and ineffectiveness of the Trump regime, it appeared that standing beside Mexico was not as risky as it had initially thought. On February 21, 2017, Freeland assured Mexico that Canada would stand beside Mexico and would not seek a bilateral deal with the U.S. Freeland phrased this as a technical response to the nature of NAFTA: ¡°¡­we very much recognize that NAFTA is a three-country agreement, and if there were to be any negotiations, those would be three-way negotiations,¡± even if some issues would be discussed with the United States on a bilateral basis.

Trade minister Fran?ois-Philippe Champagne reiterated in a visit to Mexico in March that ¡°NAFTA is a three-nation agreement. So the way to renegotiate a three-nation agreement is on a trilateral basis¡±. Nevertheless, when push comes to shove, it is possible that Canada may revert to its bilateralist impulse if Canada and Mexico are unable to agree on negotiating positions, or if Trump insists on punishing Mexico while somehow exempting Canada from protectionist measures.

The Clarkson Legacy

Stephen Clarkson has left us – too early – but has left behind a rich body of analysis that will help us interpret the monumental challenges we face as a country and a region. There is much to be learned from his work about the limitations of the NAFTA model and what measures states and leaders can and should adopt to achieve a better neighbourhood. As I have discussed in this short essay, despite his nationalist political leanings, he was an early and consistent internationalist in his intellectual interests. Nowhere was this more evident than in his treatment of the Canada-Mexico relationship. The emergence of the Trump challenge has heightened both the insecurities and vulnerabilities of both countries, and the importance that they work together.

Clarkson was highly critical of the anachronistic and close-minded tendencies of Canadian leaders who reflexively tend to shy away from the Mexican liaison. Most of his work focused on the actions wise Canadian leaders could take to improve our country¡¯s position, but he viewed Mexico as an inevitable and necessary partner in limiting the power of the U.S. hegemon in the North American region. Unlike some government and business spokespersons who also advocate working with Mexico, he also recognized that in order to build a healthy region Mexico needs to undertake tough reforms to address the problems of inequality, poverty, corruption and violence that afflict that nation. Moving away from the neoliberal model that Mexico has embraced since the mid-1980s is a fundamental first step toward that objective, even though such a shift would not be welcomed by business elites.

References
Ayres, Jeffrey and Laura Macdonald. 2012. ¡°Introduction,¡± in Jeffrye Ayres and Laura Macdonald, eds. North America in Question: Regional Integration in an Era of Economic Turbulence. Toronto: University of Toronto Press, 3-32.

Carmichael, Kevin. 2017. ¡°Canada shouldn¡¯t throw Mexico under the bus to placate Donald Trump¡±. Canadian Business. February 6.

Clark, Campbell. ¡°Trump¡¯s negotiation tactic for NAFTA? Creating chaos¡±. Globe & Mail. January 27.

Clarkson, Stephen ¡°Reform from Without versus Reform from Within:NAFTA and the WTO¡¯s Role in Transforming Mexico¡¯s Economic http://homes.chass.utoronto.ca/~clarkson/publications/Reform%20from%20Without%20versus%20Reform%20from%20Within%20-%20NAFTA%20and%20the%20WTO’s%20Role%20in%20Transforming%20Mexico’s%20Economic%20System.pdf

Clarkson, Stephen. 1972. ¡°Lament for a non-subject: reflections on teaching Canadian-American relations¡± International Journal, Vol. 27, no. 2.

Clarkson, Stephen. 2001. ¡°The multi-level state: Canada in the semi-periphery of both continentalism and globalization. Review of International Political Economy, Vol. 8, no. 3, 501-527.

Clarkson, Stephen. Uncle Sam and Us.

Clarkson, Stephen. Does North America Exist?

Clarkson, Stephen and Matto Mildenberger. 2011. Dependent America? How Canada and Mexico Construct U.S. Power, University of Toronto Press.

Dresser, Denise. ¡°Canada is suffering from a case of selective compassion.¡±

Fife, Robert. 2017. ¡°Canada won¡¯t abandon Mexico in NAFTA talks, Freeland says¡±. Globe & Mail, February 22.

Freeman, Alan. ¡°Trump has aimed his NAFTA criticism at Mexico. But Canada is now worried.¡± Washington Post. January 19.

Gabriel, Christina and Laura Macdonald. 2014. ¡°At Cross Purposes: Refugee and Immigration Policy versus Foreign Policy in the Canada-Mexico Relationship,¡± Paper prepared for 2014 Canadian Political Science Association Meetings, Brock University.

Global Affairs Canada. 2016. ¡°Minister Dion concludes successful visit to Mexico, Guatemala and Honduras¡±. October 15. http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1138179

Guti¨¦rrez-Haces, Mar¨ªa Teresa. 2015. Los Vecinos del Vecino. La continentalizaci¨®n de M¨¦xico y Canad¨¢ en Am¨¦rica del Norte. Mexico City: Universidad Nacioanl Aut¨®noma de M¨¦xico and ARIEL.

MacCharles, Tonda. 2017. ¡°Mandate for Canada¡¯s foreign affairs minister is now to focus on America first¡±. Toronto Star. February 1.

Reyes Heroles, Jes¨²s. 2014. ¡°Visas Harper,¡± El Universal, February 27.
Robertson, Colin. 2017. Canada and Mexico must stand together amid trade threats¡±. Globe & Mail, January 16.

Rozental, Andr¨¦s, ¡°Mexico ¨C and Canada ¨C stand to lose in the Trump years,¡± Globe & Mail, January 27.

Solomon, Evan. 2017. ¡°Why Canada – and its economy – has plenty to fear from Trump¡±. January 24 http://www.macleans.ca/politics/ottawa/why-trump-is-an-exceptional-worry-for-canada/

]]>
/ded/2017/11/25/when-will-the-fiesta-start-mexico-canada-relations-in-a-new-north-america/feed/ 0
Louis Pauly on Clarkson’s Great Transformation https://www.google.com//ded/2017/11/20/louis-pauly-on-clarksons-great-transformation/ /ded/2017/11/20/louis-pauly-on-clarksons-great-transformation/#respond Mon, 20 Nov 2017 17:08:23 +0000 /ded/?p=19492

Lou Pauly

The following is a contribution in the blog series on the exceptional contribution of Stephen Clarkson to Canada.? Stephen Clarkson died in 2016.

This piece is by Louis W. Pauly who is the J. Stefan Dupr¨¦ Distinguished Professor of?Political?Economy at the University of Toronto. He is cross-appointed to the faculty of the Munk School of Global Affairs.?? His publications include twelve books with his most influential work focusing on the politics of global finance, economic crisis management, and multinational corporate structure and strategy.

Stephen Clarkson¡¯s Great Transformation
Louis W. Pauly

From Innisland to Polanyi

Stephen had a complicated relationship with a country that had changed dramatically during his lifetime. He was a 68er, who came from what would have accurately been described as the elite of his generation in what used to be called Upper Canada. Even if they hardly appreciated it at the time, the members of that group had inherited the rapidly expanding Canadian political economy of the post-war years. That economy was somewhere between Innis¡¯ commodity-based dominion of the British Empire and the emerging continental production system of our own time. Stephen learned to like neither¡ªdespite being a prime beneficiary of both. Like Abe Rotstein, Mel Watkins, and his friend Daniel Drache, he yearned for a relatively more autonomous, prosperous, and egalitarian country¡ªa country different from the late-imperial one that had benefited him at Upper Canada College, Trinity College, and Rhodes¡¯ Oxford.

Needless to say, the nationalism born of that yearning, that aspiration, was complex.
The frustration created by the gap between aspiration and reality defined Stephen and his generation. That generation truly lived through a great transformation. No wonder they were inspired by Polanyi! They were born in Innis-land. They grew old in the land of the continental supply-chain, a land that seemed destined to be ever more deeply integrated into a financial and innovation system grounded in political structures south of the border. The best of both worlds? Some say so. But Stephen rejected that rosy view. He saw only a transfer of colonial allegiance. In the days of Trump, who can plausibly argue that he was wrong to hope for something better, something more noble.

Personally, I¡¯m glad that Stephen did not have to witness the abomination currently unfolding in the USA. He might have liked it too much. It would have taken away more of the shades of gray that lie in between the urge for Canadian autonomy and the reality of deepening social and economic integration. It would not have led him to optimism.
The Legacy of ¡¯68 and Stephen¡¯s Elite Past

One thing, though, always did leave a smile on Stephen¡¯s face. He loved his students, and he loved teaching them about Canada in a changing world. Of course, he had some unfair advantages. At the end of every year, he would visit the undergraduate office in the Political Science Department. There he would find out who were the top undergraduates finishing third year. He would gather their names and addresses, and over the course of the summer he would write personal letters to them. The letters invited them to register in his famous fourth-year political economy seminar. Ah, despite the legacy of ¡®68, the old instincts persisted! He wanted to work with the best, he wanted to shape the leaders of the next generation, albeit now a truly multicultural generation. And he did work with them. During his last decade, he found ways to take his seminar-students¡ªthe survivors of a rigorous selection process¡ªabroad. Every year, he led them on serious research missions, which would always lead to a collaborative publication. And despite his stated disdain for the glittering prizes of his own elite past, he would quietly but exceedingly diligently work very hard to help the brightest of his students win Rhodes, Commonwealth and other prestigious graduate scholarships.

For present purposes, it is quite interesting to note the research theme that his students and he pursued in those seminars during his last years. It was the same theme that continued to win him distinguished research grants in Canada and Germany¡ªso much for the idea of retirement, which he detested! The theme was comparative continentalism. It was not exactly clear where that research was going, but let me take some guesses and put it into the longer term context of contemporary political economy.
Stephen¡¯s doctoral dissertation dabbled in Marxist thought. In retrospect, it can be hard to distinguished from a critique of hyper-liberalism: a global division of labour, the rise of boundary-spanning markets beyond the control of nation-states, the inherent value of labour inexorably usurped by capital, the inexorable rise of an impoverishing system that in the end would surely collapse. Alas, that nightmare abated in the post-war years and especially in the wake of rising nationalism in the 1960s. By the 1970s, the Vietnam War rendered the prospect of globalism seriously problematic, for here was a misguided venture opposed by national and international capital, the defense industry notwithstanding, but pursued to its hideous conclusion by a hegemonic state that could no longer calibrate its own fundamental interests but could indeed control markets.

Clarkson¡¯s Pan Canadian Nationalism: One of His Red Lines

In its wake locally, though, came not Stephen¡¯s dream of a new pan-Canadian nationalism, or Abe Rotstein¡¯s and Mel Watkins¡¯ infrastructure for an independent Canada. No, in its wake came the Auto Pact, the FTA and then NAFTA. And during the same era, Canada itself almost fell apart with the Quebec referenda of 1980 and 1995. Stephen was not happy. Eventually, his unhappiness found a focal point in the Investor-State Dispute Settlement Mechanism at the heart of NAFTA, a structure that seemed to lock Canada into a single continental economic system with an accountability flaw at its heart. The US Congress still held the ultimate whip-hand, but Canadians had no representatives in that ultimate decision-making body. There is no doubt that had he survived to the present moment, his attention would have been riveted on this particular, and particularly ironic, aspect of the NAFTA renegotiation demanded by Trump.

For Stephen, I think, whether one¡¯s political economy priors have Marxist, liberal or even Gilpin-style realist roots, the resulting research questions today are three: was the North American experience of transformation and trauma in traditional authority relations happening elsewhere? If so, was the direction of change toward fragmentation or integration? And what were the most consequential political reactions locally?

Stephen¡¯s research guided by these questions was still underway when he died, but a couple of books had come out along the way and many papers were in the pipeline. I do not know where his unfinished magnum opus would have landed on these questions. But my guess would be as follows.

The Terrible Spectre of a Contested Future

Continentalist ideologies remain ascendant in the real world of political economy. Who can doubt the existence of a US-centered North and South American economy¡ªlinked by finance, goods and services, drugs, labour mobility, and a US-defined rule of law? Who is not asking him or herself right now if that regional economy is being matched by a rapidly evolving German-centered Europe? (By the way, I¡¯m sure Stephen did sense that during his last years; he was as attracted by German culture and by the post-war German idea of the social market economy. Note in this regard that by his own request half of his ashes are now buried in Germany.) And finally, who is not fascinated these days by the implications of China¡¯s rise in Asia?

By the time he left us, though, I think Stephen was aware of the fragility at the core of each of these continental economies, the continuing, even deepening, linkages across them, and perhaps most importantly the ideological weakness of continentalism. Unlike most variants of nationalism, it seems not to call forth any potentially constructive passion. But around the world, it certainly does seem to inspire a spirit of passionate resistance. And thus might Stephen have concluded.

His students, though, could not stop there. For they had begun to see clearly the immensity of the challenges in front of their generation. The problems of collective action looming¡ªfrom climate change to financial instability to refugee-generating conflicts around the world¡ªcould not be avoided. If the nation-state was no longer up to the task of problem-solving, if nascent continental polities were incoherent, if supranational institutions were absent or ineffective, that only serves to clarify things. If they remain inspired by Stephen Clarkson, they will take that clarity as a challenge, the starting point for new and urgent research.

If Stephen had lived long enough to be inspired by that next generation and to write yet another book of his own, he might have looked to his past work for an appropriate title. He might have called it ¡°Canada and the Global Challenge.¡±

]]>
/ded/2017/11/20/louis-pauly-on-clarksons-great-transformation/feed/ 0
Andrew Cooper on Stephen Clarkson’s Foreign Policy https://www.google.com//ded/2017/11/20/andrew-cooper-on-stephen-clarksons-foreign-policy/ /ded/2017/11/20/andrew-cooper-on-stephen-clarksons-foreign-policy/#respond Mon, 20 Nov 2017 15:01:50 +0000 /ded/?p=19493 The following is a contribution in the blog series on the exceptional contribution of Stephen Clarkson to Canada.? Stephen Clarkson died in 2016.

This piece is by Andrew F. Cooper, who is a Professor at the Balsille School of International Affairs and the Department of Political Science at the University of Waterloo.? He is also the Director of the Centre for the Study of Rapid Global Change.? Andrew Cooper is the author of 9 books including Group of Twenty (2013) Internet Gambling Offshore (2011) and Celebrity Diplomacy

Stephen Clarkson¡¯s ¡®Foundational Text¡¯ on Canadian Foreign Policy

Andrew F. Cooper

Canada and The World Then

?We collectively miss Stephen Clarkson but our individual intellectual understanding and appreciation of his work are quite different. Stephen was idiosyncratic, in the sense that it is difficult to typecast him too tightly via a particular framework although the new Canadian political economy comes closes (Cameron, 2016). He was hopeful for Canada¡¯s future, but his analysis led him to pessimistic conclusions. He despaired about the limitations of Canada¡¯s ¡®mandarins¡¯ (especially its diplomats) but had high expectations for both citizen based activity and some technocratic driven policy solutions. And he appreciated ¡®big¡¯ individuals in a manner rare for a political scientist, but was duly worried about the nature of that personalism, especially emerging from the US with bouts of go it alone zealousness.

To try to tease out some of these fascinating features about Stephen¡¯s thinking with regard to Canada¡¯s position in the world, I have gone back to what is his foundational work ¨C his edited collection An Independent Foreign Policy for Canada? Published in 1968 this volume attracted attention not only from established academics but aspirant scholars (including myself as an undergraduate). Although I didn¡¯t know Stephen at the time, I was intrigued and to some extent inspired by his animation of this collection.

Organizationally there is a lot about An Independent Foreign Policy that speaks to Stephen¡¯s personality. This was not a work with one tightly controlled view. Rather it was a pluralist endeavor containing chapters by many of the big highly argumentative academics of the day (if with only a single female contributor, Pauline Jewett, a gap Stephen made up later in life with an array of female collaborations).

Substantially the topics especially in the opening section remain ¨C in a time of Trump ¨C highly relevant. The Myths of the Special Relationship, Quiet Diplomacy revisited, Retaliation? Confronting Uncle Sam!

Stephen¡¯s own contributions in binding the collection together are significant in locating major points of continuity and adaptation in his later (prolific) writings. Therefore, although not as well-cited now as many of these subsequent works it is a valuable exercise to go through An Independent Foreign Policy as we remember Stephen and celebrate his contribution.

Canada¡¯s Potential versus Structural Limitations

At the core of Stephen¡¯s work is what he considers the Canadian conundrum, the tension between Canada¡¯s (unrealized) potential versus the formidable structural limitations (Clarkson, 1968: x). Indeed, it was this tension that underpinned An Independent Foreign Policy.

In general mindset Stephen was an optimist. Indeed, in many ways, he was the godfather of a wave of books (many decades later) that advocated Canada go beyond its traditionally cautious and modest habits, and go big in terms of ambition. A primary example of this evolution is Jennifer Welsh¡¯s book, At Home in the World (2004), framed by the aspiration that Canada should be a model international citizen. Another example of this ambitious construct comes from Michael Byers, of the University of British Columbia, in his Intent for a Nation (2007). The core themes of this ¡®model citizen¡¯ approach is to look to a fully post-colonial Canada, with a deep distrust for the status quo.

What is striking from the start then is a rejection of the positioning of Canada as a quintessential middle power, at least how that framework has been identified and utilized by practitioners and mainstream academics. While of course he comes back to the middle power notion later on in his career, he never embraces the middle power model in terms of its familiar diplomatic toolkit.

The Search for Alternatives

Nor however does Stephen embrace the alternative notion that Canada is destined to be a principal or foremost power. Although this school ¨C led initially by James Eayrs (also at University of Toronto) gained some strength by the mid-1970s, Stephen kept his distance. Stephen was extremely interested in institutions, but the institutions that grabbed his attention were almost always exclusively economic (and in large part continental) in nature. Unlike other University of Toronto colleagues (such as Bill Graham and John Kirton) he did not engage deeply in the debates about the G7/8.

What was salient to Stephen ¨C and increasingly so after the publication of An Independent Foreign Policy – was the substance of political economy rather than the practice of diplomacy or geo-politics. In this shift we can see a fundamental split between Stephen and other key individuals that advocated a revisionist foreign policy in the mid to the late 1960s.

It is pertinent here to also note the divergence between Stephen and Lloyd Axworthy. Akin to Stephen, Axworthy departed from the established tenets of the past with considerable impatience with the static quality of Canada¡¯s traditional middle power diplomacy. ?Explicitly, Axworthy wanted to liberate the middle power model from its identification with the fixed ¡®order¡¯ driven worldview of the Pearson era. This impatience was a long-standing condition, which may be traced back to Axworthy¡¯s younger days as a critical observer of Pearson¡¯s ¡°worth[y]¡± but ¡°grey and oh so solid¡± diplomacy. As neatly captured, for instance, in a series of newspaper articles that Axworthy wrote for the Winnipeg Free Press in September 1965, this sense of impatience pointed ¨C like Stephen¡¯s – toward diplomatic activity that was more noisy and public-oriented (Axworthy, 1965).

But the divergence between Stephen and Axworthy after the late 1960s is illuminating. Shut out of the NAFTA debates, Axworthy¡¯s focus as minister was towards a more fluid focus on ad hoc, normative driven issue-specific coalitions of the willing. The most dynamic expressions of this narrative come on the issues of land mines, the ICC, and the advance of the Responsibility to Protect (R2P) The narrative of the Axworthy doctrine puts orthodox conceptions of security and national interest on the defensive; at the same time, it is an implicit criticism of traditional Pearsonian conception of middle power diplomacy, as it regards this approach as being too slow and too cautious.

Stephen retained an interest in these sorts of diplomatic initiatives. In a 2010 talk he pointed to how the land mines and ICC initiatives were examples to how pressure from civil society could influence government (Clarkson, 2010). Yet, this was not at the heart of his concern, as he privileged less specific cases of diplomatic success but the need to address structural conditions.

Such ambition fitted into his original desire and optimistic spirit to reach Canada¡¯s unrealized potential but also to highlight his enveloping concerns (even pessimism) that the structural constraints were simply too great. As he suggested: ¡°These examples give some sense of how citizens have tried to correct the constitutional imbalance that is constraining the regulatory state, exacerbating global inequalities and threatening the planet’s survival as a hospitable environment for human life. But activism is not enough. If the market’s capacity to self-destruct is to be contained, governments must get in step with their citizenry to give clear priority to human emancipation¡± (Clarkson, 2010).

Stephen¡¯s appreciation of the structural constraints facing Canada pushed him further into the analysis of political economy. If the Independent Foreign Policy volume was animated largely by the Vietnam war, over time it was the issue of how ¡®Continentalism¡¯ compromised the Canadian economy and constrained the Canadian state that dominated his work.

Clarkson:? The North American Political Economist

Others in this collection will deal with Stephen¡¯s association with the study of new Canadian political economy in greater depth. What I will add is above all my appreciation not only of the depth of Stephen¡¯s knowledge but also the extent of his normative commitment on these issues. Even scholars who disagreed with Stephen acknowledge the nuanced approach that Stephen used to tease out the contours of Continentalism, and the full implications of these conditions. As rehearsed most specifically in ?his book 2008 Does North America Exist? Stephen revealed the highly varied nature of those contours, with some sectors, for example, water management and the steel industry, far more integrated than would be expected.?? In others (like intellectual property and financial services), bilateral relations and globalization are more powerful forces than regional convergences (Clarkson, 2008).

In terms of normative concerns where Stephen has had the most influence of later debates is his showcasing “Canada’s Secret Constitution¡± Consistently, Stephen emphasized the undemocratic manner by which NAFTA ¨C along with the WTO – “create a new mode of economic regulation with such broad scope and such unusual judicial authority “that it entrenches certain inviolate principles or norms that are above the reach of any politician to alter.”(Clarkson, 2002).

As always with Stephen he continued to expand his intellectual horizons, moving from a concentrated focus on Canada to extended studies of the trilateral North American relationship including in considerable detail Mexico, and the comparative study of NAFTA and the European Union. In both cases not only did he tap into some valuable themes, not least the huge asymmetries among the three partners, and the absence of a European-style system in North America of multi-level governance.

Gaps in the Clarkson Oeuvre

All of this is not to leave Stephen free of criticism (although he would be quick to debate these issues). His focus on structural conditions has a mercantilist air about it, with a conflation between US state and commercial interests. As we see to some extent through the Nixon years, and more robustly at the beginning of the Trump administration, however, this connection can be broken. It is not only the asymmetry between the US and its North American partners that needs study, it is also the asymmetry between different winners and losers in the US as well as Canada and Mexico that merits attention. Stephen put a heavy weight on the ¡®hollowing out¡¯ of corporate Canada, but without the same appreciation of how corporate America has hollowed out investment and jobs in the US, leaving space open for a populist backlash. Stephen could argue that, ¡°NAFTA cannot be blamed for the growing income inequality within the US economy [- whereas] free trade appears causally related to the various factors increasing economic disparities within Canada and Mexico¡± – this is not the message drummed home with considerable impact by Trump (Clarkson, 1998).

A second criticism at least for liberal internationalists is the disjunction between Stephen¡¯s normative-oriented criticisms about NAFTA, the WTO and indeed many other institutions and the hold of the more pragmatic attitude of Canadian citizens and politicians. Dealing with the US in terms of institutions might be bad, but dealing with the US without institutions is worse. The Trump attacks on NAFTA, the WTO, and NATO brings this embedded attitude out. Whatever the difficulties of having NAFTA in place ¨C with a US imposed Chapter 11 highly prominent in terms of policy output – are the difficulties of dealing with a unilateral ¡®rogue¡¯ US without some ¡®insurance¡¯ from increased risk of arbitrary and unfair treatment.

And finally, there is the question of the EU model as a suitable alternative design. Stephen is highly laudatory of the EU model, both in terms of ¡°the strength of its institutions or the sophistication of its jurisprudence. Yet, no less than in North America, the process towards continental integration could be viewed by the peripheral countries as ¡°fast but secretive, controversial, and divisive, privileging business interests and excluding social partners¡± (Clarkson, 1998).

All of this is not to detract from Stephen¡¯s contribution. On the contrary, in many ways what we find with the Trump phenomenon is a reinforcement of the accuracy of many of the other themes that Stephen concentrated on. No less than when he edited An Independent Foreign Policy, it is the centrality of the US relationship to Canada that comes to the fore. When there is space ¨C for example ¨C in the aftermath of the Cold War Canada could downplay this relationship as it main game. But when things get tough, as in the Reagan years or with Trump the main stream dominates. So, in this sense, Stephen¡¯s work remains a crucial guide for understanding Canada¡¯s position in the world.

The Deficiencies of Canadian State Practice Still Haunts Us

A second major theme that comes out of An Independent Foreign Policy is an intense frustration with the bureaucracy ¡®managing¡¯ Canada¡¯s place in the world. If the structural conditions imposed enormous constraints on Canada¡¯s freedom of action, these limitations were exacerbated by a combination of ¡°traditional elitism and secrecy¡± (Clarkson, 1968: xi). Such a culture immobilized big creative thinking and action.

As in later eras, Stephen was appreciative of some of the contextual difficulties, especially the need to work under conditions of the communications revolution. But there was a deep concern whether under any circumstances Canadian mandarins had the will to things differently beyond a crisis management approach.

This critique was another sign of Stephen¡¯s distance from orthodox scholarship about Canadian foreign policy. For most academics up to the late 1960s celebrated Canadian diplomats and policy makers more generally for their skills.

Stephen punctured this sense of pride and image of superiority. Not for him the art of the possible, or mere problem solving. In many ways, this distaste connected with his suspicion that the functional approach in regard to institutions undersold Canada, with an onus on joining and status enhancement as opposed to a transformative ethos.

Stephen came to see Canada as a middle power in terms of its place in the hierarchy of nations (a semi-peripheral country) but he never embraced middle power diplomatic techniques. In some areas this was by omission, as there was only brief mentions of mediation as a primary focus of attention.

The main cause of contestation was on the primacy of quiet diplomacy in the Canadian repertoire. For the traditional ¡®External Affairs¡¯ mandarin this was the dominant practice in the tool kit. What was important was access and influence in Washington DC. Urges to criticize the US and US leaders should be tempered. Changes in US policy should be anticipated before they go public in an atmosphere of controversy. And there should never be the utilization of retaliation via linkage of issues.

In hindsight much of Stephen¡¯s critique in An Independent Foreign Policy seems quite moderate. After all he played down the revolutionary dynamics. Arguing that Canada did ¡°not need the mountain moving voluntarism of Mao. simply needs a leadership that can make it clear to the public ¨C if not in a little Red book at least in a White Paper- what role Canada can play and how its objectives are to be achieved.¡± (Clarkson, 1968: 268).

Moreover, some of the changes pushed for by Stephen were coming into being albeit unevenly. One of the first things the government of Pierre Trudeau did was to start a conversation about foreign policy ¨C a conversation that continued in a variety of structured forms in later years. Plus, we can see bursts of activity trying to do things differently in foreign policy, from the Third Option to the National Energy Program (NEP) related initiatives in the early 1980s.

Stephen was supportive of these efforts, and of course distressed when the momentum for both opening up the debate on Canadian foreign policy and the implementation of robust policies dried up first in the Mulroney years and then the Harper years. In doing so he became a key source of memory in the championing of an open autonomous foreign policy.

Yet as with any robust template for foreign policy there are points of contradiction and gaps. For the paradox of moving towards an autonomous and robust policy template in the early 1980s was that the actual policy making process reverted to the closed format that Stephen was so frustrated about in the 1960s. The only difference was that instead of a generalist elite dominating foreign policy it was now a centralizing cohort of technocrats inside central agencies.

Trudeau¡¯s Failed Third Option:? The Reagan Cowboys

The NEP shows off this problem of reconciling dialogue among Canadians and the pursuit of robust policy making. As Stephen appreciated the process of decision making was secretive not only in the context of public dialogue but bureaucratic interaction: ¡°remov[ed] from the normal process of interdepartmental consultation..[with DEA] ¡®not informed until the last moment¡± (Clarkson, 1982: 79).

At the same time US retaliation showed itself to be no paper tiger. With the US first Reagan administration in place retaliatory pressures increased, with the Trudeau Liberals shifting from the practices of accommodation of the past to a ¡°complacent and superior¡± positon that was premised on the notion that the ¡°Californian cowboys¡± needed time to learn their job (Clarkson, 1982: 32).

The hard-line position of the Reagan administration was complicated further by the fact that the Trudeau government had expected some support for a global initiative on North-South relations. Not only were these (unlikely hopes) dashed but Canada found itself under pressure from Washington¡¯s ¡°institutionalized and unpredictable vulnerability¡± a doctrine of reciprocity that pushed the Trudeau government (again to Stephen¡¯s frustration) to seek again the ¡°advocacy of indirect means of influence¡± on issues such as Cruise missile testing. As Stephen suggested ¨C very much in the mindset of An Independent Foreign Policy– this backtracking marked ¡°a striking resemblance to the old quiet diplomacy approach and offers as little concrete evidence of its effectiveness¡± (Clarkson, 1982: 282).

Where the mantra of retaliation did creep into the Canadian agenda was at the sub-national level, a domain allowing for some considerable fragmentation on issues of provincial responsibilities. This type of action was of course most recently highlighted by BC Liberal leader Christy Clark, who on the eve of the recent election pushed for retaliatory trade threats to pressure for a softwood deal: ¡°With our ban on moving thermal coal, we have got the Americans¡¯ attention¡­We aren¡¯t going to be weaklings¡± (Bailey and Hunter, 2017).

Stephen¡¯s main contribution to the debate about Canada¡¯s own practice was as a catalyst for change in change. Arguably more than any other text An Independent Foreign Policy for Canada opened up the debate about how accepted practices had run their course. Few pushed back to defend the Department of External Affairs as the core ingredient in the making of foreign policy. And the manta of quiet diplomacy lost ground accelerated over time to new and sophisticated practices of public diplomacy and national branding designed to cushion Canada from retaliatory activities).

Nonetheless, Stephen set himself a high bar to pass in terms of wanting both an open citizen based and coherent technically sound foreign policy. As the experience of the Trudeau government showed in the early 1980s robustness commonly combines with a revised form of elitism. What is more, under the structural constraints that Stephen so ably depicted, any departure in the traditional habit by legitimizing retaliation runs risks especially in the context of an America first administration ¨C whether Reagan or Trump.

Continentalism and Canada¡¯s Perennial Leadership Dilemma

Arguably the main point of departure of Stephen with most of his counterparts studying political economy ¨C or International Relations more generally ¨C is his appreciation for not only agency but the individual agency. Although to be sure a good deal of his work focused on the structural imposed by Continentalism, space opened up over time concerning how of major individuals influenced policy making decisions.

Here it is not so much An Independent Foreign Policy for Canada that acts as the foundation for this appreciation, but arguably his earlier work on Nehru and other ¡®third world¡¯ leaders focused upon in his thesis and subsequent publication on The Soviet Theory of Development (Clarkson, 1978: 265).

As alluded to by the reference to Mao and Canadian public policy, Stephen did not show expectation in An Independent Foreign Policy for Canada for a dynamic form of personal leadership in Canadian public policy. Nonetheless, he clearly expected more in terms of leadership than what was on offer by Lester Pearson in the 1960s.

To Stephen, Pearson¡¯s instincts for quiet diplomacy (if useful at the time of the Suez crisis) had become a weakness weighing Canadian foreign policy down. As he writes Pearson¡¯s has turned an ¡°unobtrusive¡± style of diplomacy ¨C ¡°tactics which lead to his own international successes in the mid 1950s into a dogma that frustrates¡± (Clarkson, 1968: 265).

As well rehearsed in a host of later publications, Pierre Trudeau was far more Stephen¡¯s image of a leader. And although on many specific occasions frustrated by his actions, Pierre Trudeau was the model that Stephen used to judge other leaders right up to the time of the government of Justin Trudeau (Appel, 2015).

If he found Trudeau fascinating (and in many admirable) Stephen became just as taken up by the personality types of American leaders. An indication of this shift from structure to agency in studying Continentalism is his tile of Canada and the Reagan challenge (as opposed to the neo-conservative challenge).

NAFTA and Market Integration

As a consequence of this shift Stephen became a close observer of bilateral (and later trilateral) summits between North American leaders. In the actual benefits of these summits Stephen was ambiguous. In some appearances, he supported greater institutionalization: ¡°it’s amazing actually to think that, given all the attention spent on NAFTA, the three heads of government don’t meet regularly. They didn’t even meet after September 11, 2001, when the borders were blockaded, which put the whole notion of NAFTA in jeopardy¡± (Clarkson, 2005). At the same time, though, he was as worried as other observers that such meetings could be highly problematic, animating a securitization of North America.

But the importance of Stephen¡¯s bringing individual agency in is that he was (or could have been!) well situated to take into account new unanticipated and disruptive changes at the apex of the US political system. A major contribution of his in the 1980s was to capture the individual importance of the Reagan challenge: ¡°Reagan was serving notice on the world that America¡¯s decade of instability and indecision was over [with a) simplistic and self-serving moralism¡± (Reagan, 1982: 21).

While a topic never allowed to be elaborated upon, Stephen was early on aware of the ¡°tsunami¡± like implications of a Trump victory (Metro, 2015). In a December 2015 public event in Toronto he signaled that the Trump revolution would go beyond that animated by Reagan or George W. Bush ¡°He¡¯s off the map, even for conservatives¡±. Stephen stated, adding that Trump would ¡°create an earthquake with Canada suffering tidal wave¡± (Metro, 2015).

The Clarkson Legacy

From his editorship of An Independent Foreign Policy for Canada, therefore, Stephen indicated his unique attributes as a scholar and a commentator. While building on his expertise in political economy in comparative perspective, he honed in on the Canadian continental condition. Although immersed in theory of economic development, what jumps out is his eclecticism: his concern with history and his blend of an analysis of structure and over time an appreciation of big personalities, albeit not always in a positive fashion.

For all of these of reasons¨C and many more- Stephen stands out among Canadian intellectuals. Yet if we miss him, we can still learn from him, not the least about how to balance tough interrogation of what is happening in everyday politics and policy making with an enthusiastic expectation that we can move beyond cautious and limiting habits.

References

Appel, Jeremy. 2015. ¡°The Harper Doctrine in Red? Justin Trudeau¡¯s Foreign Policy¡± Canadian Dimension, 1 June < https://canadiandimension.com/articles/view/the-harper-doctrine-in-red-justin-trudeaus-foreign-policy>

Axworthy, Lloyd. 1965. ¡°Canada’s Role as a Middle Power.¡± Winnipeg Free Press, 8-9 September.

Byers, Michael. 2007. Intent for a Nation: What is Canada for? Madeira Park, BC :Douglas & McIntyre.

Cameron, Duncan. 2016. ¡°Why is Justin Trudeau invited to the White House?¡± Rabble, 8 March 2016 < livescoreทีเด็ด http://rabble.ca/columnists/2016/03/why-justin-trudeau-invited-to-white-house>

Clarkson, Stephen. 2010. ¡°The unbalanced world of global governance,¡± Globe and Mail, 19 March https://www.theglobeandmail.com/opinion/the-unbalanced-world-of-global-governance/article4311549/

Clarkson, Stephen. 2008. Does North America Exist? Governing the Continent after NAFTA and 9/11. Washington, D.C., Woodrow Wilson Center Press.

Clarkson, Stephen. 2005. Presentation to the 38TH PARLIAMENT, 1ST SESSION STANDING COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, 2 November? < http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/38-1/FAAE/meeting-66/evidence>

Clarkson, Stephen. 2002. ¡°Canada¡¯s Secret Constitution: NAFTA, WTO and the End of Sovereignty?¡± CCPA, October < https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National_Office_Pubs/clarkson_constitution.pdf

Clarkson, Stephen. 1998. Fearful Asymmetries: The Challenge of Comparing Continental Systems in a Globalizing World http://homes.chass.utoronto.ca/~clarkson/publications/fearful_pub.html?

Clarkson, Stephen. 1982. Canada and the Reagan Challenge. Toronto: Canadian Institute for Economic Policy.

Clarkson, Stephen, ed. 1968. An Independent Foreign Policy for Canada? Toronto: McClelland and Stewart for the University League for Social Reform.

Metro (Toronto). 2015. ¡°A president Donald Trump would be a ‘tsunami’ for Canada: Prof¡±,? (Toronto) Metro, 2 December < http://www.metronews.ca/news/toronto/2015/12/08/what-president-donald-trump-would-mean-for-canada.html>.

Welsh, Jennifer (2004) At Home in the World: Canada¡¯s Global Vision for the 21st Century. Toronto: Harper Collins.

 

 

 

]]>
/ded/2017/11/20/andrew-cooper-on-stephen-clarksons-foreign-policy/feed/ 0
Ontario¡¯s Electricity Sector IV: Pre-Election Update https://www.google.com//ded/2017/11/19/ontario-electricity-iv-pre-election-update/ /ded/2017/11/19/ontario-electricity-iv-pre-election-update/#respond Sun, 19 Nov 2017 12:43:50 +0000 /ded/?p=19459 My first, second and third posts on the Ontario electricity sector described how policy and administrative decisions by different Liberal Governments gave rise to excess electricity generation with an inflated cost structure, leading to higher electricity prices. In anticipation of June 2018 elections, the Liberal Government recently implemented a costly and first-in-Canada financial scheme to fund its ¡°Fair Hydro Plan¡± (FHP) to provide a short-term 17% price reduction. Given that the FHP is now a financial reality, this post focusses on the options available to a new Government with respect to both the FHP and the main driver of Ontario¡¯s inflated cost structure, long-term contracts with independent power producers (IPPs).

Matter #1: What to do about the FHP

Ontario consumers received an across-the-board 25% reduction in electricity prices in July, consisting of 17% from the deferral of certain Global Adjustment (GA) costs and 8% from the rebate of the provincial portion of the HST. With respect to the former, Figure 1 updates my earlier analysis with publicly-available data from Ontario¡¯s Financial Accountability Officer, showing that the FHP borrows about $18 billion in the short term and pays back about $39 billion in the long term. This scheme is designed to lower prices in anticipation of the upcoming election; it does not reduce underlying costs, only defers them.

 

It is clear that the Liberal Government will continue the FHP if returned to power. While the Conservatives and NDP both voted against the FHP-enabling legislation, neither has yet clearly stated what they would do if in power. The challenge is that the FHP requires the Government to continue to approve borrowing to keep prices below costs for an extended time period for political advantage. Many alternative borrowing schemes with different interest costs and political repercussions could be devised. Figure 2 presents my design of an Alternative Plan that would reduce the total amount of borrowing by about 55%, simply by transitioning back to cost-based pricing soon after the election.

 

 

As shown in Figure 3, the difference between the two plans is significant, at over $22 billion in the repayment phases. After a period of artificially low prices, both plans bring prices back to or above costs. The FHP has prices below costs for a total of ten years, the Alternative Plan for about half that time. Once borrowing has to be repaid starting in 2028, the prices under the Alternative Plan would be significantly lower than under the FHP. What would the Conservatives or the NDP do if they were elected in 2018? Would they continue with something along the lines of the FHP that they have critiqued? Or would they take the economically efficient but politically riskier? option to return prices to costs faster than in the FHP, perhaps as in this Alternative Plan?

 

Matter #2 ¨C What to do about the Contracts

In previous posts, I demonstrated that the main policy driver responsible for Ontario¡¯s inflated electricity cost structure has been the adoption of regulation-exempt, bilateral long-term contracts to procure new private-sector generation capacity.? This policy approach guarantees private producers a specific price at which they can sell their electricity, regardless of the market price. Figure 5 shows how installed capacity has evolved over time and how publicly-owned generation under OPG (both regulated and under contract) has declined and been surpassed by contract-based private generation. (The Bruce nuclear facility is a special case, a type of revenue-generating public-private partnership (3P) whereby management and financing is private while the infrastructure remains public; that is now also under contract.)

 

Has this bilateral long-term contract approach turned out to be good public policy? In the broader context of a political decision to have new generation provided only by the private sector, this approach may have been necessary in the early days of reform in the mid-2000’s to attract adequate private sector financing. However, such an approach soon become antiquated and indeed unique in North America, where other market-driven jurisdictions were implementing more flexible and less costly means to procure capacity. Indeed, in the context of the current Market Renewal process in Ontario, the Government has accepted that one such approach, Incremental Capacity Auctions (ICA), would replace long-term contracts as the means to procure capacity going-forward.

But that policy decision does not address the effects of the legacy 29,000+ long-term contracts totaling about 28 GW that have been signed and for which rate-payers are on the hook for another 10 to 20 years. It is the payment of such contracts that drive future costs; their review is the only means of lowering such costs. To ensure that such a review is a fair and reasonable policy option, it is important to discuss again why many of these contracts were not good public policy, putting these contracts into conceptual context as yet another type of 3Ps wherein the asset ownership and revenues of a traditionally public service (electricity) is private with a revenue stream guaranteed by the public. One of the Government’s stated reasons for the adoption of the private sector contract approach was that the public would not bear the risks of construction cost overruns and delays. That risk was in effect transferred to the private sector. However, these contracts failed to transfer two types of commercial risk, leaving them wholly with the public.

One such risk is associated with excess capacity. In a competitive market with free entry/exit, a situation of excess capacity would not hold for long because the corresponding lower market price would drive higher-cost IPPs out of the market. That does not occur in Ontario under the contract approach because the market price is only a small portion of the revenues received by IPP, the rest being the GA. So there is no exit, and the public continues to pay for unneeded capacity and curtailed electricity.

The other type of risk is associated with the difference between contract versus market price. The long-term cost trends to generate electricity depend on technology, input prices and technological developments. In Ontario, the market price of electricity has been in steady decline since about 2008-2009 (consistent with other competitive energy markets in North America). In the meantime, technological improvements have resulted in a steep reduction in the price of renewables generation. Rate-payers have only benefited partially from these developments. For example, standard offer solar contracts signed in 2009 will mean that rate-payers will continue to compensate IPPs until 2029 at the rate of $800/MWh set in 2009, rather than the current competitively-contracted average price of $155/MWh.

Options

So what are the options available to a new Government interested in reducing future costs by reviewing some of these contracts? First, it is important to create a hierarchy of contracts to understand the task at hand. By way of background, of the 28GW total contracted, OPG and Bruce account for 11GW. Of the remaining 17GW, about 5GW are accounted by about tw0-dozen larger contracts that were negotiated bilaterally, about 6GW were procured by standing offer arrangements (accounting for nearly 29,000 smaller contracts) and about 6GW were procured competitively via about 70+ contracts. This means that about 11GW were contracts that were not competitively sourced and whose contract price was established via negotiation or administratively. I would suggest that it is these contracts that could be first on the list to be reviewed. Second, it is also important to note that their review would not be an easy or fast process (otherwise it would already have been done) and is subject to legal and political risk because these contracts include termination and other compensation provisions if they are unilaterally amended by the Government. The specifics of such provisions, however, like the rest of the contracts, are confidential (at least for the bilaterally-negotiated contracts); therefore, these options are necessarily preliminary, and may have to be revised based on a review of such provisions.

 • Option #1. Negotiation. The Ministry could indicate to some IPPs that it wants to re-negotiate the corresponding contracts with the objective of reducing contract prices. The affected IPPs would have to determine whether to participate or to remain shielded behind the termination/compensation provisions and risk the uncertainty associated with the new Ministry proceeding with one or both of the options discussed below.
 • Option #2. Cancellation of Contracts with no special additional compensation. The Ministry could cancel some or all contracts, which would mean that the affected IPPs would no longer receive the GA or any curtailment payments, but would revert to the pure energy market of 2002, receiving only the market price (HOEP) for actual electricity dispatched. From the public side, the savings would be significant. Some of the affected IPPs would claim compensation in courts and international fora, and Ontario¡¯s regulatory reputation in the energy sector would be further damaged, thereby further raising the risk-premium for future private investment in the sector. In the context of the current excess capacity, I can see a number of scenarios wherein the long-run public savings would be greater than the corresponding costs, especially if the Government decided to revert to earlier policy of giving primacy to the public sector in any required new investment after the current surplus situation is concluded around 2024-25. A variation of this option is that in tandem to the cancellation, the Government also enacts legislation that shields it from any claims of additional compensation, along the lines argued in this legal note.
 • Option #3. Replacement of Contracts with a new regulated regime. The Ministry could amend/cancel some or all contracts, replacing the compensation-related provisions with a new regulated regime. There are of course many options in this regard, but the main principle would be to provide for a regulated rate of return (ROR) for IPPs. One variation of this would be to establish a going-forward IPP-specific compensation regime providing such an ROR over the life of the project. For example, say that the calculated net revenue requirement to earn the regulated ROR for a particular 20-year project is $10 million, and over the last 10 years the project has received $7 million. Without any change, the project would receive another $7 million in the next 10 years, meaning that by its end, the project would have been over-compensated by $4 million in excess of the reasonable ROR (of $10 million). Under this example, the Ministry could revise its compensation regime downwards so that this IPP would receive only $3 million over the next 10 years, for a total of $10 million over the twenty years. A relatively efficient application of such a regime would likely be based on a series of economic models of efficient firms using current technology that could be updated periodically. Such models would be designed with the objective of capturing the majority of the affected IPPs, rather than having to review and calculate the ROR for every IPP. However, the Ministry would also need to carry out case-by-case reviews of the largest contracts and consider any special cases by appeal. My hypothesis is that total compensation to IPPs would be reduced considerably compared to the status quo under this option. It is possible that a portion of the affected IPPs would claim compensation in courts and international fora, but I suspect that it would be fewer than under Option 2, that a lower percentage would be successful and that any damages would be orders of magnitude less than the savings to the public.

There are tens of billions of dollars at stake. The Liberal Government has indicated that they will not review any of these contracts. What would the Conservatives or the NDP do if they were elected in 2018? Free from association with past policy mistakes and alliances, would they try to turn the political spotlight on some of the IPPs to see whether it strengthens their hand in future potential negotiations? Or will they take the well-worn path, throw their hands in the air saying there is nothing to be done (now that they have access to the confidential contracts) and continue to blame Liberal Governments for another generation, while rate-payers continue to pay for those mistakes?

]]>
/ded/2017/11/19/ontario-electricity-iv-pre-election-update/feed/ 0
Why Toronto needs a national housing strategy https://www.google.com//ded/2017/11/11/why-toronto-needs-a-national-housing-strategy/ /ded/2017/11/11/why-toronto-needs-a-national-housing-strategy/#comments Sat, 11 Nov 2017 16:53:47 +0000 /ded/?p=19451 Dr. Colin Phillips is an up-and-coming scholar in Canada’s homelessness sector. He has an opinion piece in today’s Toronto Star titled “Why Toronto needs a national housing strategy.”

Points made in the opinion piece include the following:

-The City of Toronto has worked hard to develop good practices on the ground to address homelessness.

-But, like all of Canada’s major urban centres, it can’t properly address homelessness without substantial increases in funding from the federal and provincial governments.

This opinion piece is quite timely, as a new “national housing strategy” is expected to be unveiled by the Trudeau government later this month.

On Monday, the Calgary Homeless Foundation will be publishing a peer-reviewed report authored by Dr. Phillips. That report’s focus will be Toronto’s Streets to Homes program (a program that provides immediate access to housing to persons experiencing homelessness).

]]>
/ded/2017/11/11/why-toronto-needs-a-national-housing-strategy/feed/ 1
The Private Corporation Tax Loophole and the Ultra Rich https://www.google.com//ded/2017/10/25/the-private-corporation-tax-loophole-and-the-ultra-rich/ /ded/2017/10/25/the-private-corporation-tax-loophole-and-the-ultra-rich/#comments Wed, 25 Oct 2017 12:47:02 +0000 /ded/?p=19445 The 2017 Economic and Fiscal Update provides some detailed data (see pp. 51-53) on who will be impacted by the government’s plan to limit how much passive investment income can be earned in a private corporation.

Income from investments held in a private corporation is taxed at a lower rate than investments held by a person in a non registered account such as an RRSP or TFSA. For most small businesses, there is no incentive to save in a private corporation rather than an RRSP of TFSA.

Responding to anguished cries from small business, the vast majority of which are not impacted at all, Minister Morneau will allow $50,000 of income to be earned within a private corporation. This is equivalent to assets of more than $1 million.

The government estimates that putting a cap on private corporation investment income will affect just 3% of private corporations with investment income. But this small group of just 8,400 companies accounts for a stunning 88% of private corporation passive investment income.

Crunching the numbers shows that the affected 8,400 companies have average assets of $35.7 million.

The Department of Finance estimate that earning investment income in a private corporation instead of a personal account provides a higher annual after tax rate of return over ten years of 12.5% compared to 6.9%.

Again crunching the numbers, this means that the after tax return for the average private corporation impacted by the changes will fall from about $4.5 million to $2.5 million per year. (This depends on the details of how the new cap is to be applied, which will be in future legislation.)

Minister Morneau is entirely correct to argue that his proposed changes to taxation of passive investment income will have no impact on genuine small businesses, and are squarely aimed at a very small group of wealthy Canadians seeking an unjustifiable tax advantage.

]]>
/ded/2017/10/25/the-private-corporation-tax-loophole-and-the-ultra-rich/feed/ 1
Update on Jimbo’s Minimum Wage Wager https://www.google.com//ded/2017/10/14/update-on-jimbos-minimum-wage-wager/ /ded/2017/10/14/update-on-jimbos-minimum-wage-wager/#comments Sat, 14 Oct 2017 04:57:31 +0000 /ded/?p=19440 It¡¯s been over a week now since I challenged the authors of 5 business-friendly economic reports to a friendly wager over the future trajectory of employment in provinces that are raising their minimum wage to $15 per hour.? The challenge was issued in my Globe and Mail column of October 3.

I was responding to the several business groups and business-funded think tanks that had issued several reports predicting job losses from the higher minimum wage, in the run-up to the coming vote in the Ontario legislature on the policy.? I summarized some of the major flaws of the various studies: including their misreading and misapplication of recent economic research on the employment effects of minimum wages (which typically find very small, or even slightly positive, effects); their misleading arguments regarding the connection between minimum wages and poverty; and their spurious concerns about the supposedly undue pace of the increases in Ontario and Alberta (in fact, of course, business lobbyists stridently oppose higher minimum wages on any timetable).

My main concern, however, was not these methodological critiques, but rather that the headlines generated from these reports about ¡°coming job losses¡± resulting from higher minimum wages were very misleading, and in fact misportrayed the reports¡¯ actual findings.? The reports generally describe an implicit counterfactual simulation relative to some base case forecast (which presumably incorporates normal ongoing employment growth).? At worst, in their scenarios (even if we accept their pessimistic approach), employment would grow more slowly than would otherwise be the case.? That doesn¡¯t really mean that ¡°jobs are destroyed by higher minimum wages.¡±? But that is how the results were portrayed in media coverage.? The scale of potential job losses in even the more negative of these studies will almost certainly be overwhelmed by normal job creation, and hence employment will continue to grow even after minimum wages are raised.

It¡¯s important to note that this is not because of higher minimum wages (the economic research suggests that the expansionary effects of higher minimum wages through stronger consumer spending roughly balance out potential contractionary effects experienced primarily through slower business investment).? I am not arguing that a higher minimum wage in and of itself creates new jobs; only that fears they will destroy jobs and reduce employment are not valid.? The small effects of minimum wages (in either direction) will be overwhelmed by the other, more important determinants of employment.? Meanwhile, the distributional effects of higher minimum wages (shifting income from capital to labour, and towards low-wage workers in particular) will be very positive.

To highlight this point, I challenged the authors of five different critical studies to a $500 wager (each) that total employment in the relevant province they analyzed would be higher (not lower) one year after the minimum wage is increased.? To propose this wager, I have corresponded personally with the lead authors of the studies published by the Ontario Chamber of Commerce, TD Bank, the C.D. Howe Institute, the Fraser Institute, and the Ontario government¡¯s own independent Office of Financial Accountability.? (That last group is in a different category from the others: it is not a business-friendly think tank but rather a government-funded body meant to provide arms-length analysis of government fiscal policy matters; its mandate apparently allows it to wade into broader economic issues like this one. I remain deeply suspicious of the FAO¡¯s decision to wade into this particular debate, and I think there should be a broader critical discussion of its mandate and governance.)? The C.D. Howe report was focused on Alberta ¨C and hence my proposed wager is based on the change in Alberta¡¯s employment.? All the others focused on Ontario, and the bet was defined accordingly.

In my correspondence I indicated that if I won the bet, I would donate both my winnings and my original ante to the Workers¡¯ Action Centre (the fine organization which has spearheaded the Fight for $15 in Ontario), or in the case of the Alberta study to the Fight for Fifteen network based in Calgary.

To date I have heard back from three of the five authors.? Two of the authors (lead authors of the TD Bank and Ontario FAO reports) replied noting that their own research in fact indicates their expectation that total employment in Ontario will indeed grow after the minimum wage is increased (although more slowly, in their judgment, than it would have otherwise).? They were understandably puzzled why I would ask them to bet against their own forecasts!? The lead author of the Ontario Chamber of Commerce study sent me a pleasant but noncommittal reply, referring me to a posted response which restates their key arguments, expresses concern at ¡°ideological¡± misrepresentations of their findings, and declines the proposed wager. ?The reply (like the original study) makes no mention as to whether the authors expect total employment in Ontario to rise or fall after the minimum wage is increased (that is, whether the job losses they expect from the minimum wage will outweigh the normal expected increase in employment).? I repeated this explicit question to them in subsequent correspondence, with no reply.? I should note that all three of these authors also indicated they did not think betting on an important economic issue was appropriate or ethical.

I have not yet received a reply from the authors of the Fraser Institute and C.D. Howe reports.? I will update this blog post (in the Comments section below) if I have any subsequent correspondence regarding the proposed wager.

For now, this offbeat exercise has confirmed my argument in the original column that none of the minimum wage critics are actually arguing that employment is going to decline in any of the provinces lifting the minimum wage to $15. Highlighting this point ¨C that employment growth has been relatively strong in all three provinces (Ontario, Alberta, and B.C.), and will almost certainly continue even as the minimum wage increases ¨C is an important way of responding to the fear-mongering of the business critics.

]]>
/ded/2017/10/14/update-on-jimbos-minimum-wage-wager/feed/ 4
New book on Indigenous homelessness https://www.google.com//ded/2017/10/07/new-book-on-indigenous-homelessness/ /ded/2017/10/07/new-book-on-indigenous-homelessness/#respond Sat, 07 Oct 2017 22:18:58 +0000 /ded/?p=19436 I’ve recently reviewed a new book on homelessness among Indigenous peoples. The book, published by the University of Manitoba Press, was edited by Evelyn Peters and Julia Christensen.

My review can be accessed at this link.

]]>
/ded/2017/10/07/new-book-on-indigenous-homelessness/feed/ 0
Stephen Clarkson: An Introduction to a special blog series https://www.google.com//ded/2017/10/06/stephen-clarkson-an-introduction-to-a-special-blog-series/ /ded/2017/10/06/stephen-clarkson-an-introduction-to-a-special-blog-series/#respond Sat, 07 Oct 2017 03:20:11 +0000 /ded/?p=19427 Stephen Clarkson: Political Economist with a Global Vision (1937 ¨C 2016)

Marjorie Griffin Cohen and Daniel Drache

Stephen Clarkson died early in 2016 in Freiburg, Germany and Canada lost someone very special. Stephen was a Professor in Political Science at the University of Toronto and engaged in teaching, research and writing until his death. He has contributed, in an extraordinary way, to the public understanding of Canada and North America in the 20th and 21st centuries, Europe in the 21st century, and the politics of globalization in the Western World.? He was one of Canada¡¯s leading experts on Canada/US relationships and in this, his absence is acutely felt now as we are in the midst of renegotiating NAFTA.

At the annual gathering of academics in Toronto at Congress 2017, we organized a series of panels related to Stephen Clarkson¡¯s work. We constructed the panels with the idea of bringing together experts who work in the various areas related to what interested Stephen to understand Stephen¡¯s impact in the area.? The papers that were presented at Congress will each appear in the PEF forum. The point of the papers was not necessarily to be a comment on or critique of his work per se, but to show his influence on the entire thinking in an area of political economy, relating to issues such as the mega-trade deals, the machine politics of the Liberal and Conservative Parties, corporate influence, North American integration, and the new issues arising for regional and world politics such as the investor state dispute settlement mechanism trade court.

Stephen¡¯s work was centered on the leading issues of the day foremost of which was the erosion of national sovereignty facing the unstoppable, far-reaching invasiveness of globalization and WTO¡¯s complex, difficult legal culture.? He authored 14 books, and edited four others.[1]? He was a gifted linguist and fluent in French, Russian, Spanish, Italian and German.? He could present in each of these languages (in their home countries) what many of us struggle to do in English in Canada ¨C deliver an academic paper or lecture without notes.

He received many honours and awards ¨C some of them the most prestigious this country can give, such as the Order of Canada.? Stephen was also a gifted teacher and loved that aspect of his life.? He particularly enjoyed teaching undergraduates (another departure from many colleagues). ?He even managed, through his charm and determination to include undergraduates on panels at Congress (the yearly gathering of Canadian academics where undergraduates are not permitted to present papers).

He has had an exceptionally productive career with a great many significant publications that have affected thinking in this country. An Independent Foreign Policy for Canada, 1968 is an edited collection, in which he wrote a chapter that presaged Trudeau¡¯s Third Option and began his life-long concern researching the Canada¡¯s declining importance in the global economy.

Uncle Sam and Us,: Globalization, Neoconservatism, and the Canadian State 2002 provides a powerful study documenting the massive reorientation of Canadian state policy, the rise of North American corporate power and the increasingly toxic role of neo-liberal ideology as a separate commanding policy space. The Big Red Machine, 2005 delved into the exercise of power, disappointments, betrayals and leadership battles of Canada¡¯s Liberal Party, once the country¡¯s unchallengeable hegemonic political party whose grip on power seemed unassailable at the polls despite a string of minority governments and the shift of power regionally from Quebec to the West.

These massively documented volumes are an excellent example of his vast knowledge and deeply analytical approach to Canada-US relations.? Before this book, his earlier book, Canada and the Regan Challenge:? Crisis in the Canadian-American Relationship, 1985 was one of the best contemporary studies of Canada/U.S. relations available from a critical Canadian perspective. His book became a classic of the new critical nationalism of English Canada of the 1980s, along with Kari Levitt¡¯s earlier work Silent Surrender (1970), and was used extensively in universities all over the country on the asymmetrical, nuanced relationship between the two countries.

Another major initiative was to undertake a two volume magisterial study of the career, personality, ideas and exercise of power of the protean Pierre Elliot Trudeau during his decade long, tumultuous time as Prime Minister. He wrote this with his wife, at the time, Christina McCall Newman, a well-known journalist.? The vibrancy of their exhaustive reckoning and biting assessment of the Trudeau years in part came from their finely-honed writing skills exemplified by their unforgettable opening line of the first volume of their biography, ¡°He haunts us still¡±. ?Its impact also, derived from the dozens of interviews carried out in Ottawa, London and Washington about Canada¡¯s larger than life Prime Minister who transformed modern Canada linguistically, economically and constitutionally. As these volumes showed, for many Trudeau became the ideal love-hate polarizing actor, change-agent, activist, theoretician, global celebrity with a grand federal vision for a newly constituted English Canada. In the Clarkson/McCall authoritative account we relive the nail-biting excitement and high and low drama of Canada¡¯s constitutional wars particularly through Trudeau¡¯s struggle against Ren¨¦ Levesque¡¯s and later with Lucien Bouchard¡¯s la grande strat¨¦gy pour l¡¯independence. Stephen and Christine won the Governor General¡¯s medal for the first volume.

After the liberalism of the Trudeau years Canada changed, and Clarkson continued to focus on power, ideology, and state policy. In addition to his broad knowledge of Canada/US relations, Clarkson published extensively on North American political economy along with a proliferation of studies and reports, with a special emphasis on NAFTA and its implications for Canada and Mexico. While working on issues related to free trade, he became fluent in Spanish, developed a close working relationship with significant scholars in Mexico, and spent considerable time in Mexico doing research for publications.

It is a tribute to his perseverance that he not only learned Spanish to be able to better communicate with Mexican scholars and government officials, but also shifted his focus of analysis to include the implications of North American trade relations on Mexico as well.? One large-scale project (and most of his books are what he called ¡°his big book projects¡± e.g. Does North America Exist, 2008, running over 500 pages) is innovative analytically in that he examines whether North America is becoming a cohesive economic and political unit akin to the European Union, with its increasing integration of political, economic, sociological and cultural integration.? Because of the dominant power of the U.S. he felt it is incorrect to think North American integration was an embryonic form of European integration. There is no separate political center, and no governance equivalent to that in the EU.? He concluded with a sense that the asymmetrical power system in North America might be the template for the regionalism emerging in the twenty-first century.

In a book he co-authored with Matto Mildenberger, Dependent America?? How Canada and Mexico Construct U.S. Power, 2011, they turned the usual Canadian approach to the US on its head by examining the impact of Canada and Mexico on the U.S. policy making process.? This book contests the idea that US power is self-determined and a result of the autonomous actions of its own citizens¡¯ industriousness.? Rather it shows the myriad ways that the US in both the past and present derives benefits from other states¡¯ resources, but even more significantly they delineate and how both countries, rather than recognizing this power, constantly demonstrate dependent-country comportment toward the U.S.

Dependent America is a piece of bold scholarship that takes the entire continent and gives the current economic and political relationships an analytical and grounded historical context.? It also gives a framework for understanding the current NAFTA negotiations and the highly volatile political relationships post-Trump.

In all of Stephen Clarkson¡¯s work, his expertise does not lose sight of the knowledge that institutions are grounded in the lives of people and communities. Throughout his work he is acutely aware that the pushback of social movement actors in search of large-scale political change can become change-makers, even when the institutional universe is heavily stacked against them. It comes as no surprise then, that for Clarkson there is no straight line of causality between the fatalism of ?¡±there is no alternative¡± to the powerful and? seemingly unstoppable forces of markets globally and the empowerment of citizens to act collectively and locally.

Stephen resumed his interest in the German language and Germany in the later years of his life.? With his wife, Nora Born, he spent about half the year in Canada and half in Germany, where he would lecture and pursue research and writing on subjects related to regionalism.

We very much miss him personally as a good friend but also as an intellectual presence in Canada.? He was forthright and fearless in his public commentaries, and was frequently heard on the CBC and Radio-Canada.

The papers to appear in this series in PEF are as follows:

 1. Andrew F. Cooper, ¡°A Critical Appreciation of Stephen Clarkson: Looking Back at his ¡®Foundational Text¡¯ on Canadian Foreign Policy¡±
 2. Greg Inwood, ¡°Nationalism versus Continentalism: Clarksonian Perspectives”
 3. Laura Macdonald, ¡°When Will the Fiesta Start? Mexico-Canada Relations in a New North America¡±
 4. Louis W. Pauly, ¡°Canadian Political Economy: The Legacy of Stephen Clarkson¡±
 5. Michele Rioux, ¡°Globalization and the Neoliberal Trade Agenda @ Bay: New Challenges for Canada and North America
 6. Daniel Drache, ¡°The Clarkson Story Up Until Now and The Uncertain Future Of The WT

 

[1] Among his many books are: An Independent Foreign Policy for Canada 1968, Canada and the Reagan Challenge: Crisis in the Canadian-American Relationship 1985, Trudeau and our Times (with Christina McCall two vols.) 1990 and 1994, Uncle Sam and us: Globalization, Neoconservatism and the Canadian State 2002,? The Big Red Machine: How the Liberal Party Dominates Canadian Politics, 2005, Does North America Exist?: Governing the Continent after NAFTA and 9/11, 2008, A Perilous Imbalance: The Globalization of Canadian Law and Governance (with Stepan Wood), 2010, Dependent America? How Canada and Mexico Construct US Power (with Matto Mildenberger), 2011.

 

 

]]>
/ded/2017/10/06/stephen-clarkson-an-introduction-to-a-special-blog-series/feed/ 0
Self-insurance for workers doesn’t work https://www.google.com//ded/2017/09/24/self-insurance-for-workers-doesnt-work/ /ded/2017/09/24/self-insurance-for-workers-doesnt-work/#respond Sun, 24 Sep 2017 15:35:15 +0000 /ded/?p=19414 This is a guest post from Rod Hill, a Professor of Economics at the University of New Brunswick, Saint John campus. A previous version of this post first appeared in the New Brunswick Telegraph Journal.

In a report this month for the Halifax-based Atlantic Institute for Market Studies (AIMS), entitled “An Alternative to Employment Insurance”, Justin Hatherly proposes replacing the Employment Insurance (EI) system. A look at the proposal quickly reveals how unsatisfactory it is.

Instead of EI, Mr. Hatherly wants individuals and employers to contribute to Personal Security Accounts (PSAs). These accounts would be the property of the individuals, which they could draw upon in certain circumstances in the event of unemployment. The funds would be invested in the stock market by an independent board.

In effect, he is proposing to eliminate EI while expanding the current Registered Retirement Savings Plan (RRSP) system with some compulsory contributions, while restricting the withdrawal of those additional funds.

He writes ¡°Persons who lose work through no fault of their own can draw 55 percent of their wages [up to the insured maximum] for 24 weeks, provided they had contributed for 960 hours¡± (about 24 weeks of full-time work). ¡°Those who left their prior employment voluntarily would be ineligible¡± ¨C but why deny them access to their own savings? Quitting a job get a better one is something to be encouraged.

Crucially, ¡°those with insufficient savings receive benefits from a common fund financed by general revenue. However, they incur a negative balance and must pay back the government before contributing to their PSA¡± to be eligible for further withdrawals or loans.

AIMS is proposing that individuals should rely entirely on their own savings or borrowed money to survive during a period of unemployment.

Every insurance system, public or private, has the feature that those who experience a bad outcome (a house fire, a car accident, a health crisis, layoff, and so on) have benefits that are paid by those who have not (yet) experienced a bad outcome. That is the whole point of insurance. Risk for everyone is reduced as risk is pooled across the whole population.

Instead, Mr. Hatherly is inviting people to ¡®self insure¡¯ like people do if they fail to buy house insurance. We all know how that turns out if your house burns down.

A few lengthy periods of unemployment would be no more pleasant. When people self-insure, they bear the entire risk themselves. Those with high and steady incomes may be able to shoulder that risk, but most people, particularly those with lower incomes, would not.

I did a calculation to see how this system would work. Someone earning $50,000 a year and making contributions of 4 percent could take 6 years to accumulate enough resources to cover the proposed maximum withdrawal from their Personal Security Accounts. (Under the current EI system, such a person would be guaranteed a minimum of 36 weeks of benefits, not the 24 in the AIMS scheme.)

This assumes that the invested funds would grow steadily. When the last recession began in 2008-2009, the national unemployment rate rose from 6.1 percent to 8.3 percent, while the Toronto Stock market index fell by more than 40 percent. If unemployed workers had been relying on Personal Security Accounts, their funds would have been decimated at the time they needed them the most.

In his report, Mr. Hatherly notes that even unemployment might not diminish the Personal Security Accounts very much because of ¡°restrictive conditions on benefit withdrawal and duration¡± ¨C a point which underscores the inadequacy of his proposal for maintaining income and spending after job loss.

An important feature of EI is that benefits and the spending they support kick in quickly where and when layoffs occur. This helps shorten recessions by maintaining total spending.

Mr. Hatherly is right about one thing. With workers left to support themselves during periods of unemployment, they will have an incentive to find employment quickly ¨C assuming, as he seems to, that jobs are available. (Particularly in recessions, the number of people looking for work far exceeds the number of job openings.)

However it¡¯s better for both workers and employers if people to take time to find a job well suited to their skills. As well, a lack of income support during unemployment would increase the bargaining power of employers and push down wages.

No one would argue that the existing EI system is perfect. A much criticized feature is its division of the country into regions where eligibility criteria and benefit duration vary greatly.

In those with the lowest unemployment rates, typically urban areas, a minimum of 700 hours of work are required to be eligible for only 14 weeks of benefits. A minimum of 1820 hours (about 46 weeks of full-time work) are needed for 36 weeks of benefits.
In regions with the highest unemployment rates, 420 hours of work gives eligibility for 32 weeks of benefits. The result is a permanent subsidy to regions of high unemployment and inadequate access to EI benefits for many in urban areas. Just because the unemployment rate is low does not mean that it is easy to get a job. Many people are increasingly stuck in ¡®precarious work¡¯, temporary or part-time with no job security.

Any change to this system towards one with greater national uniformity would have to be done gradually to avoid undue hardship in high unemployment regions. It would be best done in conjunction with other changes to income supports, such as guaranteed minimum incomes, an idea governments are now seriously considering.

However, but AIMS¡¯ radical proposal to scrap Employment Insurance completely and to leave individual workers on their own to bear all the risk of unemployment is not an improvement.

]]>
/ded/2017/09/24/self-insurance-for-workers-doesnt-work/feed/ 0
Income and geographic distribution of low-income renters in Toronto https://www.google.com//ded/2017/09/20/toronto-rentals-by-sepulveda/ /ded/2017/09/20/toronto-rentals-by-sepulveda/#respond Wed, 20 Sep 2017 07:16:31 +0000 /ded/?p=19371 In this second of a series of housing-related posts I analyze the income and geographic distribution of renter-occupied households in the City of Toronto. My first post focussed on affordability and inequality trends by analyzing time series (2001-16) data for Ontario by household income quintiles. As a complement, this blog studies the income and geographic distribution of low-income and other renter households in Toronto based on census-tract (CT) data for 1996 and 2006. I expect to update and expand on this analysis after 2016 data is released later this year. This Toronto-specific analysis confirms the earlier provincial-level findings with respect to the broader structure and dynamics of the rental market. Based on this more disaggragate basis, I find that increased between-CT household income inequality is being driven by increases in inequality in owner households. The data shows significant income sorting by geography, so that higher (lower) income renters and owners tend to live in the same higher (lower) income CTs. Lower-income renters are concentrated in lower average income CTs, pay lower rents, but face a much higher rent burden. In subsequent posts I will update this analysis and discuss the policy implications and initiatives of these and other findings.

Census-tract rental data for Toronto

The Neighbourhood Change Research Partnership (NCRP) has been undertaking research on socio-spatial polarization trends in Canadian metropolitan areas for more than a decade. As part of this ongoing work, the NCRP purchased custom tabulations from Statistics Canada of census data at the CT level for a number of census metropolitan areas (CMA) and census years. The NCRP has kindly made the 1996 and 2006 tabulations available to me, including for the City of Toronto. The data includes over 520 CTs, which averaged about 1,725 and 1,865 households per CT in 1996 and 2006 (from 900,000 to 975,000 households in total), for an increase of just over 8% over the ten-year period. The number of renter households declined from 475,000 to 445,000 while owner household increased from 425,000 to 530,000 over the same period. Hence the proportion of renter households decreased from about 52% to 46% from 1996 to 2006.

The NCRP data tabulation is relatively detailed and includes average income for a a number of households per CT. However, the tabulation does not include quintile-specific income data. However, it does include disaggregate data for renters with a household income below 50% the median household income for the Toronto CMA (this measure is known as the Low Income Measure (LIM)). The number of LIM renter households was constant at around 200,000 over the period, which accounted for about 22% and 20% of all households and about 42% and 45% of all renters, respectively. For purposes of linking the current work to the quintile-based analysis of the first blog, I consider such LIM renters as approximating first quintile renters (in general, the LIM threshold is somewhat lower than the upper limit of the first quintile income group, but this is offset in this tabulation by renters not fully making up (70%) the first quintile or all households). Those ¡°Other¡± renters with incomes above the LIM therefore approximate the renters in the second to fifth income quintiles. The number of Other renter households declined from 275,000 to 245,000 over the ten-yer period.

 

Renter Income Distribution

Table 1 includes average household income for renters and owners separately and for all households combined (in constant 2006 dollars) as well as the corresponding Gini coefficients. The table confirms that renter incomes are about half those of owners and that most average income gains over the 1996-2006 period accrued to owners. Between-CT income inequality increased over the period as well, as the corresponding Gini coefficient increased from 0.216 to 0.293. Table 1 shows that while between-CT owner income inequality increased (from 0.190 to 0.291), between-CT renter inequality decreased slightly (from 0.186 to 0.168), indicating that the overall between-CT increase in inequality was driven primarily by increases in between-CT owner inequality.

Figure 1 shows average household income for owners (green) and renters (blue) in each CT for 1996 and 2006, graphed against CT average household income (in constant 2006 dollars). The 1996 and 2006 trendlines for owners have very high R2, which indicates that there is a very strong correlation between owner and total income in each CT (this is expected at higher income CTs, given the generally very high proportion of owners in the CT). The shape and slope of the owner trendlines is very similar, suggesting that this correlation is relatively stable over time. The trendlines for renter households have relatively high R2, also suggesting a strong correlation. As a whole, Figure 1 shows that lower (higher) income renters tend to live in the same CTs as lower (higher) income owners. This shows that the well-known phenomenon of income sorting by geography by owner households is also applicable to renter households.

 

Renter Geographic Distribution

Figure 2 shows the percent of all renter (blue) and LIM renters (green) in each CT for 1996 and 2006, graphed against CT average household income, in constant 2006 dollars. For all renters and LIM renters the trendlines for both years show that the proportion of renter households decrease with average household income. As expected, the trendlines for LIM renters are below those of the the all renters, meaning that the former are more concentrated in lower-income CTs.

 

Table 2 shows the distribution of renters by CT income quintile for 1996 and 2006. An equal distribution would be 20% in each income quintile. However, Table 2 shows a considerable concentration in the lower quintile CTs, for example showing that 32% of all renters lived in the the first income quintile of CTs in 1996, increasing to 33% in 2006. However, the proportion of renters in the second quintile decreased from 24% to 22%, therefore lowering the concentration in that series of lower-income CTs. LIM Renters are even more heavily concentrated in the lower-income CTs, with 66% and 62% living on the first and second quintiles in 1996 and 2006, respectively. That decrease suggests lower concentration in lower-income CTs.

Table 3 provides the respective average and Gini coefficients for the the proportion of all and LIM renters and confirms that, overall, renters were indeed more unevenly distributed in 2006 compared to 1996 because the respective Gini coefficients increased from 0.275 to 0.304. As expected, the Gini for LIM renters declined somewhat from 1996 to 2006, indicating that they were less unevenly distributed.

 

Rent Expenditures and Rent Burden

Figure 3 shows the average rent paid by LIM renter households in each CT for 1996 and 2006, graphed against CT average household income (in constant 2006 dollars). In real terms, average LIM rents increased about 5% to about $775 per month. Figure 3 shows that rents generally increased with average CT income. Rents for Other renters (not shown) increased by about 1% to about $1,055 and thus tend to be about 40% higher than those for LIM renters. In my first post I noted that income cut-off data available for this analysis (such as quintile limits and LIM thresholds) does not adjust for household size and hence that there is an over-representation of smaller households in first quintile and LIM data. It is in this context that a significant proportion of the difference in rents paid by LIM versus Other renters may be explained by quantity differences (i.e. Other renters with an average of 2.45 persons/household, renting larger units than LIM renters with 1.90 an average of persons/household), with the residual rent difference being due to quality differences. I will explore this quantity/quality aspect of rent differences between LIM and Other renters in a subsequent blog.

 

Figure 4 presents LIM rents as a percent of household income for 1996 and 2006, graphed against CT average household income, in constant 2006 dollars. Other renters (not shown) paid a relatively steady average of about 19% of their income of rent for 1996 and 2006, suggesting these households geographically sort themselves by average CT income. On the other hand, LIM renters are generally struggling with rent, paying an average of about 57% of their income in 1996 and about 55% in 2006. This modest decrease is due to average real incomes increasing more (9%) than average rent (5%) from 1996 to 2006. This decrease is probably one of the main reasons that LIM renters become somewhat less concentrated in lower-income CTs over the period.

 

Concluding Thoughts

My first housing-related post presented provincial-level time-series data to conclude that over the 2001-2016 period rent expenditures for Ontario first quintile renter households increased faster than for other renters and exceeded income increases so that these households had to expend an increasing share of their income on rent. The current CT-level analysis for Toronto shows increased between-CT household income inequality is being driven by increases in inequality in owner households and significant income sorting by geography, so that higher (lower) income renters and owners tend to live in the same higher (lower) income CTs. Similarly, the proportion of LIM renters within CTs decreases as average renter incomes increase. The current work found that over the 1996-2006 period LIM rents also increased faster than for other renters, but that the average rent burden decreased slightly over the period because average incomes increased at a slightly faster rate. This slightly lower rent burden was one of the main reasons for slightly lower concentration of lower-income renters in low-income CTs. Statistics Canada released the income-related data from the 2016 Census last week, which suggests that the custom tabulation that corresponds to the current analysis may be available later this year. I look forward to being able to update this post with that data and discuss the policy implications and initiatives of these and other findings.

]]>
/ded/2017/09/20/toronto-rentals-by-sepulveda/feed/ 0
Some comments on the Financial Accountability Office of Ontario’s minimum wage commentary https://www.google.com//ded/2017/09/13/some-comments-on-the-financial-accountability-office-of-ontarios-minimum-wage-commentary/ /ded/2017/09/13/some-comments-on-the-financial-accountability-office-of-ontarios-minimum-wage-commentary/#comments Wed, 13 Sep 2017 17:05:16 +0000 /ded/?p=19365 The Financial Accountability Office of Ontario (FAO)¡ªan independent, arm¡¯s length, non-partisan research institute¡ªreleased a paper on September 12th outlining the likely economic impacts flowing from the pending minimum wage increase (see here). The FAO¡¯s findings are already garnering significant media attention and will almost certainly be used by the opponents of Bill 148 as further proof that the Ontario Government is economically reckless.

Contrary to the study commissioned by the Ontario Chamber of Commerce (which warned of 185,000 jobs lost over two years), the Financial Accountability Office is not institutionally or ideologically wedded to a particular political position. This non-partisanship is reflected in the FAO¡¯s findings, which flagged the potential drawbacks associated with a higher minimum wage, yes, but also included many (though not all) well-documented benefits.

Before I provide my reflection on the study¡¯s contents, I wanted to summarize some of the key findings, both positive and negative.

First the negative findings, which are bound to dominate the headlines:

 • The single largest and most potent prediction is that a $15 minimum wage will result in the ¡®loss of approximately 65,000 jobs¡¯ (50,000 when we take into consideration the job creation associated with greater consumer spending). This will be the headline-grabbing take away from the study. I will return to this claim below, but it is important to note that a $15 minimum wage will not mean that 50,000 workers will lose their jobs.
 • In response to higher payroll costs, business will try to reduce expenses by increasing automation and by substituting minimum wage workers for higher-paid, more productive workers, thus leading to job losses for workers presently at the minimum wage.
 • Job losses are expected to be concentrated amongst teens, young adults and recent immigrants.
 • Business will attempt to raise prices to deal with the higher payroll costs. This, in turn, is expected to reduce sales, which will trigger further job losses.
 • Consumer price inflation is expected to be ratcheted up by 0.5 percent, which will dampen consumer spending.
 • The FAO concludes that a higher minimum wage is not an effective tool for alleviating poverty because many people working at the statutory minimum come from affluent (above-median income) households. The FAO estimates that just 27 percent of the total gains in labour income will benefit low-income households, while another one-third will flow to households between the low-income threshold ($46,000) and the median-income households ($92,000), leaving 40 percent of the income gains for households with above-median incomes.
 • The overall conclusion is unfavourable: by targeting low-income workers instead of low-income households, the pending increase to Ontario¡¯s minimum wage will fail to significantly reduce poverty, though it will cost many Ontarians their jobs.

On the positive side of things, the FAO¡¯s study notes:

 • Roughly 1.6 million workers will be directly affected by the minimum wage increase (that is 22 percent of the labour market), while those currently making $15-$19 per hour will likely be indirectly affected.
 • Whereas the majority of people currently working at the statutory minimum wage (520,000 people, or seven percent of the labour market) are either teenagers (15-19 years of age), young adults (20-24) or part-timers, once the $15 minimum wage is brought in, most minimum wage workers will be adults and most will be full-time earners. This suggests that the main group benefitting from the minimum wage increase is the people who are most likely to be economically independent and/or have economic dependents (namely children). I raise this because, ordinarily, the group to be most directly benefitted by an increase to the minimum wage¡ªan increase that would usually range from $0.25 to $1.00¡ªwould be the teens and young adults working directly at the statutory minimum. Because the proposed increase to the minimum wage is so large ($3.40/hr over the next 17 months) it will capture many more adults in its net (and many more low-income households, too).
 • The new minimum wage is expected to redistribute income from businesses to workers, raise total labour income by 1.3 percent by 2019 and, in turn, boost economic activity. The associated increase in consumer spending will stimulate economic activity and lead to 15,000 new jobs being created, thus partially offsetting the 65,000 expected jobs lost.
 • The scholarly research in Canada finds that higher hourly wages are associated with greater employee satisfaction, reduced turnover and associated training costs, and improved labour productivity, all of which was mentioned (or implicitly recognized) by the FAO study (unlike the study commissioned by the Ontario Chamber of Commerce, which focused only on the economic costs of Bill 148).
 • The scholarly research also suggests that there is no significant impact on adult employment from a higher minimum wage, which the FAO built into their framework.
 • There is expected to be a significant spillover effect arising from a $15 minimum wage. The FAO assumed that those currently earning between $15 and $17 per hour would experience a wage increase of 7.5 percent and those currently earning $17 to $19 per hour would see their earnings increase by three percent. So it¡¯s not just those under $15 per hour who are scheduled to see an increase. Those currently between $11.40 and $19 per hour will likely see an increase. That¡¯s a big portion of the labour market that is about to get a pay raise!

In what follows, I elaborate and assess the findings contained in the FAO report.

First, and most significantly, a $15 minimum wage is not expected to cause 50,000 people to be laid off. The language used by the FAO is ambiguous on this issue. They refer, variously, to ¡®job losses¡¯ and ¡®reduced employment¡¯, but in footnote #5 they refer to three dis-employment effects including outright job losses, decelerating job creation and a reduction in hours worked. In conversation with FAO economists, I asked for clarification on this matter and was told that 50,000 workers are not expected to lose their jobs. Rather, the combined dis-employment effects add up to 50,000 jobs equivalent lost.

I doubt the media will note this, and part of the problem flows from language selection, but there is a difference between an existing worker being laid off and the rate of (future) job creation slowing down. In in the former scenario an actual person is made materially worse off, while in the latter situation, a hypothetical worker¡ªsomeone who is not presently employed, but who may seek work in the future¡ªis not able to find a job. In public policy research there is a balance to be struck between terminological precision and conceptual clarity, on the one hand, and readability and accessibility on the other. I don¡¯t fault the FAO for their choice of words, but the likelihood that their claim will be misinterpreted by large swaths of the public (and by public officials) will approach 100 percent.

Second, it is not clear that the job loss estimates for teens and young adults are in line with the latest economic research. The FAO explicitly references Morley Gunderson¡¯s research on the interplay between teen and young adult employment and the minimum wage. Without citing them directly, though, in conversation with the FAO I learned that they also relied on a more recent inquiry by Pierre Brochu and David Green, who find a much weaker relationship between a higher minimum wage and the dis-employment effects among young workers. The FAO claims that their estimates are based on the ¡®mid-point in the range¡¯ of scholarly estimates, which implies that the negative employment effects may well be too high (or too low, as they note).

Third, the demographic makeup of those who may lose their jobs is surely significant, though it went unmentioned in the study. The FAO notes that the dis-employment effects will be most strongly felt by teenagers and young adults. The FAO also notes that many of the beneficiaries of the minimum wage hike will be workers in households with above-median incomes, some even from very affluent families. The implication, confirmed in conversation with FAO economists, is that 50 percent of the job losses are going to be felt by young workers coming from affluent households. From a policy perspective this is important. There is surely a social (and indeed, moral) difference between an individual losing a job who has significant financial responsibilities, including provision for economic dependents (including children), and someone unable to find work who, themselves, is economically dependent on another adult. If future job creation for affluent teenagers is one casualty of higher earnings for low-income working parents, that may be a policy trade-off that is worth making.

Fourth, the figure of 50,000 sounds high, but there was no timeline attached to this estimate. In correspondence with the FAO, I learned that the dis-employment effects will play themselves out in the ¡®short to medium term¡¯, meaning a few months to a few years. This is also significant. 50,000 ¡®job losses¡¯ in one month will have a very different macroeconomic effect than 50,000 jobs lost over a three-year period. Likewise, had the FAO not used absolute job loss numbers, relying instead on relative job losses, the public perception would be rather different. Just think of the headline: ¡®50,000 jobs lost as a consequence of a $15 minimum wage¡¯ in comparison with ¡®0.7 percent of Ontario¡¯s labour market likely to be negatively affected by $15 minimum wage¡¯. Both headlines are equally true, but the public perception in the first will be very negative, while the perception in the latter would be indifference (0.7 percent amounts to a rounding error in the context of a labour market of 7.7 million people).

Fifth, there are significant omissions in the study, some of which were flagged but some of which were overlooked. For example, there is well-documented research linking a broad range of health outcomes with income and socio-economic status (see here and here, for example). Moving up the income ladder is associated with improved health outcomes, including life expectancy, and by implication reductions in health care spending and hospital budgets. The relationship between low-income and health outcomes was flagged in footnote #1, but was excluded from the study.

Likewise, recent research by Daniel Kahneman and Angus Deaton (two of the greatest living economists) finds that there is a positive relationship between income, on the one hand, and happiness, on the other. In this context, ¡®happiness¡¯ can mean either ¡®emotional well-being¡¯ or ¡®overall life satisfaction¡¯. And while these two dimensions of happiness differ in important ways, both rise with one¡¯s income (though emotional well-being maxes out around $75,000 USD). The Government of Ontario has very few policy levers at its disposal that can directly and immediately improve either the emotional well-being or the overall life satisfaction of roughly two million Ontarian workers and their families. Surely this is a lever that should be pulled.

Similarly, while the economic cost associated with absolute poverty was not assessed, the very well-documented positive social consequences associated with reductions in relative poverty (read: income inequality) were completely overlooked. In its review of the literature, the Ontario Government¡¯s 2014 Advisory Panel on the Minimum Wage noted that a higher minimum wage is associated with both reduced wage inequality and overall income inequality. This is a significant omission and, while it may not have fit inside the parameters of the study, policy-makers cannot remain deaf to the call of income inequality.

Sixth, the FAO¡¯s study overlooked the issue of the gender wage gap (and labour market segmentation, generally). Women are over-represented in minimum wage jobs, including part-time status and in some industries that are heavily reliant on low-wage work, including retail and accommodation & food services. Given the policy significance of the gender wage gap for the Ontario Government¡¯s political objectives, this seems like a considerable oversight. An increase to the minimum wage will likely help close the gender wage gap, as will other provisions with Bill 148, including facilitating access to union representation.

Seventh, poverty is a complex phenomenon with many causes. It must be noted that there is an important distinction between the poverty associated with unemployment and/or the absence of income and the poverty associated with a low-paying job. Clearly, an increase in the minimum wage will not help those who are poor because they do not have a job. A higher minimum wage (nor any single policy instrument, for that matter) cannot solve the problem of poverty as such, though boosting the minimum wage can help alleviate working poverty, both relative and absolute.

Eighth and finally, it is not clear to me that, even if we accept the FAO¡¯s estimates as true, their conclusion necessarily follow from the evidence. The FAO states that 1.6 million people will be directly affected by a $15 minimum wage and that those currently working between $15 and $19 will benefit from the spillover effects. In other words, a very large proportion of Ontario¡¯s labour market is set to receive a pay raise. The Ontario Government certainly has other policy options at its disposal when it comes to improving the economic station of the least well off (including the working income tax credit), but to conclude that a higher minimum wage is an ¡®ineffective tool¡¯ for dealing with poverty does not seem in line with the FAO¡¯s findings. A more accurate conclusion, from my perspective, is that a higher minimum wage is not the only tool for dealing with poverty. It is one tool in a broad array of tools, but because the minimum wage will give a large chunk of Ontarian workers a pay raise, I fail to see how this tool could be deemed ¡®ineffective¡¯.

There is more to say about this study, but I leave it there for now. It is likely to cause quite a stir in the coming weeks. Let¡¯s just hope the policy discussions that flow therein are factually-grounded.

 

 

 

 

]]>
/ded/2017/09/13/some-comments-on-the-financial-accountability-office-of-ontarios-minimum-wage-commentary/feed/ 4
The headline you didn’t see: $15 per hour will have a big net benefit https://www.google.com//ded/2017/09/12/the-headline-you-didnt-see-15-per-hour-will-have-a-big-net-benefit/ /ded/2017/09/12/the-headline-you-didnt-see-15-per-hour-will-have-a-big-net-benefit/#comments Tue, 12 Sep 2017 19:43:22 +0000 /ded/?p=19357 You wouldn’t know it from today’s headlines about impending job losses, but an analysis of the impact of Ontario’s move to a $15 minimum wage from the province’s Financial Accountability Office shows a net benefit?for Ontario workers.

Overall, this is a much?more cautious report than what the Ontario Chamber of Commerce and its allies had furnished, noting both the costs and benefits of $15. While the media is focusing on job loss figures (more on this below), the report predicts a big overall rise in incomes. Even if we assume its job loss estimates come true, the FAO says real labour income will go up by 1.3% after taking into account any negative effects, with over 60% of that going to the bottom 50% of households.

Anything raising wages (*cough* CEO pay) will create impacts elsewhere. The important point here is that this report admits that $15 is a poverty- and inequality-fighting shift. Some jobs will be lost, but others will be created. (Lagging) productivity will rise. Even a very modest bump in inflation could push growth upwards. Today’s growing but imbalanced economy is well-placed for a boost for low-wage workers.

Returning to the job loss figure, the FAO report is another in a long line to present a skewed picture of minimum wage research, relying exclusively on the old view that features high estimates of job losses focused on teens. The recent, landmark Canadian study from David Green and Pierre Brochu (2013) is not mentioned — using modern methods, the pair found lower elasticity estimates (the percentage effect on employment for every 10% increase in the minimum wage) that would predict far lower job loss. Nor do the FAO economists mention the extensive work of Arin Dube and colleagues from the US, today’s leading minimum wage researchers. Dube and co.?reevaluated US teen studies and found employment effects either effectively zero or very, very small — even among teens!

(It’s surprising, given the FAO’s focus on poverty, that they ignore livescoreทีเด็ด on this issue as well, which found substantial decreases in the number of people living in poverty coming from minimum wage increases. In fact, it will be very interesting how the FAO calculated the distribution of income impacts and what they imply about poverty rates.)

Today’s new minimum wage research, if applied to Ontario would predict job losses anywhere from half of what the FAO is putting out to ten times smaller to nil (some studies, including well-known papers, have even shown small but positive aggregate employment effects). In short, there has been a tectonic shift in the economic consensus towards negligible job loss. This leads one to wonder how 50,000 jobs lost is to be a mid-point estimate.

Here is my main take-away: the FAO shows a $15 per hour minimum wage having a net benefit for Ontario workers and reducing inequality; that it ignores new minimum wage research only means that its already positive conclusions should be much stronger and job loss estimates lower.

]]>
/ded/2017/09/12/the-headline-you-didnt-see-15-per-hour-will-have-a-big-net-benefit/feed/ 2